Linux do kancelárie

Pre viac ako mesiacom bola uvoínená ostrá verzia distribúcie Fedora Core 3 (Heidelberg). Ide o pokračovanie série distri...


Pre viac ako mesiacom bola uvoínená ostrá verzia distribúcie Fedora Core 3
(Heidelberg). Ide o pokračovanie série distribúcií Fedora Core 2 (Tettnang) a
Fedora Core 1 (Yarrow). Všetky spomínané distribúcie vychádzajú z rady
populárnych distribúcií Red Hat. Poďme sa spoločne pozrieť, čo nové vám mÖže
Fedora Core 3 (Heidelberg) ponúknuť.
Distribúcia sa skladá, a teda aj inštaluje zo štyroch CD alebo z jedného DVD
(linky na ISO obrazy nájdete vo vloženom článku). K dispozícii sú dve vezie
x86-64bit (64bitová verzia) a i386 (pÖvodná verzia). Okrem uvedeného sú k
dispozícii štyri ISO CD so zdrojovými kódmi jednotlivých balíčkov a jedno
záchranné (rescue) ISO CD (76,2 MB).

Inštalovanie
Po vložení prvého CD sa zobrazí úvodná obrazovka, kde si okrem iného mÖžete
zvoliť inštaláciu v grafickom (stačí stlačiť klávesu [Enter]) alebo textovom
móde (na konzolu napíšete príkaz linux text a stlačíte klávesu [Enter]). My sme
zvolili inštaláciu v grafickom móde. Celý inštalačný proces prebieha v podstate
rovnako ako v prípade distribúcie Fedora Core 2. Postup inštalácie nemá zmysel
opisovať, a tak upozorním len na niektoré podstatné veci. Po okne, ktoré
obsahuje úvodné informácie, nasleduje "Výber jazyka". Bohužiaí, slovenčinu tu
budete darmo híadať; našťastie je tu možnosť zvoliť český jazyk. Toto je
dÖležité hlavne pre začínajúcich užívateíov Linuxu (stále sa totiž nájdu íudia,
ktorým anglický jazyk veía nepovie).
Pokračuje sa nastavením klávesnice; nasleduje obrazovka s názvom "Aktualizácia
systému", pričom na obrazovke sa zobrazí jedna alebo viacej existujúcich
inštalácií Linuxu, samozrejme iba v prípade, že ste predtým už Red Hat Linux,
respektíve Fedoru inštalovali. Ak chcete niektorú z nich aktualizovať,
jednoducho ju vyberte. Nový systém nainštalujete pomocou voíby "Preinštalovať
systém". Ak inštalátor nenájde žiadne predtým inštalované systémy (Red Hat,
Fedora), priamo prejde na ďalšiu obrazovku, kde si mÖžete zvoliť typ
inštalácie, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám. Sú vám ponúknuté
nasledujúce voíby: Personal Desktop (osobná inštalácia), Workstation (pracovná
stanica), Server alebo Custom (voliteíná inštalácia odporúča sa pre
skúsenejších používateíov). Ak Linux inštalujete po prvýkrát, odporúčame zvoliť
voíbu Personal Desktop (osobná inštalácia). Nasleduje obrazovka pre vytvorenie
oddielov na pevnom disku. Vytváranie oddielov mÖžete nechať na počítač (oddiely
sa vytvoria automaticky), alebo mÖžete použiť známy Disk Druid a ručne vytvoriť
jednotlivé oddiely. Ďalej sa pokračuje už tradične nastavením zavádzača
(štandardne GRUB), nastavením firewallu, nastavením bezpečnostného systému
SELinux (Security Enhanced Linux, ktorý poskytuje jemnejšie ovládanie
zabezpečenia), nastavením jazyka, časovej zóny, hesla a výberom balíkov.
Pri prvom spustení vás tzv. Setup Agent prevedie základným nastavením. Agent
bude od vás požadovať potvrdenie licenčnej zmluvy, nastavenie dátumu a času,
časového servera, nastavenie zobrazenia (tu treba nastaviť monitor, rozlíšenie
a farebnú híbku), okrem toho budete mať možnosť pridať do systému nového
užívateía, otestovať nájdenú zvukovú kartu, či vložiť CD "Red Hat Enterprise
Linux Extras" a doinštalovať ďalšie rozširujúce moduly (plug-ins) a aplikácie.
Po zadaní týchto údajov mÖžete začať systém používať.

Novinky
V distribúcii nájdete nové jadro s označením 2.6.9-1.667; kernel a e2fsprogs
obsahujúci on-line podporu pre narastajúci ex3 súbor, pribudla podpora pre
indický jazyk, zlepšila sa tlač, bola zapracovaná podpora pre vzdialený desktop
s využitím VNC (Virtual Network Computing), bol zapracovaný HAL (Hardware
Abstraction Layer) s DBUS (poštovný systém), Logical Volume Management (LVM) je
vo verzii 2, inštalátor Anaconda podporuje konfiguráciu LVM, keď sa použije
voíba AutoPartition. Drobné zmeny, odstránenie chýb, či dokonca zrýchlenie
zaznamenali aj dve najznámejšie desktopové prostredia KDE 3.3.0-1 a GNOME
2.8.0, ktoré sú v distribúcii zastúpené v aktuálnych verziách. Pribudlo aj nové
destopové prostredie Xfce Desktop.
Zo štandardných balíkov tu nájdete: Alsa 1.0.6-3 (The Advanced Linux Sound
Architecture), Dia 0.94-5 (nástroj podobný programu Visio z MS Office),
ImageMagick-6.0.7.1-4 (nástroj na prácu s obrázkami), OpenOffice.org 1.1.2
(kancelársky balík), Parted 1.6.15-5 (nástroj na vytváranie, zväčšovanie,
rušenie, presúvanie a kopírovanie diskových partícií), VIM 6.3.030-3, Xorg--x11
6.8.1 (X Window System; podrobnejšie informácie nájdete na stránke
freedesktop.org/XOrg), Abiword 2.0.12-3 (textový editor podobný programu Word z
MS Office), Evolution 2.0.2-3 (e-mailový klient, správca kontaktov, plánovač
úloh), Gimp 2.0.5-5 (program určený na tvorbu bodovej grafiky, vytváranie
obrázkov a úpravu fotografií; je podobný komerčnému programu Photoshop od firmy
Adobe), KOffice 1.3.3-1 (kancelársky balík integrovaný do prostredia KDE),
Mozilla 1.7.3-17 (prehliadač webových stránok), Xmms 1.2.10-9 (prehrávač
multimediálnych súborov) a mnohé ďalšie.
Z nových vecí tu nájdete napr. Firefox-0.10.1-1 (prehliadač webových stránok),
HelixPlayer--1.0.1 (open sourcový prehrávač médií), Joystick-1.2.15-18 (možnosť
nastaviť pákový ovládač) a iné. Z distribúcie bolo odstránených viacej balíkov,
medzi iným aj hra Chromium, na druhej strane pribudli hry bzflag--1.10.6-2,
pango-1.6.0-7, blackjack 2.8.0 a iné. Z jazykov v distribúcii nájdete aktuálne
verzie balíčkov perl-5.8.5-9, php-4.3.9-3, python-2.3.4-11, tcl-8.4.7-2,
tk-8.4.7-2, ruby-1.8.1-7, gcc-3.4.2-6 a ďalšie.

Možnosti aktualizácie
Možností, ako udržať distribúciu čo najaktuálnejšiu, je niekoíko; štandardne
mÖžete použiť up2date alebo YUM. YUM (Yellow Dog Updater, Modified) je názov
správcu balíčkov v distribúcii Yellow Dog Linux (www.yellowdo glinux.com),
ktorá je určená pre procesory PowerPC. YUM poskytuje podobné služby ako
napríklad APT (Advanced Package Tool) v distribúcii Debian. Avšak stále sa
objavujú hlasy volajúce po APT. YUM vykonáva indexovanie balíkov a ukladá ich
metadata (napríklad informácie o závislostiach) do zvláštnych súborov. Klienti
si potom mÖžu tieto súbory sťahovať a na základe nich sa rozhodovať, ktoré
balíčky je treba stiahnuť pre vylepšenie, respektíve aktualizáciu systému. Pri
inštalácii nových balíčkov existuje možnosť doinštalovať aj potrebné závislosti
(napr. chýbajúce knižnice a pod.). Ďalšie podrobnosti a konfiguráciu up2date
alebo YUM nájdete na stránke www.linux.cz/fedora-yum.html.

Záver
Ďalšie pokračovanie distribúcie Fedora nedalo na seba dlho čakať, a tak si opäť
mÖžete vyskúšať novinky, ktoré sú aktuálne dostupné pre platformu Linux (nové
jadro, aktuálne verzie softvéru, či ďalšie nové funkcie). Distribúciu nemÖžeme
hodnotiť inak ako kladne. Je to zase jeden krÖčik vpred, ku kvalitnému
operačnému systému aj pre kategóriu SoHo (Small Office and Home).

Fedora Core 3
+implementácia rozšírenia SELinux od NSA, nové verzie dektopových prostredí KDE
a GNOME, instalátor obsahuje podporu pre LVM
-absencia slovenskej lokalizácie
Cena: aplikácia je zdarma

Zajímavé adresy
Domovská stránka projektu Fedora
fedora.redhat.com
Fedora Core 3 iso + DVD
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/3/i386/iso/
ftp://sunsite.mff.cuni.cz/OS/Linux/Distributions/Fedora/3/i386/iso/
ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/fedora-core/3/i386/iso/
64bitová verzia Fedora Core 3 iso + DVD
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/3/x86_64/iso/
ftp://sunsite.mff.cuni.cz/OS/Linux/Distributions/Fedora/3/x86_64/iso/
ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/fedora-core/3/x86_64/iso/

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.