Linux rozpíná křídla, ale odborníci jsou drazí

Open source software a především operační systém Linux si ve firemní sféře získává stále silnější pozici. Svý...


Open source software a především operační systém Linux si ve firemní sféře
získává stále silnější pozici. Svým uživatelům totiž poskytuje nezanedbatelné
výhody, přičemž tou hlavní je zejména možnost snižování nákladů. Obrácenou
stranou mince je ovšem skutečnost, že v současné době se začíná citelně
projevovat nedostatek kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni zajišťovat
správu Linuxu. To ještě umocňuje fakt, že vzhledem k heterogenní povaze
infrastruktury mnohých podniků jsou žádoucí mnohem širší znalosti, nejen ty,
které se týkají striktně této platformy.
Zákazníci GAF3 Solutions tvrdí svému poskytovateli služeb, že chtějí využívat
Linux, protože někde zaslechli, že je spolehlivý, robustní a relativně levný.
Nedávno však byl jeden z nich vyveden z míry tím, že došlo k přibližně
měsíčnímu zpoždění při instalaci linuxového serveru. Proč tak dlouhé čekání?
"Linuxový expert GAF3 byl jednoduše příliš vytížený," říká George A. Fitch, CEO
této firmy.
Velký zájem přiměl Fitche uvažovat o tom, zda by neměl za služby či práci
související s Linuxem účtovat určitou přirážku. Kdyby to udělal, nebyl by
zdaleka jediný.
Linux se dostává do popředí tak rychle, že některé z firem začínají mít obtíže
nalézt dostatek odborníků, kteří by byli schopní s tímto operačním systémem
pracovat. A ty, které je najdou, si pak účtují přirážku, jak vyplývá z průzkumů
analytické společnosti Yankee Group. Kvalifikovaní linuxoví administrátoři
(zvláště ti, kteří pracují ve velkých městech) dnes požadují o 20-30 % vyšší
platy než jejich kolegové ovládající Unix nebo Windows a to by ve skutečnosti
dokonce mohlo výrazně ovlivnit, přesněji řečeno snížit, původní úspory nákladů,
s nimiž počítají podniky při přechodu na Linux. "Je opravdu těžké najít dobrou,
kvalifikovanou pomoc, aniž by bylo nutné za ni zaplatit více," říká Laura
DiDiová, analytička v Yankee Group.
Ne všichni IT manažeři mají s uvedeným tvrzením zcela shodný názor, avšak
souhlasí, že růst Linuxu si žádá reorganizaci mezi technickým personálem. Není
možné jednoduše nasadit stávající odborníky přes Windows na linuxové projekty,
alespoň ne bez předchozího dodatečného proškolení. A ačkoliv specialisté na
Unix se v Linuxu zpravidla dokáží zorientovat mnohem rychleji, i oni budou
potřebovat nějakou dobu na to, aby se ve světě Linuxu plně domestikovali.

Něco navíc
Linuxoví experti a nadšenci uvádějí celé litanie dovedností a znalostí, bez
nichž se firmy neobejdou, pokud budou chtít provozovat fungující a spolehlivé
linuxové systémy. Zkušenosti s programováním a dokumentací zde přitom hrají
klíčovou roli. Schopnost editovat soubory a modifikovat zdrojový kód je také
důležitá. Zkušenosti se správou jsou dalším "plusem".
"Odborníky s takovými znalostmi není nijak zvlášť těžké najít," podotýká
Michael J. Ciaraldi, profesor počítačových věd na Worcester Polytechnic
Institutu v Massachusetts. Avšak další schopnosti jmenovitě odborné znalosti z
oblasti sítí nebo grafiky už tak běžné nejsou.
"Dalším faktorem, který je ve světě Linuxu důležitý, je schopnost a ochota
komunikovat ptát se jiných lidí," dodává Ciaraldi. Pro ty, kdo hledají pomoc,
jsou k dispozici weby a uživatelské skupiny, v nichž jsou sdíleny informace o
tom, jak operační systém využívat či modifikovat.
DiDiová přirovnává schopnosti potřebné dnes pro linuxové systémy k těm, jaké
byly požadovány po síťových správcích před 15-20 lety. "Tím, koho dnes v
podstatě musíte hledat, je vlastně eklektický síťový administrátor nebo
softwarový vývojář podobný tomu z roku 1988 tedy někdo, kdo zvládá množství
různých věcí," říká.
Zatímco někdo tvrdí, že nedostatek kvalifikovaných odborníků pro Linux
ovlivňuje rychlost, jakou podniky adoptují tento open source operační systém,
jiní říkají, že IT oddělení mohou potřebné schopnosti najít bez extra velkého
úsilí nebo bez nutnosti vynakládat dodatečné finance.
"Máte-li někoho, kdo má zkušenosti s jinými operačními systémy, nemyslím si, že
je tak obtížné přejít na Linux," říká Ciaraldi. "Z koncepčního hlediska jsou
používané příkazy tytéž a struktura je také svým způsobem podobná. Jde jen o to
naučit se, jaké konkrétní příkazy se používají pro uskutečnění těch kterých
úloh."
Tom Pratt, IT manažer přepravní společnosti Coastal Transportation, s tímto
názorem souhlasí. On sám dohlíží na smíšené prostředí, jež zahrnuje sedm
linuxových serverů a dva linuxové desktopy. Pratt říká, že se studiem Linuxu
žádné problémy neměl a nečeká, že by narazil na problémy, kvůli nimž by bylo
nezbytné hledat kvalifikovanou pomoc. "Unixový administrátoři se poměrně snadno
přeorientovali na Linux pouze samostatným studiem," tvrdí Pratt. "Umět číst je
základní předpoklad, který potřebujete," dodává.

Ne tak rychle
Zdaleka ne všechny firmy se nicméně cítí bezpečně, mají-li přecházet na Linux
bez kvalifikovaných zaměstnanců. Ciaraldi uvádí, že se setkal i se
společnostmi, které se rozhodly Linux nevyužívat právě proto, že nedisponovaly
potřebným know-how ve vlastních řadách. A pro některé firmy, které preferují
flexibilní IT pracovníky, může Linux představovat problém. "Nejtěžší věc, se
kterou se setkávám, je najít někoho, kdo se velmi dobře orientuje v Linuxu a je
přitom schopen podporovat i Windows," říká Dan Agronow, technologický
viceprezident společnosti Weather Channel Interactive (respektive Weather.com).
Agronow podotýká, že pro něj nebyl problém najít odborníky se zkušenostmi s
Linuxem, ale s těmi, kteří by měli vysokou kvalifikaci pro Linux a zkušenosti s
Windows, se setkává velmi zřídka. "Většina lidí nemá tak široký záběr,"
upozorňuje.

Linux vs. Windows
Podobně jako ostatní i Agronow věří, že pro toho, kdo má zkušenosti s Unixem,
nebude přechod na Linux tak obtížný, ale obává se, že spíše významné odlišnosti
mezi Windows a Unixem/Linuxem jsou tím, co by některé podniky mohlo odrazovat
od adopce open source operačního systému. "Jestliže byla vaše IT infrastruktura
plně založena na Windows, nebude pro vás jednoduché najmout si linuxové
odborníky," říká Agronow.
Kromě toho je třeba si uvědomit, že firmy obvykle požadují více než znalost
Linuxu. Typicky chtějí také obchodní zkušenosti. "Je jistě možné zaměstnat
pomocné správce se znalostmi systému," říká Mark Mellis, konzultant společnosti
SystemExperts, poskytovatele konzultačních služeb ohledně síťové bezpečnosti.

Technika i obchod
"Kamenem úrazu je typicky to, že znají technické podrobnosti, ale nerozumějí
obchodní stránce," dodává. "Obvykle chápou detaily týkající se implementace,
ale nerozumějí podrobnostem podnikové IT architektury v širším kontextu nebo
celkovému obrazu. Proto mohou pracovat pouze jako podřízení či pomocní správci
(tj. na úrovni junior)."
Dokonce i firmy, které se spoléhají na své senior (vedoucí) zaměstnance
specializované na Unix, u nichž hledají pomoc při správě linuxových systémů, se
podle DiDiové setkávají s problémy. "Je široce rozšířen předpoklad, že jestliže
zvládají Unix, nebude pro ně Linux žádnou novinkou. Často je proto rovnou
posadí před linuxový systém, ačkoliv ne vždy jsou připraveni zvládnout vše, co
se po nich požaduje."
Zástupci linuxové komunity, která je proslulá svojí ochotou spolupracovat, se
vše snaží bagatelizovat. "Tvrdí, že mají tisíce vývojářů, kteří nebudou otálet
a pomohou s případnými problémy například prostřednictvím specializovaných chat
rooms nebo webů," říká DiDiová. "Zní to velmi pěkně, ale většinou to nestačí k
tomu, aby bylo možné obejít se bez kvalifikovaných odborníků přímo ve firmě."

Jen prozatím
Ačkoliv unixoví specialisté mohou prodělat přechod k Linuxu v průběhu doby,
současný nedostatek kvalifikovaných linuxových expertů některé firmy nutí
obracet se pro pomoc na dodavatele. Avšak DiDiová upozorňuje, že dokonce ani
velcí distributoři open source operačního systému "nemají tisíce zaměstnanců
pro poskytování technické podpory", kteří by uspokojili rostoucí poptávku po
službách souvisejících s Linuxem.
Uvádí přitom příklad jisté velké burzy cenných papírů, která nedávno
absolvovala přechod z Unixu na Linux. Tato organizace musela spoléhat na svého
hardwarového dodavatele (firmu Hewllet-Packard) co se týče pomoci při instalaci
a dalších služeb. "To je právě ta cesta, jak si takoví dodavatelé chtějí
vydělat peníze za Linux prodávají za příplatek technické služby a podporu,"
upozorňuje DiDiová.
A ačkoliv tato příležitost tady nebude věčně, alespoň v předvídatelné době s ní
lze počítat. "Myslím, že poptávka bude nadále růst s tím, jak bude pokračovat
nasazování tohoto operačního systému v podnikovém sektoru," tvrdí Dick Mackey,
ředitel SystemExperts. "A jsem přesvědčen, že se poptávka zvýší rychleji, než
bude k dispozici jí odpovídající nabídka kvalifikovaných odborníků. Ti tak
budou mít velmi dobrou příležitost k uplatnění."
Mezitím se podniky snaží zaplnit díru po linuxových znalostech tím, že své
stávající zaměstnance posílají na školení a najímají nové na základě jejich
specifických zkušeností s Linuxem. "A některé z menších firem po zaměstnancích
chtějí, aby se v mezích možností vzdělávali sami," říká Ciaraldi.

Intenzivní školení
Peter Childers, viceprezident služeb globálního školení společnosti Red Hat,
tvrdí, že zaznamenal dramatický vzrůst poptávky po linuxových školeních a
certifikačních kurzech této společnosti. Do dnešní doby bylo vyškoleno 12 800
certifikovaných inženýrů (Red Hat Certified Engineer) a 5 900 techniků (Red Hat
Certified Technician). "97 % lidí, kteří se školení účastní, je finančně
sponzorováno svými firmami," dodává Childres.
Joe Poole, jakožto manažer technické podpory společnosti Boskovs Department
Store, dohlíží na přibližně 85 IT pracovníků, z nichž pět se stará o údržbu
firemních linuxových systémů. Dva správce poslal na týdenní školicí kurz
prováděný společností IBM a za oba zaplatil zhruba 5 tisíc dolarů. Tito experti
nyní školí v Linuxu další dva kolegy. "Momentálně je zde nedostatek lidí, kteří
by byli dokonale proškoleni v Linuxu a to je vše. Ale není málo lidí, kteří se
takovými odborníky mohou stát," říká Poole.
I přesto je zatím jasné, že linuxoví specialisté mají stále větší cenu. "Bez
ohledu na to, jakým způsobem budete zvyšovat úroveň linuxového know-how ve svém
IT oddělení, mějte se na pozoru před firmami, které by se mohly pokusit
přetahovat vaše odborníky na tento open source systém k sobě obzvláště se to
týká konkurentů z vašeho oboru," varuje DiDiová. "V případě nutnosti po svých
zaměstnancích požadujte, aby se vám upsali a zůstali u vás alespoň rok nebo
dva, pokud jim zaplatíte příslušné linuxové školení."

Co je skutečné důležité?
Společnost Amazon.com Linux nějakou formou využívala už od dob, kdy se před
deseti lety začal etablovat na trhu operačních systémů. I přesto se Tom
Killalea, viceprezident zodpovědný za infrastrukturu tohoto webového prodejce,
nikdy nepokouší hledat lidi specificky vyškolené pro Linux, pokud potřebuje
přijmout nové zaměstnance. "Najímám obecně lidi, kteří se rádi v něčem vrtají
rozloží či rozeberou nějaký systém a pak jej zase dají dohromady," říká. "A i
přes to, že se ekonomické ukazatele v průběhu doby pohybují nahoru a dolů,
snažíme se stále soustředit tváří v tvář na inovace a zákaznické služby."
Killalea říká, že jeho filozofie najímání zaměstnanců pro něj nebyla překážkou
při hledání vhodných lidí, kteří by měli pracovat s Linuxem. "Neustále hledáme
kvalitní počítačové odborníky a vědce. Neženeme se za specialisty na určitou
technologii konkrétních systémů," říká. "Realita je taková, že chceme
zaměstnávat opravdu inteligentní lidi řešitele problémů, lidi, kteří jsou
zvídaví. Pokud bychom se při náboru omezovali například na vývoj nebo operační
systémy, které jsou právě středem zájmu, poškozovali bychom sami sebe."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.