Linuxový byznys roku 2005

Dnešní hrst ekonomických dat bude mít jednoho volného společného jmenovatele a sice Linux. Začneme u nové politiky...


Dnešní hrst ekonomických dat bude mít jednoho volného společného jmenovatele a
sice Linux.

Začneme u nové politiky společnosti IBM charakterizující její postoj vůči
Linuxu a budeme se zajímat o příslušné hospodářské výsledky v zatím ne zcela
typické oblasti prodeje softwaru. Na linuxový zoubek se podíváme též
společnostem Red Hat a Novell. A nezapomeneme se zmínit o tom, co si myslí
agentura IDC o prodeji linuxových serverů.
Navzdory periodicky se opakujícím chmurným předpovědím se má Linux a na něj
navazující open source komunita čile k světu. To neuniklo firmě IBM, takže
koncem prosince loňského roku ohlásila povýšení společností Novell a Red Hat do
programu IBM Strategic Alliance, což je nejvyšší post, jakého může partnerská
společnost u IBM dosáhnout.

Nový kanál pro open source
Fakticky to znamená, že Novell a Red Hat budou podporovat otevřené platformy,
za nimiž stojí IBM, a to včetně javového webového serveru Apache Geronimo,
databáze Apache Derby a vývojové platformy Eclipse. Obě partnerské firmy mají
přístup do inovačních center IBM včetně center v rozvíjejících se zemích,
například v Brazílii, Rusku, Indii, Číně a Koreji, za účelem podpory většího
počtu open source zakázek. V neposlední řadě také vzniknou nové modely
předplatného, v jejichž rámci bude IBM prodávat řešení Novell a Red Hat. Roční
a tříletá předplatná linuxových serverů budou prodávána se serverovým hardwarem
IBM nebo s nabídkou služeb IBM Global Services SupportLine, jež poskytují
podporu pro operační systém Linux na hardwaru IBM i jiných výrobců.

Proč?
Protože IBM nezavírá oči nad růstem linuxového trhu. Jestliže před šesti lety
podala prstíček, tak dnes nabízí celou ruku. Dá-li se na Linuxu vydělávat
především prostřednictvím integračních služeb, tak IBM nehodlá zaváhat. Díky
novému partnerství chce nabízet balík složený z open source technologií, z
komerčních produktů IBM a ze specializovaných služeb IBM. Nejde o žádnou
charitu, obchodní partneři společnosti IBM mají na jejích linuxových tržbách
třetinový podíl a IBM to umožní rozšířit svoji nabídku o další inovativní
řešení.

Povzbuzující čísla
Podle výzkumné agentury IDC zaznamenává linuxový trh jako celek roční růst
zhruba 26 % a do roku 2008 by měl dosáhnout celkové hodnoty téměř 36 miliard
dolarů. Podle čísel za 3. čtvrtletí roku 2005 zaznamenaly linuxové servery již
třinácté období nepřetržitého růstu za sebou s tím, že tento růst je
dvouciferný. Tentokrát byl zaznamenán růst obratu v hodnotě 34,3 % a co do
počtu prodaných kusů šlo o více než 20% nárůst. Přestože jde o čísla úctyhodná,
analytici upozorňují, že je to méně než předchozí čtvrtletí. Jen pro srovnání,
obrat trhu se servery platformy Windows v tomto období rostl o nezanedbatelných
17,7 %, což znamená prodej o 15,3 % více kusů než ve 3. kvartálu roku 2004.
Pokud jde o dodavatele, tak se na špici drží IBM s 32,3% podílem na trhu, druhé
HP drží 27,8 % trhu. Ještě dodejme, že podle agentury Gartner tvoří podíl IBM
na prodeji linuxových serverů téměř 30 % a stále roste.

IBM software
Tržby společnosti IBM se dělí do segmentů globální služby, hardware, software,
globální financování a podnikové investice. Ve 4. čtvrtletí 2005 zaznamenaly
růst pouze finanční segmenty a software (operační systémy, WebSphere, DB2,
Tivoli, Lotus a Rational). Celkové tržby IBM za rok 2005 dosáhly 91,1 miliardy
dolarů (-5,4 % oproti 2004), z čehož na software připadlo 15,8 miliardy dolarů,
které odpovídají podílu 17,3 %. V roce 2004 činil tento podíl 15,7 % s tržbami
15,1 miliardy dolarů. Celkový čistý zisk za rok 2005 dosáhl 7,93 miliardy
dolarů, což je o 6,1 % víc než v roce 2004. Zisk na akcii potom byl 4,91
dolarů, tedy o téměř 12 % víc než v předchozím roce. Vzhledem k tomu, že
celkově tržby společnosti nerostou, jsou pokroky v oblasti softwaru o to
viditelnější.

Red Hat
Poslední výsledky, které zatím firma publikovala, pocházejí ze 30. 11. 2005, a
to za třetí čtvrtletí fiskálního roku. Za poslední tři měsíce firma zaznamenala
obrat ve výši 73,1 milionu dolarů, což znamená podstatný skok z 50,9 milionu
dosažených za stejné období roku 2004. Čistý zisk potom činil 23,2 milionu
dolarů, oproti 10,8 milionu z předchozího roku. Je fakt, že oproti miliardám
IBM jsme o řád jinde, ale tendence je to více než zdravá. Když sečteme obrat a
zisk dosažené za 9 měsíců, potom dojdeme k obratu ve výši 199,6 milionu a zisku
52,4 milionu dolarů. Z pohledu zisku na akcii bylo ve 3. čtvrtletí dosaženo 12
centů na akcii, za 9 měsíců to bylo 27 centů na akcii.

Linuxový Novell
Přestože jsme se celkovým výsledkům společnosti Novell věnovali už minule, dnes
se zaměříme na jejich linuxovou část. Novell skončil svůj finanční rok ke konci
října roku 2005 se ziskem 377 milionů dolarů (86 centů na akcii) při obratu 1,2
miliardy dolarů, nicméně ve 4. čtvrtletí se ocitl v pětimilionové ztrátě.
Podíváme-li se však na čísla charakterizující jeho výsledky v oblasti
linuxových distribucí, hned nám tu naskáčí obrovské procentní nárůsty. Tak
například obrat ve 4. čtvrtletí činil 61 milionů dolarů, což znamená 418% roční
růst! Z této celkové částky potom připadlo 46 milionů na tržby za prodej Open
Enterprise Serveru (OES) a zbylých 15 milionů Novell získal za prodej dalších
linuxových produktů a služeb. Celkově se za čtvrtletí prodalo 65 tisíc
předplatných na SuSE Linux Enterprise Server (SLES), což znamená 137% růst
oproti předchozímu čtvrtletí a 216 % navíc v meziročním srovnání. Za celý rok
2005 potom činily tržby společnosti za linuxová řešení 148 milionů dolarů,
které odpovídají 278% skoku oproti roku 2004. Tato čísla jsou výsledkem
dvouleté obnovy společnosti, která se více než předtím zaměřila na vývoj řešení
na linuxové platformě. Nový směr potvrdil ve svém komentáři k ročním výsledkům
i prezident a CEO společnosti Jack Messman.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.