Logica energetická

Svoji orientaci i na oblast energetiky potvrdila společnost Logica jak v celosvětovém měřítku, tak u nás doma. Důkazem...


Svoji orientaci i na oblast energetiky potvrdila společnost Logica jak v
celosvětovém měřítku, tak u nás doma. Důkazem je mimo jiné i studie, kterou
vypracovala pro potřeby Ústředního energetického dispečinku ČR.
Předmětem studie je porovnání základních variant trhů s elektřinou, definice
potřebných informačních infrastruktur, termínů a také nákladů na jejich
vytvoření. Není to však jediná aktivita na tomto poli Středočeská energetická
(STE) si totiž zvolila společnost Logica jako systémového integrátora. Cílem
dohodnuté spolupráce je především vybudování komplexní a flexibilní
infrastruktury, připravené na změny spojené s deregulací trhu s elektřinou.
Logica zde spojí své dovednosti konzultační s praxí systémového integrátora,
její služby zahrnou vše od základní strategie společnosti až po konkrétní
technologické vybavení.
Ve svých posledních aktivitách nepominula Logica ani telekomunikace. Pro
společnost Aliatel realizovala implementaci tzv. konvergentního systému, který
jí umožňuje zpoplatňovat hlasové služby poskytované na základě IP protokolu.
Díky tomuto systému může Aliatel vystavit zákazníkovi jediný účet na hlasové i
datové služby, hlasové služby zpoplatňovat po sekundách a snadno měnit tarify
včetně vyúčtování mezi ním a ostatními operátory.
0 0923 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.