Lotus Notes se stěhují na Internet

O prostředí Notes firmy Lotus toho bylo od jeho vzniku napsáno již mnoho. Vývojáři ale tento systém neustále doplňuj...


O prostředí Notes firmy Lotus toho bylo od jeho vzniku napsáno již mnoho.
Vývojáři ale tento systém neustále doplňují o nové funkce a rozšiřují jeho
možnosti. Následující řádky budou věnovány nejnovější verzi Lotus Domino. Tak
se totiž Notes ve své poslední verzi 4.6 jmenují.
Na úvod pro připomenutí zmíním základní rysy Notes. Jde o aplikační prostředí
na bázi klient-server. Server Notes může běžet na platformách Microsoft
WindowsNT, IBM OS/2 a z Unixů na IBM AIX, Sun Solaris, SCO a HP/UX. Z tohoto
výčtu je patrné, že s Notes je možné realizovat i velké informační systémy se
stovkami až tisíci klientů.
Server plní základní funkce, jako je správa databází dokumentů, komunikační
služby, autorizaci a replikaci databází. V poslední verzi přibyla možnost
pracovat jako SMTP server a HTTP server.
Klient
Na straně uživatele je nutné instalovat klientský software. Ten je k dispozici
ve verzích pro Microsoft Windows 3.11, Windows 95, Windows NT, IBM OS/2, Apple
System 7.x, IBM AIX, Sun Solaris, SCO Unix a HP/UX. Navíc existují různé verze
klientů, které se liší svými schopnostmi.
První dovoluje pouze prohlížet mailové databáze. Druhá s názvem Desktop s
možností vkládání údajů do formulářů a Designer má pak v sobě zahrnuto vývojové
prostředí pro návrh nových databází. V posledních verzích obou klientů je
integrován WWW prohlížeč, takže je možné přímo z Notes přistupovat na
internetové dokumenty.
Databáze
V databázích je v Notes uchováváno všechno: Konfigurace serveru, adresáře
uživatelů, jejich pošta, dokumenty, plánovací rozvrhy nebo např. HTML stránky.
Kdo porozumí struktuře těchto databází, může sám navrhnout další podle svých
potřeb. Například databáze firemní korespondence, evidence majetku,
personalistiky. Databáze mají možnost ukládat texty, grafiku, a formou OLE
objektů vlastně libovolný typ dat. Navíc je tu možnost propojení přes ODBC do
libovolného zdroje dat.
Základem každé databáze jsou formuláře, do kterých jsou jednotlivá data
ukládána. K jejich zobrazení pak slouží pohledy. Ty mají tu vlastnost, že
jednotlivé položky je možné kategorizovat. Vytvořením několika pohledů do jedné
databáze je možné získat velice rychle zcela jiné zobrazení uložených dat. Do
pohledů mohou být vybírány dokumenty podle podmínek, k dispozici je také
fulltextové vyhledávání včetně diakritiky.
Komunikace a bezpečnost
Do již standardní nabídky komunikačních služeb Notesů patřila vždy elektronická
pošta s vysokou úrovní bezpečnosti. Ta začíná autorizací uživatele při
přihlašování k serveru, a pokračuje až po autorizaci serverů, které spolu mají
komunikovat. Pokud tedy chce uživatel získat nějakou databázi z jiného serveru,
musí jeho server nejdříve získat certifikaci od správce tohoto serveru. Tím se
pak první server stane důvěryhodným pro komunikaci. Dále se definují přístupová
práva k jednotlivým databázím, dokumentům a položkám. Vše opět velmi
jednoduchým a přehledným způsobem. Tyto vlastnosti se zvláště v době Internetu
dobře hodí pro bezpečný přenos dat mezi uživateli.
Servery Domino mohou komunikovat několika způsoby. Buď přímo mezi sebou
prostřednictvím modemu, v rámci LAN, nebo s využitím např. Internetu.
Notes podporují tyto síťové
protokoly: NetBIOS, NetBEUI, TCP/IP, IPX/ /SPX a AppleTalk. Takže např. v
podniku může být několik Notes serverů, které spolu budou komunikovat po
IPX/SPX. Jeden z nich pak bude sloužit jako SMTP Gateway s TCP/IP pro příjem
pošty z Internetu. Komunikace serverů bude chráněna autorizací a tím bude
zajištěna bezpečnost systému.
Internet
Samozřejmě, že ani vývojářům Lotusu neunikl fakt, že Internet se stal velmi
důležitým komunikačním prostředkem. Zapracovali proto do Domina tyto funkce:
Integrovaný HTTP server, Personal Web client, podpora Javy a Net.Action pro
přípravu HTML stránek.
Máte-li ve svém podniku požadavek na častou aktualizaci vašich WWW stránek,
jistě hledáte nástroj, který by to dělal sám, automaticky. HTTP server v
serveru Domino to dokáže. Z libovolné Notes databáze vygeneruje HTML stránky.
Ty pak dokáže kombinovat s HTML stránkami napsanými v jiném prostředí. Generuje
jak formuláře, tak pohledy. Ty pak mohou být přístupné komukoliv nebo jen pro
vybrané uživatele. Po požadavku z WWW prohlížeče otevře Domino server
požadovaný dokument a provede konverzi do HTML. Tento soubor pak odešle
prohlížeči. Na Internet tak mohou být publikována data z libovolné databáze.
Vzdálený uživatel si tak může například z WWW prohlížeče vybrat svoji poštu,
zkontrolovat plánování schůzek, nebo prohlédnout záznamy ke sledovanému
projektu. Bezpečnost je opět zajišťována autorizací, navíc s možností použít
protokol SSL. Zvýšení bezpečnosti vnitřní části sítě je navíc možné opět
dosáhnout replikací dat mezi dvěma Domino servery. Jeden v "nebezpečné" zóně
Internetu, druhý pak uvnitř na firemní síti. Komunikace uživatele přes
prohlížeč je oboustranná. To znamená, že pokud má dotyčný práva k editaci nebo
k vytváření dokumentů v databázi, může tak činit i z druhého konce zeměkoule.
Personal Web client pak uživateli Notes dovoluje přímo v Notes prohlížet WWW
dokumenty stejně jako Notes databáze. Tím se stává jednotným prostředím pro
práci s informacemi. V jedné aplikaci se tak mohou sbíhat všechna životně
důležitá data z několika různých zdrojů.
Net.Action je, jak jinak, notesová databáze. Jde o předem připravené formuláře
a pohledy. Stačí pouze v Notes klientu upravit požadované stránky a pak již
stačí v konfiguraci Domino serveru nastavit tuto databázi jako úvodní HTML
stránku. Generované stránky samozřejmě nedosahují grafické úrovně, které je
možné dosáhnout v profesionálním WWW studiu, ale pokud potřebujete několikrát
denně aktualizovat např. seznam nabídky zboží, návštěvník stránek spíše ocení
aktuálnost dat. I když, pokud si dá tvůrce databáze záležet, mohou stránky
vypadat velmi pěkně, včetně grafiky a Java skriptů.
A kde je ten groupware?
Možná, že celou dobu čekáte, kdy že začnu psát o tom groupwaru. Asi by bylo
velmi těžké vypočítat všechny konkrétní možnosti, ke kterým se dají Notes
použít. Od komunikace mezi zaměstnanci, sdílení dokumentů, plánování času,
vedení firemní agendy, plánování technických prostředků.
To vše s důrazem na bezpečnost dat, zajištění přístupových práv ke všem těmto
zdrojům, vzdálený přístup uživatelů, výměnu dat mezi pobočkami, publikování na
Internetu a naopak přenos dat z Internetu do vnitropodnikové agendy. To všechno
jsou činnosti, které dnešní podnik potřebuje ke svému životu a které
technologie Lotus Domino řeší.
8 0487 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.