MacOS: současnost a perspektivy

MacOS, operační systém počítačů Macintosh, který jako první zpřístupnil v širokém měřítku výpočetní technik...


MacOS, operační systém počítačů Macintosh, který jako první zpřístupnil v
širokém měřítku výpočetní techniku běžným uživatelům, je dnes druhým
nejpoužívanějším a stále nejsnadněji ovladatelným systémovým prostředím na
osobních počítačích. Jedni ho milují a nedokáží si bez něj svůj počítačový
život představit, druzí nad ním naopak ohrnují nos a významně ho přehlížejí.
Každý, kdo se s ním ale někdy setkal, jistě ocenil jeho lidský přístup k
ovládání počítače.
MacOS lze charakterizovat jako systém pro kreativní jedince, kteří chtějí
počítač využívat jako tvůrčí nástroj pro vyjádření svých myšlenek. Je jedno,
zda se jedná o spisovatele, grafiky nebo třeba návrháře webových stránek, všem
je k dispozici prostředí, které nebrání tvůrčímu rozletu, ale naopak ho
všemožně podporuje.
Na MacOS je ceněna především vysoká produktivita práce, kterou s tímto systémem
uživatelé dosahují. Ta je dána celkově propracovaným uživatelským rozhraním
umožňujícím maximálně využívat schopnosti počítače. MacOS je prostě od svého
zrodu koncipován jako nástroj, který mohou uživatelé ihned začít používat pro
svoji práci a nemusí se ztrácet ve složitostech výpočetní techniky.
MacOS 8
Ve 2. polovině minulého roku uvedla firma Apple novou verzi MacOS s pořadovým
číslem 8.0, která představuje jeden z nejvýznamnějších upgradů v historii
MacOS. MacOS 8.0 odráží trendy současnosti a dále zjednodušuje a zpřehledňuje
práci s počítačem. Mezi uživateli se ihned po svém uvedení stal hitem.
Pod kapotou
MacOS je systém, který se postupně vyvíjí již více než 14 let a každá jeho nová
verze vždy dosahuje vysoké kompatibility se stávajícím aplikačním softwarem.
Toto udržení spojitosti vývoje operačního systému je o to více udivující,
uvědomíme-li si, že před 4 roky prodělal hardware počítačů Macintosh v
počítačovém průmyslu nevídaný přechod. V roce 1994 totiž Apple uvedl počítače
Power Macintosh postavené na zcela jiném typu procesoru. Zatímco do té doby
používaly Ma-cy ciscovou procesorovou řadu 680x0, PowerMacy přišly s riscovými
procesory PowerPC přinášejícími podstatně vyšší výkon (podle nezávislých testů
jsou procesory PowerPC výkonnější než odpovídající procesory Pentium).
Přechod na nový procesor byl tak plynulý, že kromě výrazného zvýšení výkonu
uživatelé ani nepostřehnou, že uvnitř počítače tepe jiný typ procesoru. Díky
vestavěnému emulátoru instrukcí procesoru 68k totiž mohou PowerMacy stále
používat veškerý software vyvinutý pro klasické Macy. Dokonce části systémového
softwaru stále běží v kódu procesoru 68k. Dnes již je ovšem k dispozici velké
množství softwaru optimalizovaného přímo pro PowerPC.
V optimalizaci pokročil také MacOS 8.0, který již obsahuje nativní tj.
optimalizovaný Finder. Finder je v MacOS jakýsi vrchní správce umožňující
pracovat s disky a spouštět aplikace. Jeho zrychlení tak přirozeně pocítí každý
uživatel PowerMaca. Finder prodělal i další příjemnou změnu, kterou je použití
multithreadingu. V praxi to znamená, že uživatel může ve Finderu provádět
několik činností najednou, tj. nemusí čekat, až se dokončí zobrazení obsahu
složky v okně nebo zkopíruje soubor a klidně může mezitím spustit další
kopírování nebo otevřít dokument. MacOS 8.0 ovšem stále používá tzv.
kooperativní multitasking, znamenající, že lze sice naráz provozovat více
aplikací, ale záleží jen na dané aplikaci, zda přepustí procesor také jiným
běžícím aplikacím.
Moderní vzhled
MacOS si od počátku udržuje stejnou příjemnou tvář, doba ovšem velí, používejte
3D vzhled, a tak i nový MacOS 8.0 přichází s atraktivním, trojrozměrně
vypadajícím uživatelským rozhraním. Plastičnost se projevuje nejen v zobrazení
oken, tlačítek a nabídek, ale také tradiční ikony (koš, složky, disky,
tiskárny...) se roztáhly do prostoru. 3D vzhled získal samozřejmě nejen Finder,
ale vůbec všechny aplikace.
Dalším trendem současnosti je přizpůsobení počítačového prostředí individuálním
požadavkům. I v tomto směru vychází MacOS uživatelům vstříc a umožňuje jim
ovlivnit barevné schéma oken, mohou si pracovní plochu vydlaždičkovat zvoleným
vzorem, případně na ni umístit libovolný obrázek, což je velice žádaná
vlastnost. Kromě tradičního systémového fontu Chicago je také možné používat
modernější Charcoal.
Vysoká produktivita
Jak již bylo zmíněno v úvodu, díky intuitivnímu a konzistentnímu chování
umožňuje MacOS snadné ovládání a tedy vysokou produktivitu práce. Také MacOS
8.0 pokračuje v trendu zjednodušování pracovním postupů a přichází s řadou
nových vlastností, které se nejvíce projevují ve zcela přepracovaném, ale
přesto stále blízkém Finderu.
Ve Finderu jsou přehledněji uspořádány nabídky a uživateli je dána možnost
používat zjednodušený Finder, kdy jsou v nabídkách jen základní příkazy. Další
příjemnou novinkou, na kterou uživatelé MacOS dlouho čekali, jsou kontextové
nabídky. Stačí stisknout klávesu Control, klepnout ukazatelem na nějaký objekt
a objeví se nabídka akcí, které lze s objektem provést (jak je vidět, MacOS
stále vystačí s jediným tlačítkem myši).
Řady změn se dočkala okna zobrazující obsah disků a složek. Nyní je lze nejen
zasunout do hlavičky, ale ve Finderu je možné umístit okno na dolní okraj
obrazovky, kde se změní na jakousi záložku. Klepnutím na záložku se potom okno
rozevře. K dispozici je i živé posouvání a tažení posuvníku se tak okamžitě
projevuje ve změně obsahu okna.
Obsah okna je možné zobrazovat klasicky pomocí ikon nebo seznamu, přičemž
zobrazení formou seznamu je nyní mnohem přehlednější díky vodícím lištám
spojujícím odpovídající údaje. Uživatel si také může zvolit, jaké údaje se mají
zobrazovat, a toto nastavení se uchovává pro každé okno zvlášť. Užitečná je
možnost zobrazovat datum vytvoření a modifikace souboru relativně, takže je
hned vidět, zda ke změně došlo dnes, včera nebo někdy dříve. Soubory v okně lze
třídit podle zvoleného argumentu (jméno, datum, velikost...) a toto setřídění
zůstává v platnosti i pokud je nějaký soubor přejmenován nebo přesunut na jiné
místo. Nově přibyla možnost zobrazovat soubory jako tlačítka. Místo tradičního
poklepání, které činí některým uživatelům potíže, je pak možné otevírat
dokumenty a spouštět aplikace stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Úspěch grafických uživatelských rozhraní, jaké jsou implementovány v MacOS, je
v používání metafor z běžného života. Tažení souboru např. znamená jeho přesun,
lze tak ale také soubory kopírovat nebo vytvářet jejich zástupce (přidržením
příslušné modifikační klávesy). Změna ukazatele při tom jasně indikuje, kterou
operaci právě provádíte. MacOS 8.0 také přidal klávesovou zkratku pro přesunutí
souboru do koše.
Skvělou vlastností nového MacOS 8 jsou tzv. vyskakující složky, které jsou
podle mnohých tou vůbec nejlepší nově přidanou vlastností. Díky vyskakujícím
složkám nemusíte před kopírováním souboru pracně otevírat řadu oken, než se
dostanete k cílové složce. Složky se totiž otevírají samy, jakmile nad ně
přetáhnete soubor, což usnadňuje navigaci hierarchií složek. Přirozeně, že se
otevřené složky také samy způsobně zavírají. Vyskakující složky se uplatní i
při otevíraní složky. Pokud na složku poklepete bez puštění tlačítka myši,
ukazatel se změní na lupu a můžete začít procházet hierarchii složek, až se
dostanete tam, kam chcete. Otevřené složky, přes které jste procházeli k cílové
složce, se nakonec opět samy zavřou.
Dokumenty a PC kompatibilita
Práce s dokumenty je v MacOS řešena na velmi vysoké úrovni, i když si toho
uživatel často ani nevšimne (nebo možná právě proto). Dokument se prostě otevře
poklepáním a to, že se spustí správná aplikace, se zdá samozřejmostí.
Nejčastěji se takto spustí samozřejmě aplikace, která dokument vytvořila, v
MacOS ale nejste ztraceni ani v případě, že tato aplikace není přítomna. Systém
se prostě jen podívá, jestli je nějaká další aplikace schopna otevřít obsah
příslušného dokumentu a pokud ano, tak ji použije (je-li jich více, dá
uživateli vybrat). Poznamenejme jen, že vše je plně automatizováno a uživatel
nemusí nikde ručně provádět přiřazení aplikací dokumentům. Systém si z
nainstalovaných aplikací sám zjistí, jaké dokumenty umí otevírat. V práci s
dokumenty jde MacOS ještě dál a je schopen otevírat i dokumenty, jejichž formát
je mu zcela neznámý. K dispozici je totiž překladový systém, který umí
automaticky provádět konverze dokumentů. S MacOS 8.0 dostanete jeho konkrétní
realizaci MacLinkPlus, obsahující řadu převaděčů dokumentů.
Práce s dokumenty v sobě samozřejmě zahrnuje i možnost používat dokumenty
vytvořené na jiných počítačových platformách, tedy hlavně na PC. Kompatibilita
s PC počítači je pro MacOS nesmírně důležitá a Apple se jí pečlivě řadu let
věnuje. Vše začíná u možnosti číst PC média, tj. především diskety, v prostředí
MacOS. Stará se o to ovládací panel PC přenos, díky kterému je přenos souborů
mezi Macem a PC hračkou. Jakmile je dokument jednou v počítači, použijí se pro
jeho otevření standardizované postupy popsané v předchozích odstavcích. Osobně
již řadu let přenáším texty mezi PC a Macem ve formátu T602, který se ukazuje
jako nejuniverzálnější, a vše probíhá bez problémů.
Když už je řeč o kompatibilitě se světem PC, tak je třeba zmínit také možnost
spouštět PC aplikace na Macu. Pro PowerMacy jsou dnes k dispozici emulační
programy SoftWindows 95, RealPC nebo VirtualPC, které umožňují provozovat
systémy DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, nebo třeba OS/2. Výkon
procesoru PowerPC je přitom zárukou, že tyto emulátory poběží dostatečně rychle.
Internet
Internet dnes letí, i když jeho většímu rozšíření u nás a vůbec na celém starém
kontinentě brání vysoké telekomunikační poplatky. Apple si nástup Internetu
včas uvědomil a do MacOS integroval komponenty, které usnadňují jak přípravu
obsahu pro Internet, tak jeho publikování a v neposlední řadě samozřejmě
prohlížení.
MacOS 8.0 obsahuje veškeré vybavení, které pro přístup na Internet potřebujete,
a je tak již od nainstalování připraven pro připojení na Internet. K dispozici
je Průvodce nastavení Internetu, který s uživatelem postupně projde celý proces
konfigurace jednotlivých prvků. Zvlášť důležité je to, že jeho součástí je
rozsáhlý seznam místních ISP (Internet Service Provider). Pro připojení pak jen
stačí vybrat toho pravého poskytovatele a celé nakonfigurování se provede
automaticky. Takováto jednoduchost připojení je na ostatních platformách
nevídaná a umožňuje uživateli připojit se na Internet doslova pár minut po
rozbalení počítače.
S MacOS 8.0 jsou dodávány také hlavní programy, které jsou pro práci na
Internetu nezbytné, tedy mailovací program Claris Emailer Lite a webové
prohlížeče Internet Explorer 3.01, Netscape Navigator 3.01 a Cyberdog (uživatel
si sám zvolí, který chce používat). Aby uživatel nemusel hledat příslušný
webový prohlížeč, je v nabídce Pomůcek příkaz Otevřít URL, kde se jen zadá
příslušná URL adresa a počítač sám spustí webový prohlížeč a připojí se na
danou stránku.
MacOS také zjednodušuje publikování dat na Webu, jeho standardní součástí je
totiž osobní webový server umožňující publikovat vlastní webové stránky,
případně sdílet soubory v rámci Internetu nebo firemního Intranetu. Uživateli
jen stačí v příslušném ovládacím panelu zvolit složku, jejíž obsah chce
zveřejnit.
Apple také pracuje na integraci jazyka Java do systémového prostředí a
připravil MacOS Runtime for Java umožňující spouštět applety Javy i aplikace
vytvořené plně v jazyce Java. Tohoto systémového prostředku mohou využívat
všechny aplikace, které tak získávají přístup k virtuálnímu stroji Javy.
Za snadností síťového připojení Maců stojí architektura OpenTransport, která
sdružuje práci s různými síťovými protokoly. Macy tak mohou být zapojeny v síti
AppleTalk, připojeny na Internet pevnou linkou (TCP/IP) nebo modemem (PPP), o
snadné nastavení a přepínání jednotlivých konfigurací se postará právě
OpenTransport.
Multimédia
Ještě před Internetem se hitem počítačového nebe stala multimédia a právě v
této oblasti jsou počítače Macintosh a MacOS jedničkou. Bez dalšího speciálního
vybavení na nich můžete přehrávat digitální filmy, prohlížet si virtuální
scény, pracovat s uchvacující 3D grafikou, nechat si předčítat text nebo
dokonce s počítačem rozmlouvat (to zatím jen v angličtině).
Za většinou z těchto vlastností stojí nejlepší světová multimediální
technologie QuickTime pocházející z dílen Apple (o tom, že je skutečně
nejlepší, svědčí i to, že se brzy stane uznávaným standardem ISO). QuickTime se
stará (nejen) o přehrávání filmů, animací a zvuků, dnes umí začít přehrávání
filmu, ještě před tím, než se celý film načte třeba z Internetu. Samozřejmostí
je přehrávání zvukových CD, uživatel si dokonce může uložit oblíbené skladby na
pevný disk (pozor na autorská práva). Přehrávat lze i filmy uložené ve formátu
MPEG bez nutnosti dodatečných hardwarových karet. Uživatelé MacOS mají také k
dispozici jedinečnou technologii QuickTime VR 2.0 pro zobrazování virtuálních
panoramat a reálných předmětů na obrazovce počítače, tedy virtuální realita bez
nutnosti dalšího technického vybavení. Aby si užili příznivci 3D světů, je k
dispozici systémová technologie QuickDraw 3D 1.5, standardizující práci s 3D
grafikou. Protože multimédia jsou samozřejmě barevná, stará se o správné podání
barev (na obrazovce i na tiskárně) technologie ColorSync. Všechny zmíněné
technologie jsou samozřejmě součástí MacOS 8.0 a mají je k dispozici všichni
uživatelé, kteří se rozhodnou pro svět MacOS.
MacOS 8.1
Zatím poslední verze macovského systémového softwaru byla uvedena v lednu
letošního roku na tradiční výstavě Macworld Expo v San Francisku. Podobně jako
MacOS 8.0, je i MacOS 8.1 určen pro Macy vybavené procesory PowerPC nebo 68040.
Upgrade na MacOS 8.1 je pro uživatele MacOS 8.0 zdarma a je možné ho nahrát z
Internetu. Lokalizovaná verze bude hotova v průběhu dubna.
Oproti verzi 8.0 přináší nový MacOS 8.1 uživatelům řadu zajímavých vylepšení
hned v několika oblastech.
Internet a Java
Dohoda mezi Applem a Microsoftem se projevila v tom, že Microsoft Internet
Explorer 3.01 je nyní instalován jako výchozí aplikace pro prohlížení webových
stránek. Ani příznivci Navigatoru ovšem nepřijdou zkrátka, protože součástí
instalace MacOS 8.1 je i poslední verze Netscape Navigator 4.04. Ten je ovšem
nutné instalovat samostatně. MacOS 8.1 samozřejmě obsahuje také osvědčeného
Průvodce nastavení Internetu, díky kterému je připojení na Síť sítí hračkou.
MacOS 8.1 výrazně zlepšuje podporu jazyka Java a výkon aplikací v Javě
prostřednictvím vylepšeného virtuálního stroje Javy a nového just-in-time (JIT)
kompilátoru. Tyto vlastnosti přináší dlouho očekávaný MacOS Runtime for Java
2.0 implementující specifikaci Javy 1.1.3 společnosti Sun Microsystems.
Disky a HFS+
Asi nejvýraznější změnou v MacOS 8.1 je použití vylepšeného souborového systému
HFS+, který umožňuje podstatně efektivnější práci se záznamovými zařízeními,
zvláště s těmi větších kapacit. Dosud používaný souborový systém HFS
(Hierarchical File System) je starý již více než 12 let (před ním se ještě
používal systém MFS Macintosh File System) a některé jeho vlastnosti přestávají
v dnešních podmínkách stačit.
Typickým příkladem, kdy HFS zaostává, je práce s pevnými disky větších kapacit,
jejichž kapacita je díky omezenému počtu alokačních bloků méně využita. Dalším
omezením je maximálně 2GB velikost souborů, která přestává stačit v oblastech,
jako jsou multimédia a zpracování videa, tedy v typických oblastech nasazení
Maců. Také možnost zadávat názvy o délce až 31 znaků a obsahující mezery, která
byla v době dosové konvence 8+3 revoluční, již přestává stačit. To samé platí i
o používání Roman skriptu pro kódování jmen souborů.
Řešení všech nastíněných problémů přináší právě souborový systém HFS+, který je
podporován v MacOS 8.1 a pravděpodobně se stane i hlavním formátem v
připravovaném systému Rhapsody. HFS+ výrazně zvětšuje počet možných alokačních
bloků na jediném disku (na 4,29 miliardy), což samozřejmě přináší možnost
používat menší alokační bloky, a tedy ušetřit nezanedbatelný diskový prostor (u
velkých disků třetinu i více). Zvětšuje se také maximální velikost souborů (na
264 bytů), které lze na disk uložit, takže v dohledné době to bude stačit i
náročným tvůrcům DeskTop Videa. HFS+ také podporuje jména souborů do délky až
255 znaků v kódování Unicode, které zajistí bezproblémové používání v různých
jazycích.
Poznamenejme ještě, že uživatelé Mac 8.1 mohou samozřejmě i nadále používat
původní systém HFS (např. z důvodu kompatibility).
U disků ještě chvíli zůstaneme, protože MacOS 8.1 přináší v této oblasti další
zlepšení. MacOS 8.1 obsahuje vestavěnou podporu formátu UDF (Universal Disk
Format) pro DVD disky a je dodáván s novým ovládacím panelem PC přenos 2.2
přinášejícím lepší kompatibilitu s PC disky. PC přenos 2.2 podporuje dlouhé
názvy souborů Windows 95 a umožňuje pracovat s výměnnými médii, jako je ZIP
nebo JAZ, formátovanými pro PC.
Ještě něco
HFS+ je sice největší změnou v MacOS 8.1, uživatelé si ale asi nejvíce všimnou
výrazně vyšší rychlosti při spouštění a opakovaném spouštění aplikací a při
kopírování souborů přes síť. Za tímto urychlením stojí nové schéma virtuální
paměti a diskové vyrovnávací paměti, které přináší až 50% nárůst rychlosti při
spouštění a opakovaném spouštění aplikací. Apple také s MacOS 8.1 dodává
optimalizovanou verzi knihovny MathLib 1.3, které zvyšuje výkon matematicky
náročných aplikací.
8 0531 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.