Macromedia Flash 4 skvělé oživení Internetu

Určitě jste se již se slovem Flash ve svém životě setkali a nemuselo jít právě o ten internetový blesk (flash je ang...


Určitě jste se již se slovem Flash ve svém životě setkali a nemuselo jít právě
o ten internetový blesk (flash je anglicky blesk, záblesk, vtip). Dlouhou dobu
se totiž pod tímto jménem skrýval jeden z nejznámějších komiksových hrdinů
Ameriky. V dnešní době se ale pod tímto termínem schovává něco daleko jiného
Macromedia Flash nyní ve verzi 4. Tento prográmek totiž pomalu, ale jistě
dobývá server za serverem. Pokud i vy uvažujete o tom, že tomuto fenoménu
podlehnete, pak jsou následující odstavce právě pro vás.
S Flashem ale bude lepší začít trošku jinak, z pohledu koncového uživatele
internetového surfaře. Ne všichni, kdo se pohybují na Internetu, jsou připojeni
pevnou linkou. Hodně lidí se připojuje po večerech modemem, pro který je
velikost stahovaných souborů největší bolestí. Nejenže neúměrně zatěžuje
peněženku, ale celý proces natahování stránek je zdlouhavý. Říkáte si, co to má
společného s Flashem? Mnoho, protože Macromedia Flash je nástroj pro tvorbu
interaktivní vektorové grafiky. A právě vektorová grafika má rozhodující roli
ve velikosti výsledných souborů.
Malinko teorie
Pro ty, kterým není stále jasný rozdíl mezi rastrovou (bitmapovou) a vektorovou
grafikou, malé vysvětlení: Základem rastrové grafiky je pravouhlá mřížka
tvořená obrazovými body pixely. Při úpravě rastrového obrázku, např. ve
Photoshopu, vlastně upravujete pouze skupiny bodů a ne útvary či objekty.
Výhodou rastrové grafiky tedy jsou ideální přechody mezi barvami a stíny, proto
je vhodná pro fotografie nebo pro jakákoliv díla vytvořená v "malovacích"
programech. Nevýhodou je ztráta ostrosti (detailů), zubatý vzhled při velkém
zvětšení a v neposlední řadě výsledná velikost souboru. Opakem je vektorová
grafika. Ta je tvořena z matematicky definovaných čar a křivek, nazývaných
vektory. Ty jsou zobrazeny jako čisté a hladké čáry, které zůstanou stejné jak
při 100%, tak i při 1 600% zvětšení. Další velké plus je výsledná velikost
souboru, která je daleko menší než u rastru. Používá se zejména pro ilustrace,
písma, firemní loga, zejména tam, kde je potřebná častá změna velikosti. A tím
se dostaneme i k Flashi, protože častá změna velikosti se hodně používá při
animacích. V následujích odstavcích si přiblížíme tento skvělý program,
konkrétně jeho čtvrtou verzi, což uvítají hlavně ti, kdo s ním nemají žádné
zkušenosti, ale už o něm něco slyšeli. Předešlými typy Flash 2 a 3 se nebudeme
zabývat, pouze příležitostně porovnáme verze 3 a 4.
Základní funkcionalita
Mezi nejdůležitější vlastnosti a hlavní zbraně programu Macromedia Flash patří
import vektorových i bitmapových souborů: EPS, AI, DXF, BMP, EMF, GIF, JPG,
PNG, multimediální SWF Flash Player, WMF Windows Metafile, MOV Quick Time
Movie, zvuky ve formátu WAW. Navíc od čtvrté verze podporuje i MP3 kompresi.
Další velikou předností je tzv. Streaming. Ten umožňuje přehrávání souboru při
jeho současném stahování. Znamená to, že zatímco se přehrává jedna část
animace, následující se stahuje, a tak vlastně navazují na sebe. Sami určitě
znáte ono internetové čekání, když musíte vydržet až do okamžiku stažení webové
stránky, a teprve poté můžete kliknout na odkaz, a to jen proto, abyste mohli
začít čekat nanovo. Při známé "průchodnosti" našich telefonních linek to vypadá
tak, že pro nás modemisty je Web vlastně jen o čekání. Streaming toto
nepříjemné čekání téměř odboural. Ale jen téměř, protože zase tak růžové to
není, obzvlášť u větších animací.
Lepší animace nám nabízejí pro zpříjemnění čekání nějakou malou animačku v
rámci loadingu stahování. Alespoň pak nezíráte do prázdné obrazovky. Pokud je
taková animace tvořena ve Flashi celá, to znamená že je vektorová, nebo
importované soubory jsou vytvořeny např. v Illustratoru a vloženy do Flashe ve
formátu EMF, je její velikost ve srovnání s GIFy nebo JPGy opravdu malá.
Události
Jak už bylo zmíněno na začátku, Flash je nástroj pro tvorbu interaktivních
animací. Taková animace reaguje na podněty uživatele. Dá se kdykoliv vracet,
znovu spouštět, zastavit v jakékoliv části animace a přeskočit na jinou,
reaguje na přejezdy myší atd. Její interaktivita je zajištěna akcemi
(událostmi). Flash disponuje celou řadou předdefinovaných akcí, které umožňují
právě ty přeskoky z jedné části do druhé, skrývat či zobrazovat objekty,
přecházet na jiná URL atd. Bez složitého programování vytvoříte scripty třeba
na odesílání e-mailů. Samozřejmě absolutně snadné to zase není, je to jen
jednodušší, než při tvorbě klasických HTML stránek. Můžete se pustit také
do práce s proměnnými. Flash umožňuje jejich zasílání na zvolená URL, pro
zpracování CGI skriptem. K ovládnutí této části programu už ale musíte mít
znalosti a zkušenosti.
Ve Flashi se také dají poměrně snadno vytvořit jednoduché hry, krásné firemní
prezentace, protože mimo jiné umí i exportovat animaci jako samostatný *.exe
soubor, který lze spouštět bez potřeby instalace Flash Playeru přehrávače. Ten
je ve formě plug-inu standardně obsažen v Microsoft Internet Exploreru 4 a 5,
Netscape Navigatoru 4. Pokud náhodou nemáte plug-in nainstalován a otevřete
nějakou Flash stránku, je vám automaticky nabídnuto přesměrování na stránky
firmy Macromedia, kde si jej můžete zdarma stáhnout. Flash Player je také
podporován většinou operačních systémů.
Závěrem úvodního seznámení s vlastnostmi programu lze vřele doporučit, abyste
ztratili chvilku s tímto malým obrem, protože animace v něm vytvořené stojí za
to zhlédnout, jsou pěkné, rychle se natahují a dodávají strohému Webu trošku
oživení. A nemusíte být profesionální webdesigneři, můžete si vytvořit animaci
jen tak pro sebe, vyzkoušet si, jestli máte grafické cítění. Pro prezentaci
dokonce nemusíte vlastnit ani vypalovací CD-ROM, protože normální animace se i
v *.exe zabalení vejdou na obyčejnou 1,44MB disketu. Je stále dost
profesionálů, kteří se práci s Flashem vyhýbají, zejména ti, kteří bojují s
grafikou. Stejně mu neutečou, ve světě je už poměrně hodně rozšířený a
nezadržitelně se blíží i k nám. Jsou a budou Weby, na které se Flash aplikovat
buď nedá, nebo by to nemělo žádný význam, ale tam, kde to jde, tam by tvůrci
stránek mohli nabídnout jak verzi
v HTML, tak i Flash verzi. Potom by bylo jen na uživateli, jakou variantu si
zvolí. Dokonce se ve Flashi dá vytvořit Web v kombinaci obou technik, a
výsledky jsou opravdu zajímavé.
Ještě jedna veledůležitá věc, pokud se rozhodujete, zda se do Flashe pustit či
ne: Macromedia Flash, jak už je u všech programů této firmy zvykem, má tak
perfektní nápovědu, že opravdu i ti, kdo neumějí anglicky, se v ní naučí
základní ovládání programu. Je sestavena z klasické nápovědy s vyhledáváním ve
formátu HTML a navíc z osmi výukových lekcí a každá ještě z části ukázkové a
zkušební. K nápovědě se dostanete HELP LESSONS 1-8.
První blesková prezentace
Přejdeme k samotnému programu. Veškeré animace a akce se provádějí v timeline.
Nejdříve musíte na Stage (jevišti) vytvořit nebo vložit nějaký objekt, který
potom v timeline animujete. Kreslicí nástroje nejsou složité a po poctivém
prostudování výukových lekcí je lze opravdu zvládnout během krátké doby. Pro
ty, kteří ještě Flash neviděli, je trochu přiblížím.
Je zde šipka, hlavní nástroj pro výběr, editaci a přesun objektů. Vedle je laso
určené k označování určitých částí objektu, pod ním je přímka s nabídkou
tloušťky a tvaru, pro tvorbu rovných čar. Nástroj pro text, u kterého se
zastavíme později, ovál a čtverec, oba obsahují další nabídky pro výběr
tloušťky a barvy. Následuje tužka, opět s nabídkou tvarů, barev, ale i
zakřivení. Štětec nabízí několik tvarů stopy, několik velikostí stopy a nabídku
typů překreslování objektů již zhotovených. Kyblík na zbarvení objektu zadanou
barvou má možnost vyplnit i neuzavřený výběr. Lahvička, která zvýrazní zadanou
barvou a tvarem okraje objektu, nástroj pro nasátí a určení odstínu barev
kapátko. Vedle je guma, opět s výběrem mazání. Následuje ruka pro posouvání
objektu a poslední je lupa, která jen zvětšuje a zmenšuje. V timeline lze
vytvořit několik druhů animace nebo akcí:
FRAME jsou prázdná ničím nevyplněná pole.
EMPTY FRAME prázdný rám je znázorněn kolečkem. Neprobíhá zde žádný pohyb ani
akce.
KEYFRAME černé kolečko na šedém pozadí. Tím vkládáte (F6) jakýkoliv pohyb
objektu, a hovoří o tom, že se zde něco děje.
MOTION TWEENED FRAME černé kolečko na bleděmodrém pozadí. Říká, že z tohoto
bodu bude pohyb objektu. Pohyb mezi dvěma body je znázorněn šipkou.
SHAPE TWEENED FRAME černé kolečko na světlezeleném pozadí. Ukazuje také pohyb
plynulou přeměnu objektu (např. z obdélníku na kruh, z textu na čtverec atd.).
ACTION FRAME ukazuje, že v tomto bodě probíhá nějaká akce (o akcích až později).
SOUND FRAME ukazuje, které rámy používají zvukovou vlnu. Nastavení vzhledu
timeline můžete změnit tlačítkem v pravém horním rohu, nad timeline (vypadá
jako kousek plotu vyzkoušejte a uvidíte).
Základem jsou vrstvy
Důležité je, naučit se správně používat Layers vrstvy. S vrstvami je možné
manipulovat, přetahovat je z místa na místo jako ve Photoshopu, podle toho, jak
je potřebujete zobrazovat v animaci. Vrstvy vytváříte odspodu, to znamená, že
vrstvu, kterou máte dole, překrýváte dalšími. Vrstvy pojmenováváte dvojklikem
na text, většinou podle objektu, který animujete.
Vrstva, kde je umístěna tužka, znázorňuje vrstvu, ve které právě pracujete.
Visací zámek vrstvu zamyká, a zabraňuje tak tomu, abyste omylem nepohnuli
objektem v této vrstvě, při práci ve vrstvě jiné. Oko vrstvu zneviditelní.
Čtvereček pak pomáhá při zobrazení více vrstev v orientaci tím, že vytvoří
pouze obrys objektu. Vrstvy přidáváte tlačítkem Add Layer a odebíráte Delete
Layer (popelnice).
Asi nejlepší bude všechno si předvést prakticky, např. na malé animaci
tweening. Nejprve nastavte vlastnosti animace pomocí Modify » Movie (Ctrl + M):
Frame Rate tady nastavujete rychlost animace (počet framů za sekundu).
Dimensions nastavujete rozměry plochy (jeviště), podle jednotek, které zvolíte
v Ruler Units. Pokud chcete při tvorbě zobrazit mřížku, zatrhněte Show grid.
Její hustotu nastavíte v Grid Spacing a barvu v Colors. Barvu pozadí volíte v
Backgroundu. Všechna tato nastavení se dají kdykoliv změnit během tvorby celé
animace!
Vzhůru do tvorby
Výhodou Flashe je, že celkem nemusíte přemýšlet nad pořadím vrstev, protože se
dají přetahovat. Flash má také několik způsobů animace, v tomto případě začneme
animací Tweening:
1. Nakreslíte, nebo vložíte (File » Import) již hotový obrázek (Flash importuje
mnoho formátů). Pokud importujete obrázky ve formátu jpg, gif, bmp atd.,
zvětšuje se tímto výsledný soubor. Výhodné je proto nakreslit obrázek ve
vektorovém editoru (např. v Illustratoru) a importovat ve formátu emf.
2. Vyberete obrázek (dvojklik nástrojem šipka [Arrow]), poté zvolíte Insert
Convert to Symbol (F8), a otevře se Symbol Properties (zde určujete, co budete
vytvářet, je-li to malá animace vložená do celkového souboru volíte Movie Clip,
chcete-li tlačítko, vyberte Button, pro ostatní objekty pak Graphic).
V tomto případě zadejte Graphic a napište jméno obrázku. Obrázek se uloží do
knihovny (Library). Tady máte uloženy všechny objekty a grafické prvky, které
jsou součástí animace. Ke knihovně se vrátím ještě později. Nakonec určete
způsob animace v dialogu z menu Modify » Frame, kde v záložce Tweening vyberte
z listboxu Motion.
3. V timeline dvojklikem na Layer1 napíšete název vrstvy
(např. obdélník1), potom kliknete na místo, kde chcete další pohyb obrázku, a
dáte F6 (vložíte keyframe). Obrázek přesunete tam, kde ho chcete umístit.
Klávesou Enter si animaci přehrajete přímo v programu, pomocí Ctrl+Enter
přehráváte ve Flashi, díky F12 přehráváte v prohlížeči. Po jednotlivých
políčkách v timeline přehráváte klávesami hranatá závorka.
4. V timeline určíte další pohyb a jak se bude obrázek chovat. Nástroji Rotate
a Scale obrázek přesunete, zvětšíte, zmenšíte, zkosíte, zrcadlově otočíte atd.
Možností je mnoho. Můžete také zadat barevné efekty dvojklikem na obrázeku a
pak Color Effect a vybrat ze 4 možností.
Brightness tažením posuvníku obrázek zabarvujete do černé, nebo do bílé.
Tint tažením posuvníku přebarvíte obrázek na barvu vybranou v paletce, nebo
některou standardně nabízenou barvu. Posuvníkem určujete, na kolik procent se
obarví.
Alpha tažením obarvujete obrázek na barvu pozadí, opět platí pravidlo o
procentech.
Color Effect zde si mícháte vlastní barvy v kombinaci s barvením Alpha.
5. V timeline přidáte další keyframe (F6) na políčko 20, posunete čtverec do
středu, nástrojem Scale uděláte obdélník a zvětšíte. Aby nějakou dobu obdélník
zůstal v klidu, přidáte další keyframe na pole 30. Určíte další pohyb obrázku
na poli 40 (F6), nástrojem Rotate jej otočíte o 90 stupňů a uděláte z něj
stejný obdélník. Na tomto poli bude také změna barvy (dvojklik na obrázek »
Color Effect » Tint). Vyberete barvu, na kterou se obrázek přemění. Aby zůstal
v opět v klidu, přidáte na pole 50 keyframe. Myší kliknete na keyframe 1
(základní obrázek), pravým tlačítkem z menu vyberete příkaz Copy Frames
(Ctrl+Alt+C), pak kliknete na pole 60 a pomocí Paste Frames (Ctrl+Alt+V) kopii
vložíte. Aby obrázek zůstal v klidu, opět přidáte na pole 70 keyframe a změníte
barvu pozadí na černou (Modify » Movie » Background).
6. Pokud jste spokojeni, můžete přidat další vrstvu. V timeline kliknete na Add
Layer, potom na Layer Name a zapíšete jméno vrstvy (dvojklik na Layer2). Potom
nakreslíte nebo vložíte další obrázek a opakujete vše znovu.
Další možnosti animace po dráze
V jednotlivých vrstvách můžete animace nebo jejich části přesouvat, mazat nebo
přidávat podle libosti. Přesouvat můžete i mezi vrstvami (myší v timeline
kliknete na políčko, držíte levé tlačítko a označíte část, kterou chcete
přesunout, po uvolnění tlačítka vybraná část zůstane černá; uchopíte ji a
přesunete, kam je libo). Mazání je pak velice podobné na označené části
kliknete pravým tlačítkem, otevře se tak menu, a dáte Clear Keyframe. Zde je
dobré prostudovat menu důkladně, hodně funkcí se používá častěji. Je také
vhodné se naučit klávesové zkratky, alespoň ty nejdůležitější. Samozřejmě,
postupů, jak takovou animaci vytvořit, je několik, toto je jen jeden z nich.
Tento obdélník můžete také animovat po předem určené dráze:
1. Vrátíte se na pole 1. Zmenšíte obdélník a přemístíte ho do levého dolního
rohu, mimo jeviště. Tlačítkem Add Guide Layer přidáte další vrstvu.
2. Zamáčknete tlačítko Snap (magnet). Kliknete v timeline na pole 1 ve vrstvě
Guide a vyberete obdélník a nástroj Pencil(P) tužka. Zde pak mód Smooth.
Nakreslíte z levého dolního rohu půlkruh zatočený do středu jeviště. Zdá-li se
vám křivka klikatá, stačí nástrojem Arrow (šipka) kliknout na křivku a
nástrojem Smooth klikat tak dlouho, až jste spokojeni. V timeline klikněte na
pole 1 ve vrstvě obdélník. Uchopíte obrázek a posadíte ho kolečkem, které
utvoří magnet, na spodní konec křivky.
3. Klikněte na pole 70 a udělejte totéž na druhém konci křivky. Enterem si
můžeme animaci přehrát.
Nekončíme shape
Dalším typem animace je shape. Nakreslíte obdélník, dvojklikem jej označíte a
pak vyberete Modify » Frame » Tweening » Shape. U této animace objekty
neumisťujete do knihovny, ale pracujete s nimi ihned po nakreslení. Na obrázku
vidíte, že při přejíždění myší se zobrazují 2 značky. Objeví-li se pod šipkou
pravý úhel, přesouváte roh nebo spoj, oblouk přesouvá rovné nebo zaoblené části.
Na poli 20 pak stiskněte F6 a klikněte pravým tlačítkem nad objektem a použijte
Cut. Poté nástrojem Oval nakreslíte jakýkoliv kruh a můžete použít i jinou
barvu. Enterem si animaci přehrajete. Výše popsaný postup platí při tvorbě
objektů v programu. Jak již víte, Flash umí importovat mnoho formátů a také s
nimi spolupracuje. Pokud nakreslíte nějaký obrázek a chcete jej animovat shape
s obrázkem vloženým, má Flash jedno kouzelné tlačítko, které nám tyto akce
umožňuje. Na místo, kam chcete umístit vložený objekt v timeline, vložíte
keyframe (F6), importujeme objekt (File » Import), objekt označíte kliknutím a
zvolíte Modify » Break Apart. Tímto jste zajistili plynulý přechod animace.
Pokud to vyzkoušíte bez použití tohoto tlačítka, animace běží také, ale na
cestě se nic neděje a objekt se ukáže až v označeném bodě. Musíte si však
uvědomit, že pokud importujete fotku ve formátu gif, nebo jpg, přechod z
nakresleného obrázku bude pouze v obrysech objektu. Program také umožňuje
ovlivňovat průběh a směr plynulé animace použitím kotevních bodů tzv. Hint.
Klikněte na pole 1 a poté Modify » Transform » Add Shape Hint. Uchopíte značku
a umístíte na růžek obdélníku. Klikněte na pole 20 a Hint umístěte kamkoliv na
hraně obdélníku. Po přehrátí animace vidíte, jak se změnila. Pokud chcete
přidat kotevní body, stačí na poli 1 nad první značkou pravý klik a Add Hint, a
opět jej umístíte na poli 15. Když je budete neustále přesouvat, animace bude
pokaždé jiná. U tohoto typu animace lze vytvářet plynulé změny: text text, text
obrázek, obrázek obrázek.
Snímek za snímkem
Dalším typem animace je frame-by-frame. Tady animujete v timeline každé pole.
Vložíte keyframe, pohnete objektem, vložíte další keyframe a opět pohyb
objektu, další keyframe, a tak pokračujete až do zhotovení animace. Tímto
způsobem se dají animovat i vložené obrázky, které tvoří dohromady třeba nějaký
pohyb, nebo sérii. Je třeba si ale uvědomit, že pokud vkládáte obrázky,
zvětšujete velikost výsledného souboru, a tím prodlužujete dobu stahování,
takže jak jste u Internetu zvyklí, všeho s mírou. Krásný příklad je v nápovědě
programu (Help » Samples » Flower).
A co takhle trochu textu
Samostatná kapitola je text. Ten buď vkládáte jako obrázek vytvořený v jiném
programu, nebo jej tvoříte ve Flashi. Kliknete na písmenko A a v nástrojích se
vám otevře několik nabídek druh písma, velikost písma, barva, jestli tučné,
nebo italic. O těch není třeba se zmiňovat, určitě je každý zná a to samé platí
určitě i o dalším nástroji Alignment. Po jeho otevření máte na výběr ze 4
možností zarovnání odstavců. Nástroj Paragraph jak už napovídá jeho ikonka,
určuje odskoky odstavců, které sami nastavujete. Nakonec je tu nástroj Text
Field, který podle toho, jak velký uděláte prostor pro písmo, tvoří odstavce.
Text animujete stejným způsobem jako kterýkoliv objekt, rotujete, nakláníte,
zvětšujete, třeba jako v případě popisovaného obdélníku. Také můžete použít
animaci shape, a to tak, že napíšete text, šipkou jej vyberete a zvolíte Modify
» Break Apart. Samozřejmě, musí být však zadán typ animace, pokud máte
tweening. Deformovat text sice můžete, ale ztratíte veškeré animace tweening v
této vrstvě. Proto je dobré si zapamatovat, že Break Apart se používá pouze s
animací shape.
Dílčí animace
Celkově se animace skládá ze scén. Každá scéna se skládá z animací, zvuků a
objektů. Znamená to, že pokud tvoříte animaci více objektů, je vhodné nejprve
vytvořit dílčí animace (Ctrl+F8 » Movie Clip). Tímto krokem se dostanete do
dílčí animace. Po jejím vytvoření se vrátíte na Scene1 a otevřete knihovnu
(Window » Library). Uchopíte dílčí animaci a tažením ji umístíte na jeviště.
Poté nastavíte název animace (dvojklik na vloženou animaci » Instance
Properties » Definition » v položce Instance Name), což je důležité pro další
akce. Nyní můžete tvořit další. Pokud jste spokojeni, vrátíte se na Scene1 a
celou animaci zkompletujete. Navázat lze dalšími scénami. Všechny scény mezi
sebou propojujete pomocí tlačítek a odkazů vytvořených prostřednictvím akcí.
Lets jump
Podívejme se tedy nyní na to, jak vytvořit z textu odkaz na nějakou stránku.
Napíšete text, např. Odkaz. Šipkou jej vyberete a převedete na tlačítko (Insert
» Convert to Symbol » zadáte Button a napíšete jméno tlačítka). Nad nápisem
pomocí pravého tlačítka vyberte Properties. Na záložce Definition v položkách
Symbol pak vidíte před chvílí napsaný název tlačítka, označený černou tečkou. V
položkách Behavior musí být Button a v Tracking Options Track as Button.
Vstupte do záložky Actions a klikněte na velké + se šipkou Get URL (viz část
označená + na obrázku). V položce Get URL napište celou adresu směrovaného
odkazu. Ve Windows určíte, v jakém okně se bude odkazovaná URL otevírat,
položku Variables necháte tak, jak je (část označená + na obrázku). Poté v
položce Actions přejdete o políčko výš na první řádek, a změní se vám nabídka.
Tady pouze označíte políčko Press tím odkaz uvedete do chodu kliknutím myší
(část označená + na obrázku).
Máte vytvořený odkaz, který se můžete pokusit ještě dále zušlechťovat. Otevřte
si knihovnu (Windows » Library) a dvojklikem na značku ukazujícího prstu v
knihovně otevřete okno Editace objektu zobrazí se vám timeline menu na tvorbu
akce.
Zde platí stejná pravidla pro tvorbu animace jako u normálních objektů.
Chcete-li např. pohyb a změnu barvy odkazu při přejetí myší, pak kliknete na
políčko pod nápisem Over, vložíte keyframe (F6) a zvolíte Create Motion Tween.
Potom přemístěte
Odkaz třeba kousek nahoru. Vidíte, že v knihovně přibyl symbol Tween1.
Přikážete změnu barvy (pravý klik nad tlačítkem » Properties » Color Effect »
Brightness » 40 % [barvu měníte dle úvahy]). Tento postup opakujete, chcete-li
pohyb i při kliknutí na odkaz. Jen pro vysvětlení: UP nezmáčknuté tlačítko,
OVER myš je nad tlačítkem, ale bez kliknutí, DOWN zmáčknuté tlačítko, HIT akce
v okamžiku kliknutí.
A hudba zní
A nyní alespoň krátce o vkládání zvuku. Vráťme se k obdélníku: máte hotovou
základní animaci Tweening z bodu 1 do bodu 20. Přidáte vrstvu (Add Layer),
nazvete ji třeba zvuk. Poté z knihovny nějaký zvuk vložíte (Libraries » Sounds
» a tažením myši vložíte zvuk na jeviště). Zvuk nezůstal na jevišti, ale skočil
do právě vytvořené vrstvy, kde jej můžete dále upravovat vkládáním keyframů.
Export
Na závěr je třeba se zmínit o exportu souboru. Flash je skvělý importér a to
samé platí i o exportu. Na obrázku dole vidíte,
že umí skoro vše, co si můžete přát. Základem je formát Flash a HTML. Umí ale i
spustitelný windowsovský *.exe, macovský *.hqx, pro oba typy Quick Time *.mov,
nebo obrázky gif, jpg, png.
Tolik asi k akcím. Pro začátek, než se naučíte ovládat programy, nepouštějte se
raději do složitějších akcí a spíše kombinujte možnosti, které samotný program
nabízí. V nabídce Libraries je pro výuku dostatek tlačítek, animací atd.
(knihovny Buttons, Buttons-Advanced, Graphics, Movie Clips a Sounds). Z
knihovny každý soubor dostanete na jeviště jednoduchým přetažením myší.
Zkoušejte přidávat scény, nepracujte jen s jednou, naučte se vloženými tlačítky
běhat mezi scénami, jako kdybyste byli uživatelé vašich již hotových stránek. V
nápovědě (Help » Samples) je mnoho ukázek kombinací, otevřete si je a
zkoumejte, jak se tvořily, přidávejte si do nich své akce. Prostě možností je
hodně a navíc Flash je i zábavný program, protože po velkém úsilí se vám začnou
obrázky na ploše pohybovat, a to opravdu potěší.
Triky místo konce
Na samotný závěr pár tipů na velice dobré stránky:
http://www.flashzone.cz/ český server, zajímavé odkazy
http://www.nexen.cz/ český server, hezké prezentace
http://www.monge.cz/ český server, také několik dobrých prezentací
Výukové lekce probíhají na českém Internetu od začátku roku na
http://www.grafika.cz/ a http://www.interval.cz/.
Na zahraničních serverech je flashových stránek bezpočet. Přijměte pár tipů na
stránky, které obsahují výukové lekce a tutoriály, některé jsou pro i pro Flash
3, ale dají se aplikovat i na verzi 4:
http://www.macromedia.com, http://www.virtual-fx.net,
http://www.flashchallenge.com, http://www.enetserve.com. Další adresy je
zbytečné uvádět, protože ty výše uvedené obsahují odkazy na další a ty zase na
další. A pokud se vám Flash zalíbí, tak bude třeba brzo obsahovat odkaz i na
vaše super "bleskové" stránky.
0 1020 / alsn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.