LT AUDITOR+ vám ochrání důvěrná data

S rostoucím využitím počítačů v nejrůznějších oblastech života se objevuje stále více případů zneužití a kr...


S rostoucím využitím počítačů v nejrůznějších oblastech života se objevuje
stále více případů zneužití a krádeží dat. Poškozeným firmám tím na jedné
straně narůstají přímé finanční ztráty a na druhé straně vzrůstá i nedůvěra k
informačním technologiím a k jejich nasazení v řadě situací. Spojené státy,
které mají nesporně několikaletý náskok ve využívání počítačů před Evropou a
tím spíše před Českou republikou, mohou sloužit jako ukázka dalšího vývoje v
dobrém i špatném slova smyslu. Elektronicky prováděné bankovní operace a
elektronický prodej nepřeberného množství zboží a služeb jsou v USA
samozřejmostí, dramaticky však roste i s tím související trestná činnost. Podle
amerických zdrojů se v roce 1996 každé čtyři z deseti domácích firem staly
obětí počítačového zločinu, přičemž tři čtvrtiny všech napadení byly provedeny
zevnitř organizací.
Postižené firmy pochopitelně hledají způsob, jak se počítačovému pirátsví
bránit, což není jednoduchý úkol.
Jedním z možných preventivních kroků je monitorování provozu privátních sítí,
které vytváří auditovou stopu všech aktivit, které se v síťovém operačním
systému objevily. Správci systémů tak můžou odhalit různé cesty, kterými lze
informační systém infiltrovat.
Programové řešení tohoto zaměření nabízí na našem trhu společnost Software AG.
Jedná se o vyzrálý nástroj LT Auditor+ pro síťové prostředí, umožňující z
jednoho místa sledovat zvolené aktivity: kdo se přihlásil do systému, s jakými
objekty pracoval, zda manipuloval s přístupovými právy, se seznamy hesel apod.
Data sesbíraná po celé síti lze konsolidovat, prohlížet a sumarizovat podle
různých kritérií, nebo lze pracovat v modu okamžitých hlášení výskytu sledované
události.
Program je zatím dostupný ve verzi pro Novell Netware, kombinovaná verze pro
Novell a Windows NT bude uvolněna v lednu 1998 a verze čistě pro Windows NT je
plánovaná na srpen 1998.
7 3430 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.