Mainframový čip pro ERP a CRM aplikace

Speciální čip určený pro mainframy řady z9 představí v letošním roce společnost IBM. Novinka nese označení System...


Speciální čip určený pro mainframy řady z9 představí v letošním roce společnost
IBM. Novinka nese označení System z9 Integrated Information Processor (zIIP) a
je navržena tak, aby zpracovala a převzala část pracovního zatížení aplikací
pro business intelligence, ERP a CRM.
IBM se již obdobným křemíkovým specialitám věnovalo v letech 2001 a 2004. Tehdy
představilo procesory odlehčující zatížení hlavních procesorů v linuxových a
javových aplikacích. Analytici spatřují výhodu podobně specializovaných čipů
především v zefektivnění ekonomiky provozu výpočetních center. Ta totiž mohou
přenechat část specifického zatížení právě specializovaným čipům a důležité
toky dat zpracovávat na hlavních procesorech. IBM rovněž nezpoplatňuje datové
toky softwaru, které zatěžují, respektive probíhají přes speciální čipy.
Uživatelé tedy mohou provozovat CRM, ERP a BI aplikace v distribuovaném
prostředí a využívat zIIP k propojení s mainframy a daty z DB2. Případně mohou
tyto aplikace na mainframy přenést.
Cena nového čipu zIIP byla stanovena na 125 tisíc dolarů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.