LogicaCMG na bojišti

LogicaCMG dodá britskému ministerstvu obrany systém pro řízení využití kmitočtového spektra při bojových akcích (...


LogicaCMG dodá britskému ministerstvu obrany systém pro řízení využití
kmitočtového spektra při bojových akcích (PBSMS Pilot Battlespace Spectrum
Management System).
Řešení má být použitelné kdekoliv na světě a umožní britským ozbrojeným silám
využít rádiovou komunikaci jako dynamičtější a spolehlivější nástroj než dosud.
Dříve se využívání konkrétních rádiových frekvencí ke komunikaci na bojišti
neplánovalo předem. Dnes však již není možné se bez takového plánování obejít,
protože rádiovým vysíláním je řízeno prakticky vše, od navigace letadel a
bojových vozidel až po navádění střel. Tyto požadavky se objevují zároveň s
nároky na uvolnění části spektra pro nevojenské aplikace, jako jsou například
mobilní telekomunikace. Z toho důvodu vzniká potřeba systematického využití
celého rádiového spektra.
Systém, který LogicaCMG vyvine společně se svým subdodavatelem, firmou ATDI
specializovanou na problematiku rádiového spektra, bude schopen spravovat
všechny potřebné informace o jednotkách a jejich požadavcích na frekvenční
kanály. Tyto kanály pak bude přidělovat podle měnících se potřeb v podmínkách
bojové akce. To vše tak, aby byly zohledněny místní podmínky, terén, momentální
počasí a další faktory ovlivňující komunikaci a aby bylo zabráněno potenciálním
rušivým efektům mezi komunikací různých účastníků.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.