Má měsíc internetu stále smysl?

Každý rok v březnu pořádá sdružení BMI akci nazvanou Březen měsíc internetu. Březen pomalu, ale jistě končí, a ...


Každý rok v březnu pořádá sdružení BMI akci nazvanou Březen měsíc internetu.
Březen pomalu, ale jistě končí, a nám se proto naskýtá čas rekapitulovat. Jaký
byl letošní, již 8. ročník této kampaně?

Ač do jisté doby byl březen známý spíše jako měsíc knihy, již několik let,
přesně osm, je však březen považován u široké veřejnosti za měsíc internetu.
Stojí za tím především masivní kampaň sdružení BMI s příznačným názvem Březen
měsíc internetu. Původní myšlenka této akce, kterou bylo zviditelnění internetu
v médiích i na veřejnosti, však v dnešní době, kdy slovu internet rozumí snad
každý jedinec od školních let, již víceméně neplatí. I proto si letos
organizátoři kladli otázku, zda ji opět vůbec pořádat. Osmý ročník se nakonec
konal, a to v duchu bezpečného elektronického nakupování, a navíc prokázal, že
aktivity tohoto druhu mají přece jen smysl a mohou být obecně prospěšné.

Bezpecnynakup.cz
Jak již bylo řečeno, hlavním tématem letošního měsíce internetu bylo nakupování
přes internet, ke kterému je ale obecně stále mnoho lidí skeptických, a to hned
z několika důvodů neznalost, jak proces probíhá, obavy z bezpečnosti, špatná
dostupnost internetu, nemožnost si prohlédnout a vyzkoušet zboží a podobně. Na
podporu on-line nakupování byl proto uveden do provozu vzorový internetový
obchod na adrese www.bezpecnynakup.cz, v němž si mohli zájemci nanečisto
vyzkoušet, jak probíhá nákup na internetu a zjistit, jaká kritéria by měl
splňovat seriózní internetový obchod a co se může například stát při platbě
různými druhy karet. Na druhou stranu, že samotné on-line nakupování není u nás
až tak nepopulární a neznámé, dokazuje lednový průzkum společnosti Factum
Invenio, podle něhož dosud nakupovalo na internetu 16 % obyvatel České
republiky starších 15 let.

Pestrá škála konferencí
Kromě problematiky internetového nakupování byla v rámci letošního ročníku k
dispozici celá řada dalších projektů, ať už z dílny sdružení BMI či jiných
organizací s podobným cílem: podpořit internet a jeho využití v podnikání, ve
vzdělávání, pro uživatele se zdravotním postižením a pro rozvoj měst a celých
regionů. Jakousi páteř celého měsíce internetu tvoří již po dobu osmi let
ucelený blok odborných konferencí, určených pro různé skupiny uživatelů. Letos
začal 5. ročníkem fóra E-learning 2005, které se zabývalo e-learningem v
současném vzdělávání. Za ním následovalo pravidelné setkání Business Tuesday,
tentokrát na téma e-komerce ve vztazích B2C, zlínská konference Internet a
konkurenceschopnost podniku či konference INSPO se zaměřením na internet a
informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Nechyběla ani
konference Junior Internet, kterou si vymyslely samy děti a také si ji samy
pořádají v rámci občanského sdružení Together Czech Republic. Určitým zlatým
hřebem programu BMI je, jak již bývá zvykem, konference Internet ve státní
správě a samosprávě (ISSS), která se letos koná trochu opožděně kvůli
velikonočním svátkům, a to 4. dubna.
Jak je známo, projekt BMI podporuje také celá řada knihoven, které v tomto
měsíci všechno kolem internetu rozšiřují, zlevňují či dokonce poskytují
zadarmo. V letošním roce se k aktivitám BMI připojilo z celkového počtu 2 500
veřejných knihoven s připojením k internetu (vyjma vysokoškolských knihoven
apod.) zhruba 333 knihoven celkem. Do konce roku 2006 by mělo být k internetu
dokonce připojeno všech 6 000 veřejných knihoven, a to v rámci projektu
internetizace knihoven, který vznikl na základě úkolu Ministerstva informatiky
(MI) k plnění cílů Státní informační a komunikační politiky ČR eČesko 2006
(informovali jsme v minulém čísle). Vše o knihovnách a jejich březnových
aktivitách ukončí populární dětská akce Noc s Andersenem z 1. na 2. dubna.


Výzkum počítačové gramotnosti Ministerstvo informatiky, které převzalo záštitu
nad 8. ročníkem BMI, v čele s Vladimírem Mlynářem rovněž představilo plány
projektu Národní program počítačové gramotnosti, který se mimo jiné rozšířil o
kurzy pro zdravotně postižené. Cílem programu je rozšířit do roku 2006
počítačovou gramotnost minimálně na 50 % obyvatel. Nyní probíhá výzkum
(dvoufázový), který má za cíl zjistit, jak je na tom ČR v oblasti práce s
informacemi za využití technologií ICT. Souhrnné výsledky prvního kola budou
oznámeny na konferenci ISSS.

Internet je známý dost, ale stále finančně náročný
Internet coby nové a moderní médium je v povědomí široké veřejnosti zapsán již
dostatečně (používá jej zhruba 38 % dospělé populace v ČR, tj. 2,9 milionu
obyvatel), jen ne všichni si ho mohou stále dovolit. Jeho rozvoji tak nejvíce
brání stále vysoké poplatky za připojení (v případě mobilních operátorů či
poskytovatelů kabelového internetu jde o nedostatečné pokrytí), což nemůže
ovlivnit ani populární akce BMI na podporu internetu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.