Linux a PDA

Osobní asistenti v případě tohoto článku mluvíme o těch digitálních už dnes patří ke standardní výbavě někter...


Osobní asistenti v případě tohoto článku mluvíme o těch digitálních už dnes
patří ke standardní výbavě některých pracovišť. Z firemního pohledu však není
jejich potenciál ještě zdaleka vyčerpán.
Software pro kapesní počítače napsaný firmě přímo na míru může nabídnout
nepřeberné možnosti mezi příklady použití PDA lze uvést kalkulaci cen, zadávání
zakázek, odečítání cestovného nebo prostě jen zadávání dat. Vývoj speciálních
aplikací tohoto typu pro platformu současných operačních systémů zařízení typu
PDA však může firmu přijít až na 150 000 eur (tj. téměř 5 milionů korun).
K tomu je nutno přičíst i problémy spojené s integrací mobilních zařízení do
stávající firemní infrastruktury. V současnosti jsou procesy třídění dat,
instalace nových programů a zálohování dat pro uživatele i správce systému
časově náročné proto vyvstává nutnost implementace centralizovaného řešení,
které dokáže synchronizaci uložených informací a instalaci softwaru zjednodušit.
Platforma Linux už však i zde přináší zajímavou alternativu ke všudypřítomným
Windows nabízí se jak pro tvorbu cenově rozumného, firmě "na míru šitého"
softwaru, tak i pro integraci mobilních asistentů do firemních počítačových
sítí a jejich centralizovanou správu. Možnosti a funkcionalita Linuxu určeného
pro PDA jsou ve srovnání s plnou verzí pochopitelně omezeny, nicméně potřebná
programovací rozhraní zůstávají ve všech platformách v drtivé míře prakticky
totožná vývojář v Linuxu se tedy dokáže okamžitě zorientovat.
Po dlouhých letech čekání jsou PDA s Linuxem konečně běžně dostupná a je možné
je normálně zakoupit uživatel má přitom v podstatě tři možnosti.
- Variantou první je koupě standardního PDA. Nabízí se například produkty iPaq
36xx od Compaqu nebo Palm Vx firmy Palm Computing. Tato zařízení nejsou
dodávána rovnou s předinstalovaným Linuxem, což znamená, že si musíte vhodnou
distribuci Linuxu obstarat sami (např. přes internet), a poté si ji
nainstalovat.
- Druhou možností je koupě PDA s předinstalovaným Linuxem. Např. firma Lisa ze
sousedního Německa nabízí digitální asistenty iPaq s vlastní linuxovou
distribucí.
- Od letošního roku existuje ještě třetí alternativa: PDA, na nichž je Linux
již předem instalován a pro něž je právě Linux jediným operačním systémem.
Typickými příklady jsou Agenda VR3 firmy Agenda Computing, Helio od VTech či
SL-5000 společnosti Sharp.
Volba závisí především na požadovaném typu hardwaru, neboť kromě pořizovacích
nákladů hrají roli také možnosti dalšího rozšiřování přídavnými moduly, např.
čtečkou čárových kódů.
Přestože Linux zdaleka nedokáže nabídnout tak široké portfolio aplikací, jako
populární Palm OS je k dispozici již slušná řádka softwaru. Jeho funkčnost a
kvalita je sice prozatím omezená, avšak přinejmenším QT/Embedded aplikace s QPE
nebo Pocket Linuxem už umožňují profesionální nasazení. Slabou stránkou zůstává
např. identifikace speciálních znaků (interpunkčních znamének) a synchronizace
mezi PDA a PC.

Vývoj pro Linux
Pro vývoj vlastních aplikací je platforma Linux a PDA velmi přitažlivá, zejména
v oblasti grafického aplikačního rozhraní nabízí Linux celou řadu zajímavých
možností. Nástroje jako Nano-X/Microwindows od firmy Century Software či Tiny-X
Server společnosti Xfree-Projekt poskytují rozhraní kompatibilní s prostředím
X-Windows, což je výhodné pro jednoduché portování či migraci aplikací.
Grafické rozhraní lze pohodlně naprogramovat s pomocí sady Fast Light Toolkit
(FLTK).
Také aplikace, které jsou vytvořeny pro grafické rozhraní KDE s využitím
nástrojů ze sady QT/Embedded firmy Trolltech, lze pro použití na PDA snadno
znovu přeložit. Přeprogramování je zapotřebí pouze v takových případech, kdy je
nezbytné provést optimalizaci s ohledem na zobrazení při daném rozlišení
displeje, resp. na jeho velikost, nebo kdy jsou ze strany rozhraní KDE
požadovány speciální operace. Pro práci lze nadále používat dosavadní
vývojářské nástroje KDE, které slouží ke generování a ladění grafického
rozhraní. Využití je možné dokonce v režimu Remote-Debugging pro PDA. V takovém
případě běží testovaná aplikace na PDA a výstup z debuggeru jde na vývojářský
počítač, jímž je obvykle standardní PC. Podporováno je ovšem také oblíbené
grafické prostředí Gnome známé z distribuce Linuxu Red Hat. Díky projektu
DirectFB je v podobě GTK+ k dispozici grafická knihovna, která slouží pro
přenesení aplikací napsaných pro prostředí Gnome na zařízení PDA.
PDA s instalovaným Linuxem nabízejí další možnosti také těm, kteří kladou důraz
na velmi krátké doby potřebné pro vývoj aplikací. Projekt s názvem Pocket-Linux
firmy Transvirtual Technologies si například klade za cíl vytvořit podmínky pro
psaní aplikací výhradně v jazyce Java. Výstupy pro grafické rozhraní jsou
vytvářeny pomocí popisů v jazyce XML.
Práci na inovativních metodách programování aplikací se věnuje také organizace
Fraunhofer Institut für Softwareund Systemtechnik, a to v rámci projektu
Mobile-Genie. Díky vlastní technologii Internet Inside jsou výstupy zobrazovány
prostřednictvím speciálního prohlížeče pro WAP. Vlastní aplikace mají v tomto
případě podobu rozšiřujících modulů (plug-inů) pro malý webový server běžící na
PDA. Časové úspory vývojářů jsou díky této webové architektuře mimořádné.
V neposlední řadě je třeba zmínit také významný přínos některých open source
projektů. Např. na základě standardu SyncML lze v rámci firmy vybudovat
infrastrukturu pro synchronizaci dat ta je nezbytným předpokladem k začlenění
mobilních aplikací a aplikací, které přesahují hranice jedné platformy, do
firemního intranetu.
O nasazení Linuxu v rámci PDA budou zase jednou rozhodovat náklady s ním
spojené. V tomto případě však není řeč o ceně licencí, ale mnohem důležitější
jsou náklady na vývoj aplikací určených pro specifické potřeby té které firmy.
A ty hovoří pro "tučňáka".

Užitečné webové odkazy
www.handhelds.org portál zaměřený na problematiku Linuxu a open source
softwaru pro PDA
www.mobilix.org portál o Linuxu pro mobilní systémy
http://familiar.handhelds.org projekt Familiar pracující na vývoji Linuxu
založeného na Tiny-X11 Server
www.fltk.org programovací knihovna Fast Light Toolkit
www.directfb.org programovací knihovna pro Framebuffer a GTK+
www.pocketlinux.org Linux pro PDA založený na Javě
www.trolltech.com/products/qt/embedded programovací knihovna QT-Embedded a QPE
http://embedded.censoft.com linuxová distribuce Pixil
www.microwindows.org programovací knihovna Microwindows/Nano-X
www.linuxda.com/download/index.html distribuce Linux DA pro Palm III/V
www.agendacomputing.de handheld Agenda VR3
http://vtechinfo.com PDA Helio
www.sharp.de digitální asistent SHL-5000
www.lisa.de linuxová distribuce pro iPaq
www.simputer.org PDA pro každého
www.mobilegenie.de informace o Internet Inside Technology

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.