Linuxové GUI víte, co je co?

Následující text je určen především novým uživatelům Linuxu, kteří mají převážnou většinu zkušeností s gra...


Následující text je určen především novým uživatelům Linuxu, kteří mají
převážnou většinu zkušeností s grafickým rozhraním MS Windows. Grafické
uživatelské rozhraní (GUI) má ve světě Linuxu (a unixových systémů vůbec)
značně odlišnou strukturu. Pokud tedy nevíte, co si máte vlastně představit pod
pojmy X Window, window manager, GNOME, KDE, GTK+ nebo Qt, v tomto článku se to
dozvíte. Když se řekne X Window System, je tím většinou míněno celé GUI jako
jeden celek. Na nejnižší úrovni je X Window System reprezentován X serverem,
jehož úkolem je akceptovat žádosti jednotlivých programů o provedení určitých
operací (např. "nakresli oblouk"). Programy napsané pro X Window System se též
nazývají klienti. Konkrétní implementací X serveru používanou v Linuxu je
XFree86 projekt. Další vrstvou stojící nad X serverem je grafická knihovna. To
je soubor funkcí, které zjednodušují programování aplikací pro X Window. Každá
slušná grafická knihovna obsahuje již připravené komponenty, jako jsou
tlačítka, editovací boxy, posuvníky, menu atd. Všechny komponenty, které jsou
součástí jedné grafické knihovny, dodržují určitý vizuální styl. Proto často na
první pohled poznáte, kterou grafickou knihovnu konkrétní aplikace používá.
Nejznámějšími knihovnami jsou Motif, GTK+ a Qt. Velmi důležitou částí X Window
je manažer oken (window manager). Jeho úkolem je přidávat k oknům spouštěných
aplikací okraje, titulky a ikony. Podle nastavení manažeru se také řídí
přepínání mezi okny dalších aplikací, styl přemísťování oken a další způsoby
interakce s uživatelem. Pokud se vám zdá nynější chování X Window poněkud
nešikovné, vyzkoušejte jiný manažer oken nebo si nakonfigurujte již používaný k
obrazu svému. Jako příklady manažerů si můžeme uvést např. Sawfish,
Enlightenment, WindowMaker nebo FVWM. Poslední vrstvou X Window je desktopové
prostředí. Nejznámějšími zástupci jsou GNOME a KDE. Desktopové prostředí je
velký balík programů, které dodržují stejné principy ovládání a vzhledu. GNOME
používá jako grafickou knihovnu GTK+, zatímco KDE stojí nad Qt. GNOME i KDE se
snaží nabídnout kompletní řešení desktopového prostředí, tj. integraci
souborového manažeru, kancelářských aplikací, prohlížeče WWW stránek a dalších.

Důležité pojmy
GUI (Graphical User Interface) grafické uživatelské rozhraní: Rozhraní mezi
uživatelem a počítačem, které pro ovládání počítače využívá grafické prvky,
např. ikony nebo okna.
X Window grafická nadstavba operačního systému UNIX. Skládá se z X Window
serveru, který vykonává žádosti programů o provedení grafických operací, z
grafické knihovny obsahující funkce a definice jednotlivých grafických prvků
GUI, manažeru oken a desktopového prostředí.
1 0088 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.