Lze vůbec ušetřit?

Dodavatelé moderních databázových technologií se vedle klasických otázek jak zvýšit objem zpracovávaných dat, jak z...


Dodavatelé moderních databázových technologií se vedle klasických otázek jak
zvýšit objem zpracovávaných dat, jak zajistit větší počet konkurenčních
uživatelů, jak dosáhnout maximálního výkonu zabývají také oblastí správy. Tedy
přesněji takzvané samosprávy.
Náklady na administraci představují v celkových nákladech na vlastnictví
databázového prostředí i několik desítek procent, žádnou velkou výjimkou nejsou
ani nadpoloviční podíly. Navíc moderní databázové platformy představují
komplexní prostředí, která není možné zvládnout během několika dní například
metodou pokus-omyl.
Divné? Ale kdeže, stačí jen srovnat pořizovací náklady na databázové platformy
s běžnými provozními náklady.
Například Oracle Database 10g lze pořídit již asi za 130 tisíc pro jeden
procesor. Náklady na průměrného databázového administrátora při hrubé mzdě 30
tisíc představují jen v oblasti mezd 40 tisíc měsíčně. Za rok je to skoro půl
milionu.
Představují tedy v tomto případě náklady na administrátora přibližně 80 %
celkových nákladů na vlastnictví databázové platformy? Ne až tak přesně,
výpočet je zkreslený. Neberu do úvahy například náklady na vyhrazený hardware
pro databázové prostředí, náklady na infrastrukturu, ale ani náklady na
vzdělávání administrátora či na jeho zastupitelnost.
Uvedený příklad neměl a ani nemůže sloužit jako absolutní pravda, jen poukazuje
na vliv lidské složky v celkových nákladech na vlastnictví. Představíme-li si
nyní rozsáhlé výpočetní prostředí s desítkami databázových serverů, zjistíme,
že náklady na administrátora či spíše v takovém případě administrátory nebudou
představovat 80 %, ale stále ještě nepůjde o zanedbatelnou částku. A zde se již
objevuje poměrně velký prostor pro oblast samosprávy.
Samospráva vychází z jednoduché představy procesy databázového serveru
rozpoznají slabá místa databázového prostředí, samy je odstraní a celé
prostředí zoptimalizují. Zdaleka přitom nemusí jít pouze o výkon, ale například
také o inteligentní správu dostupných ukládacích prostorů, automatické obnovy,
zálohování, údržbu bezpečnostních pravidel apod.
Může se stále větší využívání vnitřních mechanismů pro správu stát obdobným
hřebíčkem do rakve, jakým byly kdysi stroje pro dělníky? Ano, může, dokonce je
paralela s průmyslovou revolucí větší, než by se mohlo zdát. Samospráva
pravděpodobně nikdy zcela potřebu lidského faktoru neodstraní, ale dokáže ji
dostatečně minimalizovat. Místo pěti administrátorů jeden? A proč by ne, když
jeden bude mít méně práce, než jich mělo dříve všech pět.
Scénář ale nebude katastrofický a již vůbec ne rychlý využití databázových
technologií se rozšiřuje, a tedy administrátoři ještě po nějakou dobu budou mít
dost práce. Jen se možná budou muset stěhovat za prací o ulici, nebo přes půl
republiky? Kdo ví...
Svým způsobem jde o spekulace, o přesném vývoji nemají jasno ani analytické
společnosti. Faktem ale zůstává, že náklady samospráva snížit může.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.