Linux: Migraci musí vždy předcházet pečlivá analýza

V rámci naší ankety jsme se řečníků na chystané konferenci Linux Hall 2004 ptali jako první na otázku, v jakém pros...


V rámci naší ankety jsme se řečníků na chystané konferenci Linux Hall 2004
ptali jako první na otázku, v jakém prostředí Linux určitě nasadit. Z odpovědí
vyplynulo, že přechod na Linux má smysl samozřejmě pouze v případě, že na této
platformě existuje specializovaný aplikační software, na kterém závisí chod
podniku.
"Přechod na Linux mohou realizovat jen ty firmy, které dojdou k závěru, že
možnosti uživatelského softwaru pod Linuxem svojí kvalitou, cenou a bezpečností
předčí stávající nabídky nelinuxových řešení. Z námi sledovaných 50 podnikových
informačních systémů jich plných 21 uvádí schopnost běžet pod Linuxem. Z
hlediska serverového přístupu zde není problém. Existuje však i mnoho
specializovaného softwaru, kde situace není tak snadná," popisuje situaci
Vladimír Chlup, který pro strojírenské podniky vyvíjí informační systém
MyCompany.
"Důležitá je také schopnost zajistit na dostatečné úrovni správu systémů ať již
vlastními zdroji nebo formou outsourcingu," dodává k tomu David Krch, který
zastává pozici Technology Solution Specialist v Oracle Czech.
"Podle mého názoru je přechod na Linux nejvýhodnější pro firmy, jejichž hlavním
zájmem je tvorba webových aplikací nebo jejichž podnikání je velmi úzce svázané
s internetem," soudí analytik IDC CEMA Tomáš Oupický. "Základné a stredné
školstvo, univerzity, tretí sektor, výskumné pracoviská, štátna správa, armáda
a samozrejme výrobcovia softwaru a dodávateíia riešení (napríklad podnikových
IS). V týchto oblastiach je veíké množstvo kreatívnych a hravých íudí, pre
ktorých je Linux výborným nástrojom," vypočítává kandidáty migrace Ján Staník z
firmy Genesys.
"Linux a open source obecně lze doporučit všem, pro které je otevřenost a
globální integrace IT klíčová např. pro státní správu," doplňuje Pavel Císař,
vývojář databáze FireBird ze společnosti IBPhoenix. "Linux je jistě dobrá volba
pro softwarové a komunikační firmy, a stejně tak pro organizace, které
používají svůj informační systém přesně definovaným a řízeným způsobem, s
maximálním využitím intranetu a s minimem aplikací na pracovních stanicích,"
přidává svůj pohled na věc Petr Cimprich z Gigner Alliance.
"Pracoviště, kde jsou využívány jen kancelářské balíky, mohou na linuxovou
platformu přejít velmi rychle a ekonomicky efektivně (nejlépe jako tencí
linuxoví klienti)," vypočítává Vladimír Chlup.

Je čas?
"Myslím, že nelze obecně vymezit okruh firem vhodných a nevhodných pro Linux.
Výhodnost té které platformy je individuální, vždy je potřeba vyhodnotit efekty
použití konkrétní platformy pro konkrétní účel v konkrétním prostředí," lehce
polemizuje s výše uváděnými výčty ředitel společnosti Insight Strategy Michal
Dovrtěl.
Trochu podobný pohled, tedy bez rozdělování na konkrétní odvětví, zastává Ivan
Bíbr z QCM: "Přechod na Linux bych doporučil firmám, které plánují velké změny
a investice v IT oblasti bez rozdílu v zaměření. Linux lze dnes nasadit v mnoha
různých situacích, přičemž právě toto období se ukazuje jako nejvhodnější."
S tímto názorem souhlasí i Martin Malý ze společnosti Servodata, českého
partnera Red Hatu: "Obecně lze doporučit: Zkuste instalovat Linux v rámci
rozšiřování, případně obnovy vašeho vybavení."
"V tomto případě platí, že významnou konkurenční výhodu získají zejména ti, kdo
migraci na Linux jako významný trend zachytí hned v počátku. Nyní je dle mého
názoru ten správný čas migraci na Linux uskutečnit," dodává Petr Provazník z
SGI.

Kdy nemigrovat
Migrace na Linux samozřejmě není něčím samoúčelným, co je třeba uskutečnit za
každou cenu. "Firmy, které mají fungující řešení založené na jiném OS a
neplánují v horizontu několika let investice do softwaru (nepotřebují stále
novější verze OS, kancelářských balíků apod.), nemají důvod přesedlávat na
Linux," říká člen českého lokalizačního týmu OpenOffice.org Josef Cacek. "Pokud
firma své systémy standardizovala na jiné platformě, má na ně vyškolené
odborníky, tato platforma jí poskytuje dostatečný výkon a bezpečnost a navíc
firma nepociťuje tuto platformu jako zbytečně nákladnou, pak se pro migraci na
Linux budou jen obtížně hledat argumenty," souhlasí David Krch.
"Pomalejší přechod na Linux doporučujeme těm firmám, které v nedávné minulosti
investovaly do informačního systému velké prostředky, jsou spokojeny s jeho
funkcí a nacházejí se v relativně klidném období jeho využívání. Tyto firmy
mají na přechod na Linux tak 2-4 roky čas. Musejí jen dbát na to, aby v tomto
období nevydaly příliš mnoho prostředků na neperspektivní upgrade," uvádí
Vladimír Chlup. "Cílem by nemělo být mít ihned všude Linux. Získaná výhoda
jednotného operačního systému by se mohla výrazně prodražit následným nutným
rychlým nákupem jiného softwaru, který by jinak bylo možno získat později
efektivněji."
Komu dalšímu přechod na Linux raději nedoporučovat? "Subjektom orientujúcim sa
na media-technology, čím mám na mysli software z oblastí CAD/CAM, profesionálne
grafické a reklamné štúdiá. Nepopieram silu a dynamiku vývoja grafických
nástrojov pre Linux, stačí spomenúť veími životaschopné projekty ako GIMP,
Scribus alebo Inkscape. Rastie aj počet komerčných produktov, portujú sa CAD
systémy, ale aj napriek tomu sa nazdávam, že v spracovávaní obrazu a zvuku a v
automatizovanom návrhu budú ešte istý čas držať kormidlo na poli operačných
systémov Apple a Microsoft," domnívá se Staník.

Pouze na serveru
Často má smysl uskutečnit přechod pouze na straně serveru. "Při migraci
desktopů na Linux je třeba řešit i otázku školení uživatelů a problematiku
efektivní výměny dokumentů s okolím firmy. U nových zaměstnanců už můžete
předpokládat, že budou zvládat Windows a Office, ale obdobné zkušenosti s
Linuxem budou výjimkou. Také většina dokumentů, které vám budou přicházet z
okolí firmy, budou nejspíše ještě nějakou dobu převážně v MS Office a je
otázkou, do jaké míry si např. u návrhů smlouvy můžete dovolit riziko chyby při
konverzi. Oproti tomu na serverové straně podporuje většina dodavatelů řadu
různých OS (vč. Linuxu) a aplikace komunikují přes otevřené standardy, nebo se
tak jako tak musí integrovat pomocí různých integračních technologií," říká
David Krch.
"Linux na serveru je velmi flexibilní a nemá problém v komunikaci s ostatními
operačními systémy," souhlasí Ivan Bíbr. "V mnoha případech může být postupný
přechod na Linux levnější a pohodlnější než zavedení Linuxu v celé firmě
zároveň," přidává se Cacek.
"Není důvod nechat se svazovat požadavkem na celkovou stejnorodost. Hlavní
devizou jednotného prostředí je především zaručená interoperabilita, které lze
stejně tak dobře dosáhnout použitím uznávaných standardů. Údržba heterogenního
prostředí sice může být náročnější, ale na druhou stranu je takové prostředí
prokazatelně bezpečnější," shrnuje Pavel Císař.
Důležitá je i správa IT: "Migraci bych nemohl doporučit firmám, které nemají
uspokojivě vyřešenu správu a podporu svých informačních technologií. Pro
běžného uživatele by pak mohlo být válčení s Linuxem horší než soužití s
Windows, kde toho přece jen více funguje samo," varuje Michal Cimprich.

Místo Unixů
Otázkou zůstává, jaké místo mají ve chvíli přechodu na Linux další unixová
řešení.
"Osobně si myslím, že není mnoho míst, kde by klasické Unixy neměly místo. Na
druhou stranu už ale asi neexistuje místo, kde by stejnou funkcionalitu nemohl
poskytovat i linuxový server nebo cluster linuxových serverů," domnívá se David
Krch.
"Myslím si, že unixová a linuxová řešení jsou vzájemně zastupitelná. Řekl bych,
že v současné době se pro unixové řešení rozhodne člověk například ve chvíli,
kdy je pro něj prioritou zabezpečení serveru," tvrdí Josef Cacek.
"Pokud se jedná o Unix, má určitě své místo v business critical řešeních, kde
je operační systém vyvíjen právě pro dané hardwarové řešení a přispívá tím k
větší optimalizaci celku," upozorňuje Tomáš Oupický.
"Operační systém Linux a jeho dodavatelé stále ještě hledají možnosti, jak
spolehlivě proniknout do velkých datových center, na specializovaný hardware
výrobců produkujících i operační systémy," dodává open source konzultant Pavel
Janík.
"Pokud společnost již používá Unix, je na toto prostředí zvyklá, má velké
servery s více než 16 CPU, pak je pravděpodobné, že zůstane u Unixu. V případě,
že společnost teprve buduje svou infrastrukturu, většinou zvolí Linux," hodnotí
soupeření Linuxu a ostatních Unixů Martin Malý.
"V súčasnosti vidíme veíký odliv zákazníkov od unixových systémov k Linuxu.
Napriek tomuto trendu sú ešte stále potrebné čisto unixové riešenia. Ich priame
použitie vidím hlavne v úzko špecializovaných sytémoch, veíkých serverových
riešeniach na báze clusterov a v špeciálnych podmienkach vyžadujúcich špičkový
software pre real-time operácie. MÖžeme spomenúť napr. systémy pre riadenie
letovej prevádzky alebo rozsiahle systémy pre vysoko náročné výpočty a
simulácie. Nemenej dÖležitým faktorom určujúcim vhodnosť operačného systému na
konkrétnu úlohu je jeho maximálna doba odozvy. Bežne známe systémy maju dobu
odozvy rádovo v tisíckach a miliónoch mikrosekúnd, pričom špecializované
unixové riešenia sa pohybujú rádovo v jednotkách až desiatkach mikrosekúnd, čo
ich predurčuje k použitiu v embedded sytémoch," doplňuje Tomáš Rusnák z firmy
Genesys.
Opačný názor než většina ostatních účastníků naší ankety má Petr Cimprich:
"Prostoru pro komerční Unixy zůstalo velmi málo. Racionální důvod pro jejich
nasazení bych asi nenašel. Vyšší spolehlivost a stabilita je podle mých
zkušeností jen pověrou. U kritických řešení bych dal přednost konzervativní
linuxové distribuci nebo FreeBSD."
"Myslím, že v nejbližší době budou i nadále existovat vedle sebe systémy na
Windows, Linuxu, Unixu i mainframech a nebude zde jasných vítězů či poražených.
Jednotlivé OS se budou sbližovat a budou do sebe přebírat ty lepší rysy z
ostatních OS," uzavírá spory tolerantně David Krch z firmy Oracle.

Co očekáváte od budoucnosti podnikového IT?
David Krch
Oracle Czech
S narůstajícím důrazem na efektivitu provozu IT očekávám, že se firmy budou
dále ubírat cestou konsolidace svých systémů, s čímž souvisí i orientace na
technologie podporující koncept gridu tedy koordinovaného použití většího počtu
levných serverů, jejichž společný výkon je dynamicky přidělován jednotlivým
aplikacím dle aktuální potřeby. Důvodem bude snaha o efektivnější využití
investic do hardwaru, a to především díky možnosti současného zajištění vysoké
dostupnosti a výkonu při snížené potřebě rezerv v systému. Rozhodně zajímavý je
také princip "pay as you grow" tedy možnost postupného zvyšování výkonu až ve
chvíli jeho potřeby.

Pavel Janík
open source konzultant
Do budoucna očekávám, že hardware, resp. výpočetní kapacita, se stane běžně
dostupnou a levnou komoditou. Software bude zdarma k dispozici včetně
zdrojových textů na internetu a konzultanti/integrátoři si budou účtovat
nehorázné peníze za jejich integraci přesně podle přání zákazníka.

Ján Staník
Genesys
V prvom rade očakávám orientáciu od veíkých uzavretých enterprise riešení
smerom k menším, kompaktnejším, otvorenejším a modulárne orientovaným
nástrojom. Výborným predstaviteíom tohto typu vývoja sú projekty ako
PHPGroupware alebo more.groupware. Ďalej zvyšovanie integrácie s platformou
klienta/desktopu, používanie nových komunikačných protokolov a formátov
dokumentov

Petr Cimprich
Ginger Alliance
Podle mého názoru se bude stále zvyšovat podíl řešení na platformě webu a
webových služeb v obecném slova smyslu (tj. XML přes HTTP).

Michal Dovrtěl
Insight Strategy
Věřím, že vývoj v IT vyústí v oslabení monopolů a že zákazníci se i v této
oblasti dočkají zdravého tržního prostředí se standardními obchodními vztahy,
které jim umožní informační technologie využívat pro ně efektivním způsobem.

Josef Cacek
český lokalizační tým OpenOffice.org
Očekávám, že firmy začnou více kontrolovat peníze, které dávají do IT oblasti.
Budou pečlivěji vybírat řešení, která pokryjí jejich potřeby. Budou sledovat,
kolik je stojí údržba hardwaru, jaké je využití nakoupených softwarových
licencí, budou se ptát, zda neexistují freeware ekvivalenty pro placené
produkty.

Tomáš Oupický
IDC CEMA
Na riscových serverech jsou i přes proklamovanou podporu Linuxu zákazníci zatím
konzervativní a dávají přednost unixovým řešením jednotlivých výrobců. Do
budoucna očekávám další nárůst Linuxu jak na x86 serverech, tak i na poli
riscových strojů bude to dáno především snahou organizací stlačit náklady na
IT, ale také větší nabídkou ze strany softwarových firem.

Pavel Císař
IBPhoenix
Očekávám komodizaci dalších prvků IT infrastruktury, především databázových
systémů. Dále začátek komodizace některých typů firemních aplikací, především
ERP a CRM aplikací. Daleko větší používání otevřených, a na standardech
postavených řešení, s důrazem na integraci, interoperabilitu a bezpečnost.
Zřejmě dojde také k postupné integraci "netradičních" typů aplikací, jako jsou
např. blogy, do informační struktury společností.

Martin Malý
Servodata
Vidím dva hlavní trendy. Jedním je zvyšování bezpečnosti dat, a druhým je
vnímání informačních technologií běžným uživatelem. V prvním případě se jedná o
trend, jehož důležitost poznáme pouze v případě problému, ve druhém případě jde
o to, aby každý uživatel měl k dispozici vše, co potřebuje, rychle a snadno bez
nutnosti rozsáhlého a nákladného zaškolování.

Petr Provazník
SGI
Podobně jako v ostatních oblastech IT očekávám vyšší úroveň centralizace
podnikových IS a stále častější nasazení tenkých klientů v podobě nejrůznějších
mobilních komunikačních zařízení. S tím souvisí i potřeba posílení stávající
síťové infrastruktury přechodem na 10 GB Ethernet či Infiniband a z toho
plynoucí snazší možnost využití technologií iSCSI, Voice over IP apod.
Důležitým trendem bude jistě i stále častější migrace na 64bitové linuxové
systémy. Také samotná migrace na Linux je bezesporu důležitým trendem IT, který
je vhodné sledovat.

text ON-LINE
Kompletní podobu tohoto textu najdete na www.linuxworld.cz, kam postupně
zařadíme úplné odpovědi na naši anketu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.