Magie čísel

Čísla byla již pro Pythagora či Platóna mírou všech věcí. Budí zdání čehosi objektivního, můžeme je seřadit a...


Čísla byla již pro Pythagora či Platóna mírou všech věcí. Budí zdání čehosi
objektivního, můžeme je seřadit a jasně určit, které z nich je vyšší,
respektive lepší. Nicméně pro současný internetový trh platí ještě jedno
rozdělení: na čísla smysluplná a ta spíše bez hodnoty.
Jakási měřící mánie se táhla Internetem od chvíle, kdy začala válka webových
prohlížečů. Uvedená posedlost byla dobře vidět na posuzování serverů podle
počtu zhlédnutých stránek. Aplikace, která byla napsaná méně obratně a v níž
tedy museli uživatelé více klikat, se tím najednou stávala jaksi úspěšnější
(pomiňme, že od určité míry složitosti by ji všichni přestali používat).
Portály se přetahovaly v počtu tzv. page-views. Za oceánem se tato statistická
mánie týkala spíše unikátních uživatelů, eventuálně pouze těch, kteří se
rekrutovali přímo z USA. V ČR můžeme jako další doklad tohoto typu uvést třeba
soupeření bezplatných poskytovatelů Internetu o to, kdo získá více zákazníků,
nebo úvahy o tom, jaký freemail či freeweb je tím skutečně nejpoužívanějším.
Pracovníci firmy Jupiter Media Metrix nyní vymysleli v případě instantních
messengerů další kritérium: začali měřit počet minut, které uživatelé strávili
s jednotlivými programy (to se zatím počítalo spíše u chatů). I vyšlo, že
Američané strávili za září nad programy tohoto druhu celkem 4,9 miliardy minut
a ihned dodali, že jde o nárůst o 110 % oproti 2,3 miliardy minut za září 2000.
Pomiňme váhu takového údaje: trochu to připomíná, jako kdyby někdo chtěl
seřadit žebříček textových editorů podle toho, kolik času v nich lidé souhrnně
psali. Legrační je i volba jednotky. Minuta dostala před sekundami či hodinami
přednost zřejmě proto, aby číslo bylo co největší, ale ještě stále snadno
představitelné.
Analytici Jupiteru narazili přitom jaksi mimochodem na úplně jinou zajímavou
věc: Z hlediska počtu stráveného času předstihuje AOL Instant Messenger své
konkurenty mnohonásobně, zatímco počet uživatelů tohoto programu je přibližně
roven součtu uživatelů softwaru Yahoo a Microsoftu. Jak se tedy zdá, řada lidí
tyto programy vůbec nepoužívá a má je nainstalovány jen "pro každý případ".
Co z toho všeho vyvodit? Minimálně jeden ze dvou žebříčků vlastně nedává příliš
smysl. Totéž pak platí pro řadu dalších ukazatelů. V případě auditování českého
Internetu máme analogii: je zajímavé, jaké výsledky zatím poskytuje další
produkt společnosti Taylor Nelson Sofres, služba iDot. Výsledky "standardního"
iAuditu a iDotu jsou zatím každopádně natolik odlišné, že vzbuzují pochybnosti
o smysluplnosti jednoho z žebříčků.
Čísla jsou totiž jenom čísla. I když jsou čímsi objektivním, nelze je pouze
vzít, ale je ještě potřeba je přebrat a interpretovat. U věcí nabízených
zadarmo není ani tak důležitá hodnota sama o sobě (počet uživatelů apod.), ale
spíše celkový záměr provozovatele, to, jak se mu podaří nastartovat synergický
efekt s aktivitami dalšími, již samozřejmě placenými.
Tak v případě instantního softwaru je dobré dodat, že příliš nejde o konkrétní
klientské programy. Za velmi perspektivní se ovšem pokládá trh s nástroji,
které propojí instantní messengery s podnikovým groupwarem a systémy SMS. Právě
zde se bude dělit velmi bohatý dolarový koláč a o tato čísla skutečně půjde.
1 1585 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.