Má ERP potíže? Ano, jistě má

Není pravdou, že velcí dodavatelé ERP aplikací zahynou nebo že jejich produkty nebudou vyhovovat potřebám uživatelů....


Není pravdou, že velcí dodavatelé ERP aplikací zahynou nebo že jejich produkty
nebudou vyhovovat potřebám uživatelů. Problém nastává tehdy, když výrobní
společnosti očekávají, že jejich investice do systémů pro plánování podnikových
zdrojů (ERP) je ihned postaví na nohy a umožní jim využít nových trhů a
příležitostí, k nimž patří např. obchodování na Internetu. Firmy sní o
systémech, které zlepší koordinaci všech mezinárodních aktivit, dodavatelů a
zákazníků a přinesou velké zlepšení efektivity a konkurenčního postavení.
Ale jak tomu je doopravdy? Systémy ERP často za těmito očekáváními zaostávají,
bez ohledu na marketingová tvrzení velkých dodavatelů. Balíky ERP excelují při
kombinování finančního řízení s koordinací mnohonásobných výrobních kapacit,
ale uživatelé pro realizaci svých snů potřebují více. Potřebují silné plánování
dodavatelských řetězců a flexibilní přístup, který umožní dnes implementovaný
proces pružně změnit podle zítřejších nových potřeb a vzniklých situací. Hlavní
funkční slabinou systémů ERP jsou jejich plánovací funkce moduly pro plánování
hlavní výroby a plánování výrobních zdrojů (MRP), které rozhodují o tom, jak a
kdy reagovat na poptávku zákazníka dostupnými zdroji. Tyto moduly nepodporují
dodavatelský řetězec z reálného světa, protože nabízejí:
Transakce avšak
bez rychlé reakce
Odezva na změny v poptávce, dodávkách, dostupných pracovních silách nebo
strojních kapacitách vyžaduje rychlé myšlení, které není silnou stránkou
systémů ERP. Pracovníci tvořící rozpisy výroby a plánovači se rozhodují pouze s
využitím svých mozků nebo se uchylují k tabulkovým procesorům či zadním stranám
obálek. Na základě neúplné analýzy vystavují továrnu do nebezpečí vyplývajícího
z nereálných dodacích termínů, které vedou k nesplnitelným slibům a k otráveným
zákazníkům.
Zaměření na produkty bez porozumění
poptávce
Systémy ERP pracují s předpověďmi poptávky jako s externími vstupy, ale
selhávají při řešení často rozdílných prodejních plánů marketingu, provozního a
prodejního řízení. Výrobní plány generované nepřesnými předpověďmi mohou
způsobit podnikům dramatickou podvýrobu či nadvýrobu.
Řízení podniků bez inteligence
ERP aplikace umožňují firmám provádět radikální změny podnikových procesů, ale
dělají hloupá rozhodnutí. Např. modul MRP rozepisuje požadavky na materiál na
základě předpokladu o neomezené kapacitě výrobní jednotky. Výsledkem je to, že
v každé fázi procesu vznikají nadměrné nebo naopak nedostatečné zásoby.
Rozsah ERP systémů bez vyrovnanosti
Integrované balíky ERP umožňují spojit dohromady více výrobních závodů a
distribučních kapacit z pohledu organizačního i zásobovacího. Ale ERP nemůže na
výrobní závody pohlížet jako na jednotky, které se mohou vzájemně zastupovat, a
to dokonce i tehdy, vyrábějí-li tentýž produkt. Takže rovnoměrné rozložení
zdrojů mezi výrobní jednotky a distribuční kapacity je manuálním procesem.
Pokud jde o pružnost, téměř všechny balíky ERP byly navrženy tak, aby pracovaly
systémem "přes zeď". Taková logistika nemůže odpovídajícím způsobem reagovat na
změny zákaznické poptávky.
Kromě toho při každém přechodu mezi aplikacemi vzrůstá neurčitost, což vede k
nadměrným zásobám, delší době čekání a pomalejší odezvě. A ještě horší to bude,
až internetová ekonomie vyvolá obchodní revoluci, o které Forrest Research
mluví jako o "dynamickém obchodu" neboli uspokojování poptávky s bezprostřední
reakcí na požadavky zákazníků.
Prostředí dynamického trhu
V tomto prostředí služby zastiňují produkty. Společnosti využívají služby jako
např. správu zásob ze strany dodavatele nebo přímou dodávku do skladu, které
vyžadují změny podnikových procesů za chodu.
Poptávka je motorem výroby a proto se dnes firmy orientují na strategii "učiň
objednávku a vyráběj později".
Cena kopíruje podmínky na trhu, což znamená, že podniky redukují zásoby, aby
maximalizovaly zisky na komoditních nebo dodavatelsky stimulovaných trzích.
Zkrátka, klíčem k dynamickému trhu je hbitost. A právě to je oblast, ve které
systémy ERP klopýtají.
Co tedy můžete s balíky ERP udělat? Kupujte je, pokud je potřebujete, ale pouze
tehdy, pokud vám mohou poskytnout konkrétní přínos jako např. sběr informací
potřebných pro dynamické obchodování nebo řešení problému roku 2000 či problémů
se zaváděním eura.
V opačném případě se poohlédněte po něčem jiném využijte řešení pro
dodavatelské řetězce, internetovou komerci nebo pro oblast správy zákazníků,
které vám také může zajistit místo ve světě dynamického obchodu. Avšak abyste
cokoliv z toho udělali správně, musíte si osvojit komponentovou aplikační
strategii a nákup produktů od více dodavatelů. Ale to už je námět na jiné téma.
(Boby Cameron je vedoucím analytikem společnosti Forrest Research, se sídlem v
Cambridge, stát Massachusetts.)

Má ERP potíže? Pokud tohle
jsou problémy, tak sem s nimi!
Jim Shepherd
Jak může někdo tvrdit, že ERP aplikace mají problémy? Jsme uprostřed jedné z
nepříliš častých situací, v níž se sbližují přání zákazníků s nabídkami
dodavatelů. Výsledkem je exploze trhu, která nejeví žádné známky polevování. V
uplynulých 3 letech rostl trh podnikového plánování zdrojů (ERP) ročním tempem
35 procent. Jaké jiné průmyslové odvětví s ročním obratem 15 mld. dolarů se
může pyšnit něčím podobným?
Ve výrobních průmyslových odvětvích je zdánlivě nemožné efektivně konkurovat
bez balí-ku integrovaných podnikových aplikací. Růst technologií ERP je přímým
důsledkem ostré světové konkurence, krátké doby morální životnosti výrobků,
vysoce distribuovaných činností a na informacích postaveného manažerského
řízení, což jsou činitele, které charakterizují současné výrobní prostředí.
Podívejme se, jaké možnosti dnes firmy mají, abychom viděli, zda jsou balíky
ERP v reálném nebezpečí.
Specializované aplikace
Jednou z možností volby je strategie nejlepší značky, kdy si vybíráme několik
aplikací od různých dodavatelů a sestavujeme je do svého vlastního systému.
Avšak běda: Podniky, které zkoušejí tento přístup, zjišťují, že platí vyšší
licenční poplatky a i náklady na integraci a implementaci jsou obvykle
několikrát vyšší. Architektura jednotlivých aplikací je odlišná, uživatelská
prostředí nejsou konzistentní, datové modely se překrývají. Je to velký a
funkčně velmi náročný zmatek. Společnosti mohou promarnit celé měsíce pouhými
pokusy o uspořádání životně důležitých dat.
Jakmile je dokončena implementace systému, oddělení informačních technologií je
terorizováno každým nově vydaným produktem, protože přemýšlí o tom, které
rozhraní se nyní rozpadne. Podpora uživatelů se stává noční můrou, protože
každý dodavatel tvrdí, že problém musí být v softwaru jiného dodavatele.
Systémový integrátor
Jinou alternativou, která přináší kompletní balík ERP aplikací, je najmutí
systémového integrátora sestavujícího systém z dílčích produktů. Jde jednoduše
o přístup, při němž se volí nejlepší značky, doplněný o generálního dodavatele.
Systémoví integrátoři nemohou hrát roli softwarových společností. Mohou pouze
sestavovat řešení pro současné potřeby, ale nejsou schopni poskytovat podporu
produktů, školení nebo zajišťovat vývoj nových verzí produktů.
Argument, že systémy ERP jsou na smrtelném loži, nepochybně pochází od
technologů, kteří by vás znovu a znovu chtěli přesvědčit o tom, že budování
vlastního systému je snadné. Slibují, že to umožní "průlom" v technologiích.
Ano, dobře.
Dokonce i tehdy, jsou-li způsobilí sestavit zákaznický systém, většina
nakupujících si to nepřeje. Převážná většina společností doufá, že koupí
informační systém jako produkt, a nikoliv jako sbírku technologií, komponent a
služeb. Dodavatelé ERP bývali úspěšní především proto, protože se takový
produkt pokoušeli vytvořit.
ERP aplikace
Typický systém ERP dnes nabízí široké funkční pokrytí, vertikální branžová
řešení, robustní architekturu, školení, dokumentaci, nástroje pro implementaci
a návrh procesů, vylepšované verze produktů, celosvětovou podporu a rozsáhlý
seznam softwarových, servisních a technologických partnerů. Není to ještě
krabicový systém, ale má to k němu tak blízko, jako nikdy předtím.
Systémy ERP budou mít úspěch i v budoucnu, protože většina lidí dává přednost
nákupu produktů před nákupem součástí. Tato koncepce je tak podmanivá, že velmi
rychle expanduje za hranice svých výrobních kořenů směrem k takovým oborům,
jako jsou maloobchod, distribuční společnosti, finanční služby, vzdělávání a
dokonce i vláda. Protože tyto obory trápí problémy s rokem 2000 v jejich
stávajících systémech, začínají oceňovat výhody vyplývající z nákupu balíků od
dodavatelů, kteří své aplikace podporují a vylepšují.
Většina hlavních dodavatelů systémů ERP si uvědomila tyto potřeby a upravila
své produkty pro potřeby vertikálních oborů.
Dodavatelé systémů ERP mají výjimečnou příležitost k růstu. Mohou prodávat
další aplikace a uživatelské licence svým současným zákazníkům. Mo-hou také
prodávat nové systémy svým tradičním průmyslovým odvětvím a geografickým trhům.
Mohou expandovat do nových vertikál, doplňovat nové aplikace nebo zlepšovat své
geografické pokrytí. Má tedy ERP potíže? Rozhodně ne trh ERP stojí před
nesmírným růstem.
(Jim Shepherd je viceprezidentem výzkumu ve společnosti AMR Research.)
8 2737 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.