Logica má stále nové zakázky

Větší komfort než dosud bude poskytovat účastníkům trhu společnost Operátor trhu s elektřinou. Díky Centru datový...


Větší komfort než dosud bude poskytovat účastníkům trhu společnost Operátor
trhu s elektřinou. Díky Centru datových služeb (CDS), což je centrální systém
pro předávání informací mezi výrobci elektřiny, obchodními organizacemi,
provozovateli distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy, se
české elektroenergetice nabízí úspora nákladů. Systém CDS buduje a v příštích 6
letech bude provozovat společnost Logica. CDS poskytne všem účastníkům trhu
informace potřebné pro vystavení faktur a obsluhu zákazníků z jiných regionů,
usnadní administrativní úkony spojené se změnou dodavatele elektřiny a
zjednoduší řadu dalších činností. Technologickým základem CDS je odvětvové
řešení mySAP Utilities.
Společnost Logica představila rovněž projekt, který realizuje v Českém
Telecomu. Díky tomuto řešení nabídne divize Imaginet mj. statisícům zákazníků
zjednodušenou aktivaci nových služeb přes internet. Řešení je založeno na
softwarovém produktu IMS od dánské firmy Digiquant. Kromě dodávky a nastavení
systému provádí Logica jeho integraci s více než 10 dalšími systémy Českého
Telecomu včetně fakturačního systému, systému pro sledování úrovně
poskytovaných služeb a platforem pro web hosting a server hosting. Uzavření
smlouvy o implementaci systému pro zpracování finančních transakcí (pre a post
processing) oznámily společnosti Logica a finanční skupina ING v České
republice. Systém B@FIR, který Logica v ING nasazuje byl cíleně vyvinut pro
potřeby finančních ústavů ve střední Evropě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.