Magie století informací

Na to, aby si člověk byl jist svým bytím, mu ve starověku podle Descarta stačilo myslet, nicméně moderní doba jak se ...


Na to, aby si člověk byl jist svým bytím, mu ve starověku podle Descarta
stačilo myslet, nicméně moderní doba jak se zdá klade na prokázanou existenci
lidí další nároky. Jen s nepatrnou nadsázkou lze říct, že zapomenou--li
počítače z jakéhokoliv důvodu na vaše data, přestáváte oficiálně existovat,
není-li vaše firma na Internetu, jako by ve světě byznysu nebyla.
Dovolme si na začátku nového století (tisíciletí mi v rámci lidského života
jako obzor uvažování připadá zbytečně velkolepá vyhlídka) trošku rekapitulace.
Do počítačových sítí se přesunují téměř všechny aktivity současných lidí v čele
s podnikáním, motorem rozvoje světa. Zkratky B2B a B2C, tedy elektronické
obchodování mezi podnikatelskými subjekty navzájem, a mezi podniky a jejich
zákazníky, se vžily stejným tempem, jakým se nové způsoby obchodování prosazují
na světových trzích.
Raketový růst a velmi jasnou budoucnost má podle mínění nejrůznějších
analytických firem obchodování B2B, tedy business-to-business. Není divu
moderní podnikání, které se již od druhé poloviny právě uplynulého století
globalizovalo, dostalo do rukou nové fantastické zbraně. Ne, že by klasický
telefon a fax byly přežitky minulosti, ale ve srovnání s vymoženostmi Internetu
umocněnými bezdrátovými technologiemi, jsou jejich možnosti přece jenom
omezené. Ve styku mezi firmami také odpadají, nebo jsou alespoň minimalizovány
problémy, které zatím účinně brzdí rozvoj elektronického obchodování s
koncovými zákazníky totiž způsob placení a doprava objednaného zboží.
Mezibankovní vypořádávání faktur je zajištěno lépe a bezpečněji než drobné
platby, a také logistika pohybu velkého množství jednoho druhu zboží mezi přece
jen omezenějším počtem podnikatelských subjektů je řešitelná efektivněji, než
rozvoz čí zasílání balíčků do domácností.
Firmy se zkrátka většinou bez dlouhých odkladů chopily možností, které jim nový
způsob obchodování nabízí, což rozběhlo další kola podnikatelských příležitostí
jak pro výrobce potřebné infrastruktury, tak pro různé konzultační firmy a
systémové integrátory. Výrazné byly tyto změny především v bankovnictví a
návazně potom na finančních trzích elektronické bankovnictví se stává podmínkou
přežití dokonce i u našich bank a nové technologie zcela změnily tvář
obchodování na burzách. Ostatně, když jsme u těch burz, tento název se byť v
češtině poněkud nesprávně vžívá i pro takzvaná elektronická tržiště
(e-marketplaces). Díky technologiím vzniká množství globálních samozřejmě
elektronických obchodních center, zaměřených jak komoditně (tzv. vertikální
burzy), tak i na obecně žádané zboží (horizontální burzy). Rozhodně nejde o
žádnou teorii, firmy rychle pochopily, že tento způsob obchodování přináší více
výhod než rizik.
Není nijak udivující, že v čele těchto dramatických změn jdou samy firmy
působící v oboru informačních a komunikačních technologií. Jen namátkou si
připomeňme společnost Dell, která díky Internetu a systému přímého prodeje
zaznamenala úctyhodné meziroční nárůsty prodeje. Internet a výhody přímé a
rychlé komunikace využívá i Compaq, teoreticky lpící na zásadě prodeje
nepřímého. Typickým zástupcem e-businessové firmy je i Cisco ze všech jeho
aktivit připomenu např. úspěšnou internetovou akademii, díky níž se po celém
světě mohou školit odborníci ovládající složité technologie této firmy. Svoji
vlastní strukturu i systém prodeje zcela změnil ve jménu elektronického
obchodování i další gigant počítačového světa společnost Intel. O hodně
nejistější je situace v B2C tedy v oblasti internetového retailového prodeje.
Dostatečnou základnu přiměřeně technicky vybavených zákazníků mají dnes snad
jen Spojené státy. Přestože Američané novinky v nakupování milují, spousta
rychle vzniklých internetových prodejců stejně rychle kolabuje. Na Internetu
prostě platí jiná pravidla a po staletí fungující principy lákání zákazníků se
mění. Sami obchodníci nelení a nabízejí pro nakupování stále větší komfort,
jenže v mnoha případech tato lákadla nezabírají. Jistá více či méně skrývaná
konzervativnost většiny lidí alespoň pokud jde o nákupy je možná ještě větší
brzdou rozvoje než zcela objektivní potíže s bezpečnými platbami za zboží a
jeho spolehlivým doručením. Tyto postoje jsou zřejmé především v Evropě, kde je
tradiční konzervatizmus spotřebitelů ještě umocněn nedostatečným technickým
vybavením domácností a neinspirujícími telekomunikačními poplatky.
Kde je tedy ono století informací? Právě minulo, nebo je teprve před námi? Nebo
jsme někde uprostřed? Těžko říct, informace jsou rozhodně nesmírně důležitou
komoditou a jediné, o čem jsem dnes víceméně přesvědčená, je, že nás čekají
zajímavé časy.
0 3374 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.