Loni se prodalo 340 tisíc PC

Informačně-technologické počasí se předpovídá dosti nesnadno. Kvůli rychlosti vývoje přicházejí i rychlé zvraty....


Informačně-technologické počasí se předpovídá dosti nesnadno. Kvůli rychlosti
vývoje přicházejí i rychlé zvraty. O číslech a trendech za uplynulý rok a
výhledu na rok letošní jsme hovořili se Stevenem Frantzenem, ředitelem IDC CEMA
(region střední a východní Evropy, Střední Asie a Afriky).
Minulý rok byl trend stagnace ekonomiky Spojených států poměrně výrazný.
Změnili jste nějakým způsobem své odhady pro tento rok?
IDC před několika měsíci ve svých prognózách celosvětová čísla zásadně
zrevidovalo. Důvodem revize bylo zmíněné citelné ekonomické zpomalení ve
Spojených státech a následně vliv útoků z 11. září. Ty se staly jakýmsi
katalyzátorem. U IT firem se jednalo o změny v očekávání vlastních výsledků
hospodaření. Tím pádem byla ovlivněna i celosvětová čísla a na to jsme
samozřejmě museli reagovat.

Co se konkrétně změnilo?
Zkusme se podívat na změny z celosvětového hlediska. Spojené státy byly
očividně zasaženy těžce. Po nich následovala Latinská Amerika, jejíž ekonomika
je poměrně silně na Spojené státy napojena. Pak také byla ovlivněna Asie a
Pacifik. Investice zákazníků do IT se snížily, a tím utrpěl navíc i americký
export. Nyní je na řadě západní Evropa. Původně jsme předpovídali růst asi o 10
%, ale podle nových odhadů to už je jenom 5 až 6 %. Ve střední a východní
Evropě a Africe jsme svoji předpověď také trošku upravili, ale růst je stále
kolem deseti procent!

Můžete se nyní blíže zaměřit na střední Evropu a Českou republiku?
Domníváme se, že útoky ve Spojených státech nemají zásadní vliv na IT trh České
republiky. Letos bude tento region představovat geografickou oblast s jedním z
nejvyšších růstů výdajů na informační technologie. Důvod je zřejmý: Dosud totiž
v této oblasti byly výdaje poměrně malé, takže z nízkého čísla se roste
rychleji. Navíc pozorujeme, že hodně mezinárodních IT společností si začíná
více všímat i tzv. emerging markets (pozn. red.: rozvíjející se trhy), kam
patří i
Česká republika.

Co tedy hlavně ovlivňuje výdaje do IT?
Výši celkových výdajů ovlivňují zejména velké projekty v různých sektorech. V
loňském roce se nic zásadního z tohoto hlediska v Česku nestalo. Letos ale
výdaje porostou například poměrně výrazně díky investicím ve vzdělávacím
sektoru. V rámci projektu Internet do škol budou investovány více než 4
miliardy korun, a to samozřejmě s celkovou velikostí IT trhu zahýbá. A nejen
to: na tento projekt se naváže další část prodejních aktivit, které souvisejí s
celým vzdělávacím sektorem. Podobné faktory většinou ovlivňují zejména malé
trhy. Stačí růst v jednom sektoru nebo třeba na SME (Small and Medium
Enterprise) trhu, a projeví se to výrazně ve výsledku celku.

Můžete charakterizovat minulý a letošní rok na trhu s PC?
Zřejmě nejzajímavějším číslem bude počet PC, kterých se u nás podle nenovějších
odhadů vloni prodalo přibližně 340 tisíc kusů. Znamená to, že trh osobních
počítačů rostl o 14-15 %. Hlavním důvodem byla obnova vybavení v bankovním
sektoru po různých privatizacích apod. V roce 2000 tento sektor stagnoval.
Letos bude hlavním tahounem a odběratelem počítačů již zmíněný vzdělávací
sektor. Ovšem za podmínky, že například projekt Internet do škol půjde podle
plánu.
Do čeho budou letos investovat větší podniky?
Pokud jsou podniky velké, záleží u nich hodně na exportu a na spolupráci s
partnery. Například někdo vyrábí komponenty, které potom distribuuje dalším
subjektům, a s nimi potřebuje efektivně komunikovat. V těchto segmentech se
tedy bude více investovat např. do SCM (viz dále).

A menší a střední firmy?
Většina nově vzniklých firem byla založena před sedmi až deseti lety. V
současnosti nastává jeden z největších cyklů obnovy IT v těchto podnicích. SME
segment má největší šance pro růst v celém regionu. Je ale cenově citlivý a
investice probíhají ve vlnách.

Jaký bude letos hlavní důvod pro investice do IT?
V souvislosti se vstupem do Evropské unie zde bude prostředí velmi bezpečné pro
investice. To přinese jejich vysoký objem ze zahraničí. Zároveň poroste poměrně
rychle cena pracovní síly, takže nezbude než hledat možnosti, jak stále
efektivněji pomocí IT snižovat náklady. I letos se bude při investicích do IT
jednat o efektivitu. Stačí se podívat na podnikový segment nevidíte nic jiného
než redukci nákladů. Příkladem zásadního snižování nákladů mohou být
telekomunikační firmy.

Na tento segment jsem se chtěl také zeptat...
V telekomunikačním sektoru v posledních letech firmy investovaly obrovské
prostředky právě do IT a budování infrastruktury. Stačí se podívat například na
Český Telecom. Teď ovšem začíná pohyb od základní infrastruktury k vytvoření
prostředí, pomocí kterého bude možné poskytovat služby s vysokou přidanou
hodnotou. A to znamená další investice do IT. Důležitá je také příprava na
privatizaci. Opět platí, že cokoli se stane v tomto sektoru, výrazně zahýbá s
celkem. Jako příklad mohu uvést ještě energetický sektor plynárny či samotný
ČEZ. Jedná se o velké podniky. Obecně si myslíme, že růst investic do IT v
takovýchto podnicích přijde až s privatizací.

Máte i nějakou prognózu týkající se ADSL na našem trhu?
Všechno je ve fázi testování a hypotéz. Myslíme si však, že v nejbližších
několika letech nebude ADSL používáno masivně.
Můžete charakterizovat letošní investice v IT u nás? Velmi zajímavou dynamiku
bude mít zejména segment softwaru. Podívejme se nejprve na software koncových
stanic běžných firemních nebo domácích uživatelů. Microsoft až dosud stále na
středoevropském trhu dominuje a asi nebude překvapením, že se stav nezmění ani
letos. Ovšem za předpokladu, že software dnes tvoří asi 50 % z ceny typického
PC, lze očekávat určitou ostražitost při investicích do Windows XP v našem
regionu. Uživatelé se určitě budou mnohem více ptát, zda je upgrade nutný.
Vyplývá to z již zmíněné cenové citlivosti zdejších zákazníků.

Jak na tom bude software pro firmy podnikové aplikace?
Na poli tradičních podnikových aplikací byl velmi silný rok 2000, ve kterém
středoevropské podniky investovaly 192,5 milionů dolarů do licencí a údržby
těchto systémů. Prudce růstovou oblastí ovšem budou různé aplikace CRM (systémy
pro řízení vztahů se zákazníky) a SCM (systémy pro řízení
dodavatelsko-odběratelských vztahů). Jen v roce 2000 vzrostl tento segment
téměř o 170 % a předpovídáme dokonce ještě větší růst za loňský rok i letošek.

Očekáváte nějaký výraznější pohyb i na trhu se servery? Jakou roli bude hrát
Linux?
Průměrné ceny serverů samozřejmě klesají. Servery sledujeme dle cenových skupin
od high-endových systémů s cenou okolo jednoho milionu dolarů přes skupinu
mid-range (středně velkých systémů) až do oblasti low-end. Nicméně, trh v České
republice, jak asi víte, je postaven zejména na intelovských PC serverech. To
se do budoucna příliš nezmění.
Z hlediska operačních systémů se sice poptávka po linuxových serverech neustále
zvyšuje, přesto ale většina serverů bude letos dodána buď s Windows NT/2000
nebo s Unixem. Windows budou vítězit na serverech pod 100 tisíc dolarů a Unix
zaujme pozice v kategorii středně velikých serverů nad 100 tisíc a high-end
serverů. A to i přes konkurenci IBM, která nabízí například také OS/390 a
OS/400.
Několik významných dodavatelů samozřejmě Linux "tlačí" více, takže očekáváme ve
střední a východní Evropě silnější růst jeho podílu. Jedná se v podstatě o
jeden z nejrychleji rostoucích segmentů, avšak z velmi malého základu. Přesto
se v tomto regionu už stačil stát významným operačním systémem na serverech.
Pokud má například firma více systémů, pak je Linux téměř vždy jako druhý
hlavní.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.