Loňský zisk ČTc byl téměř šest miliard korun

Výsledky se týkají skupiny ČTc, Eurotelu a dalších dceřiných společností Se svými výsledky za loňský rok seznámi...


Výsledky se týkají skupiny ČTc, Eurotelu a dalších dceřiných společností
Se svými výsledky za loňský rok seznámil veřejnost Český Telecom. Z nich
vyplývá, že obrat firmy dosáhl výše 62 miliard korun, přičemž čistý zisk činil
téměř šest miliard korun. Protože se jedná o předběžné ukazatele, na potvrzení
auditovaných výsledků si musíme počkat až do konce března. Finanční výsledky
Českého Telecomu se týkají skupiny, kterou tvoří Český Telecom, Eurotel a menší
dceřiné společnosti. S více než 130 tisíci zákazníky vysokorychlostního
internetu (pevné i mobilní technologie) se Český Telecom ke konci roku 2004
stal podle svých slov největším poskytovatelem vysokorychlostního připojení k
internetu v České republice. Penetrace pevných linek přitom zůstala v loňském
roce zhruba na 34 %, podíl SIM karet však přesáhl úroveň 100 %, když tržní
podíl Eurotelu dosáhl na konci roku 2004 hodnoty 42,6 % (v roce předchozím to
bylo 43,2 %).
Výnosy Českého Telecomu vloni předběžně činily 62,1 miliardy korun a provozní
náklady bez odpisů a amortizace 33,1 miliardy. Z toho vyplývá, že hospodářský
výsledek před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) představoval 29
miliard korun. Odpisy a amortizace dosáhly výše 20,7 a čistý zisk 5,6 miliardy
korun. Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly v roce 2004 úrovně 20,7
miliardy korun (byly významně ovlivněny konsolidací Eurotelu) a čistý zisk
skupiny v roce 2004 byl ve výši 5,6 miliardy (čistý zisk jen samotného Eurotelu
údajně činil 6,6 miliardy Kč). Celková loňská hodnota investic Českého Telecomu
představuje 5,8 miliardy korun, což představuje 9,3 % v porovnání s výnosy.
Český Telecom také disponuje 19,5 miliardy korun volných hotovostních toků, což
představuje 31 % v poměru k výnosům. Zadluženost firmy je přitom na úrovni 25,5
miliardy Kč, což je pokles o téměř 20 miliard, díky čemuž je čistá míra
zadluženosti 27 %.

Segmenty činnosti
Český Telecom zaznamenal vloni čistý přírůstek 86 tisíc ADSL přípojek. Celkový
počet aktivních přípojek ADSL dosáhl ke konci roku 2004 výše 101 tisíc, což
představuje meziroční nárůst o 573 %. Pokud jde o nabídku hlasových služeb,
využití pevných linek pro hlasové služby měřené počtem minut generovaných
zákazníky se snížilo meziročně o 18 %. Výnosy v segmentu pevných technologií
poklesly v roce 2004 meziročně o 6 % na 34,4 miliardy korun, zejména na základě
poklesu výnosů z tradičních hlasových služeb, který nebyl zcela nahrazen růstem
výnosů z nově uvedených produktů v oblasti internetu, datových služeb a služeb
s přidanou hodnotou. Provozní náklady klesly ve stejném období meziročně o 10 %
na 19,1 miliardy Kč. O 19 % meziročně poklesl i počet zaměstnanců. Celkový
počet zaměstnanců segmentu pevných technologií tak dosáhl na konci roku čísla 8
830. Počet linek na zaměstnance v oblasti pevných linek stoupl o 17 % na
hodnotu 383. Celkový počet aktivovaných SIM karet Eurotelu vzrostl meziročně o
9 % na 4,6 milionu. Do konce roku také využilo přibližně 30 tisíc zákazníků
nabídku ke zřízení služby Eurotel Data Expres, tedy služby založené na bázi
CDMA. Výnosy ze SMS, MMS, internetu, datových služeb a služeb s přidanou
hodnotou přitom stouply dohromady o 16 % a výnosy ze stálých poplatků a
poplatků za zřizování o 12 %. Hovorné pokleslo meziročně o 8 %.

Výhled pro rok 2005 V letošním roce se chce skupina Český Telecom zaměřovat na
stimulaci výnosů z datových a tradičních hlasových služeb a také na vyhledávání
příležitostí v růstových oblastech, zejména širokopásmového internetu a
nejnovějších datových služeb. Představitelé Českého Telecomu také očekávají, že
nový zákon o elektronických komunikacích umožní transparentnější regulatorní
prostředí na našem telekomunikačním trhu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.