Macy chtějí do domácích sítí

Perspektivní segment trhu, kterým domácí sítě bezesporu jsou, láká řadu firem. Ani subjekty podnikající v macovské...


Perspektivní segment trhu, kterým domácí sítě bezesporu jsou, láká řadu firem.
Ani subjekty podnikající v macovském světě přitom nechtějí vyklidit pole.
Ostatně, proč by mezi vaší chytrou ledničkou a digitálním televizorem nemohl
stát místo PC i Macintosh?
Společnost Farallon nyní uvádí nový produkt, který by měl umožnit pospojovat
pouze prostřednictvím telefonní linky Macintoshe navzájem nebo spolu s počítači
třídy PC. Předešlé technologie zasíťování Maců (AppleTalk apod.) vyžadovaly
poměrně složité propojování počítačů kabely, v případě heterogenních sítí bylo
vše ještě složitější (nutnost ethernetových karet apod.). Faralon by měl
umožnit stavbu domácí macovské sítě každému včetně sdílení souborů a tiskáren s
PC, údajně mají být dokonce možné síťové hry hrané současně z různých
platforem. Příslušný software dodaly společnosti Miramar Systems, Vicomsoft,
Intel a Netopia. Na Windows 98 i MacOS vyžaduje instalace údajně pouze "klikání
myší".
Produkt zvaný HomeLine je dnes dostupný pouze v první verzi, která např. ještě
nepodoruje USB ani iMacy. Příslušné karty
se připojují k počítači přes sběrnici PCI, z druhé strany se zapojí do
telefonní zásuvky. Současná rychlost je 1 Mb/s, přičemž výhledově by přenosová
rychlost mohla být až desetinásobná.
Kombinace PC a Mac se dnes údajně vyskytuje v přibližně 4 milionech amerických
domácností.
Samozřejmostí aplikací tohoto typu je pak i sdílení telefonní linky (fax,
telefonní hovory nebo dial-up přístup k Internetu mohou probíhat současně s
prací domácí sítě...). Simultánní provoz na jediné lince je umožněn různými
frekvencemi, které používají hlasové a datové služby klasický telefon mezi 20
Hz a 3,4 kHz, domácí síť mezi 5,5 a 9,5 MHz.

9 1408 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.