Malá mobilní revoluce aneb paketový přenos dat

Kancelář si dnes již těžko lze představit bez elektronické pošty a bez přístupu na Web. K mobilní kanceláři proto...


Kancelář si dnes již těžko lze představit bez elektronické pošty a bez přístupu
na Web. K mobilní kanceláři proto neodmyslitelně patří mobilní komunikace. Rok
2000 byl poměrně bohatý na novinky z této oblasti a před několika týdny byla na
Český trh uvedena technologie, která jej posouvá významným způsobem kupředu a
sice GPRS. Příchod GPRS vyvolával veliká očekávání. Dokonce jeden z operátorů
prohlašoval, že GPRS vytváří sítě "dvou a půlté" generace. Jak už tomu ale v
poslední době bývá, očekávání často předčí skutečnost a některé služby jsou
využívány podstatně méně, než se všeobecně očekávalo. Podívejme se proto, jaké
možnosti technologie GPRS přináší uživatelům a jaké výhody a nevýhody z
používání této technologie plynou.
Výhody GPRS
GPRS přináší několik výhod. Nejviditelnější výhodou je vyšší přenosová
rychlost. V konečném důsledku ale hlavně potěší tarifikace podle skutečně
přeneseného objemu dat a nikoliv podle délky datovému přenosu, jako tomu bylo u
stávajících technologií. Třetí výhodou je možnost stálého ("instantního")
připojení k Internetu, které umožňuje provoz datových služeb nové generace, jež
jsou v současné době již připravovány. Podívejme se nyní na jednotlivé výhody
ve větším detailu.
Pro pořádek je třeba zopakovat, že technologie GPRS vyžaduje speciální telefon.
V současné době jsou k dispozici telefony s její podporou pouze od Motoroly
další výrobci je uvedou v horizontu několika měsíců.
Rychlost přenosu
Ačkoliv vyšší přenosová rychlost je mezi uživateli často uváděna na prvním
místě, v tomto okamžiku ještě není otázka přenosové rychlosti uzavřena tedy
stávající přenosová rychlost GPRS není uspokojivá a bude se v blízké době
zvyšovat. Obecně budou GPRS telefony podporovat asymetrické přenosy, tedy
takové přenosy, kde bude rychlost pro download a upload rozdílná. V současné
době je k dispozici jediný telefon (Motorola P7389i), který podporuje 26,8 Kb/s
pro download a 13,4 Kb/s pro upload. Do konce roku by ještě měly přijít nové
telefony Motorola (260), které budou podporovat 53,6 Kb/s pro download a 13,4
Kb/s pro upload. V příštím roce by se měla zvýšit rychlost pro upload na 26,8
Kb/s. U telefonů ostatních značek půjde o rychlosti obdobné. Asymetrie v
rychlostech downloadu a uploadu je dána obvyklým způsobem využití mobilní
datové komunikace většinou všechny terminály více informace přijímají, a tak se
výrobci prioritně snaží zvyšovat rychlost na straně downloadu.
GPRS umožňuje přenos rozložit do několika logických kanálů (do více timeslotů
na jednom fyzickém kanálu). Kolik dat bude možné přenést po jednom logickém
kanále záleží na použití tzv. "kódovacího schématu". Současné terminály
používají kódovací schéma 2, které kóduje 13,4 Kb/s na jeden logický kanál
(timeslot). Proto jsou všechny výše uvedené přenosové rychlosti násobkem právě
této rychlosti. GPRS umožní spojit maximálně 8 logických kanálů, a získat tak
rychlost 107,2 Kb/s v jednom směru.
Je ale možné, že se v budoucnu objeví nová generace terminálů, která bude
podporovat kódovací schéma 3, které nabízí 15,6 Kb/s na timeslot. Tím se
maximální přenosová rychlost v jednom směru zvyšuje na 128,8 Kb/s. Problém
tohoto kódovacího schématu je ale v odolnosti vůči rušení, které je bohužel v
bezdrátových přenosech značné. Konstruktéři se tedy budou muset vyrovnat s
problémem, jak vytvořit dokonalejší (citlivější) přijímač a vysílač. V
teoretické rovině lze ještě hovořit o kódovacím schématu 4, které používá
kódování 21,4 Kb/s na timeslot. To je ale ještě hudbou daleké budoucnosti,
neboť takové kódování už prakticky nebude schopné odolat rušivým vlivům.
Tarifikace
Podstatou paketového přenosu je, že síť komunikuje s terminálem pouze tehdy,
pokud je potřeba skutečně něco přenášet. Je-li klientský terminál pouze
připojen k síti, ale nepřenáší, prostředky sítě nijak neblokuje. Tarifikace
uživatelů podle délky připojení k síti tudíž ztrácí smysl. Uživatelé budou při
použití paketové technologie přenosu tarifikováni podle objemu přenesených dat.
Ve většině případů bude tento mechanismus tarifikace pro uživatele výhodnější.
Při obvyklém způsobu využívání datových přenosů je totiž efektivní přenos
realizován jen po poměrně malou dobu celkového spojení. Je to dáno zejména tím,
že uživatel si obvykle chvíli prohlíží data, která přenesl (např. webovou
stránku nebo e-mail) a potom teprve pokračuje v dalším přenosu.
Stálé připojení
GPRS také otevírá dveře speciálním službám, které potřebují být "stále
on-line". Příkladem takové služby může být klient elektronické pošty
(zabudovaný přímo v mobilním terminálu), který bude více méně průběžně sledovat
příchozí elektronickou poštu. Vyvíjena je ale celá řada podobných služeb, které
mohou sledovat zabezpečení objektů, dopravní situaci anebo jen
zprostředkovávají "chatování". Ačkoliv tyto služby potřebují být "stále
on-line", nevytvářejí souvislý datový tok naopak data přenášejí jen v malém
množství. Takovéto služby je v podstatě nemyslitelné provozovat na kanálové
technologii (CSD), která vytváří permanentní zátěž v síti. U těchto služeb jsou
také očividné výhody tarifikace podle přeneseného objemu dat.
Ačkoliv je ale terminál k síti stále připojen, nemůže začít vysílat "jak ho
zrovna napadne". Je sice do sítě registrován, ale před každým začátkem
skutečného (fyzického) přenosu musí ještě požádat síť o přidělení prostředků
sítě (fyzického kanálu a timeslotů). Po skončení přenosu zase síť nějakou dobu
(řádově sekundy) drží tyto prostředky rezervované. Pokud ale nebude žádný
přenos pokračovat, jsou prostředky sítě uvolněny pro použití dalším účastníkům
a terminál přechází zase jen do pohotovostního stavu.
Problém je ale v tom, že v případě potřeby nejsou prostředky sítě terminálu
přiřazeny okamžitě. Jejich alokace určitou chvíli potrvá podle současných
měření jsou to 2-3 sekundy (výjimečně i více). Tato latence spoje může být
bohužel pro mnoho typů aplikací velkou překážkou například pro terminálový
přístup ke vzdálenému počítači. V praxi se tento jev projeví například tak, že
po vypsání URL adresy do webového prohlížeče (a jejím potvrzení) se 2-3 sekundy
nebude přenášet nic teprve po této prodlevě bude přenos "nastartován". Vlastní
přenos bude ale již plynulý, neboť tento interval se týká pouze zahajování
komunikace. Pokud ovšem nebude komunikační spoj po nějakou dobu (definovanou v
síti) používán například během čtení webové stránky dojde k jeho rozpojení a k
uvolnění síťových prostředků. Před dalším přenosem proto bude muset docházet k
alokaci síťových prostředků.
Podpora v sítích
První přišel v České republice s podporou GPRS EuroTel. Ačkoliv bylo uvedení
GPRS poněkud uspěchané, EuroTel své prvenství bude nepochybně marketingově
úročit. Zpočátku měla tato společnost problémy s distribucí příslušných
telefonů to lze přičíst na vrub uspěchanému uvedení. Pokud jde o aplikace,
nabízí EuroTel přes GPRS zatím připojení k Internetu, WAP a pro velké zákazníky
také připojení k Intranetu. Rozpaky poněkud budí zvolené ceny za vlastní GPRS
přenosy i za telefony. Ty jsou na můj vkus poněkud vysoké a do značné míry
výhody GPRS otupují. Pro připomenutí cena telefonu s datovou SIM kartou se
pohybuje těsně pod hranici 30 000 Kč, za 1 MB dat přístupu na Internet je
účtováno 30 Kč a 1 KB WAPu stojí 0,40 Kč. Paušální měsíční poplatek činí 195
Kč. EuroTel má ale zatím dost důvodů trochu přibrzdit zájem uživatelů o GPRS a
proto pravděpodobně zvolil uvedené ceny. Lze předpokládat, že v rozumném
časovém odstupu dojde k jejich úpravě (směrem dolů). Jelikož má EuroTel
jediného dodavatele GPRS infrastruktury, mohl ihned v první fázi implementovat
GPRS v celé své síti.
RadioMobil byl dlouho považován za favorita v oblasti GPRS, a proto pro něj
znamená prvenství EuroTelu kyselé hrozny. Přitom technologicky jistě nebyl za
EuroTelem nijak pozadu spíše naopak. Jediným významným problémem RadioMobilu
je, že mu síť staví dva dodavatelé Motorola a Siemens. Firma Siemens se sice
ukázala jako schopnější stavitel, ale technologicky poněkud zaostává. A to i v
případě GPRS. Testovací provoz v zóně Motoroly je vcelku bezproblémový, ale
Siemens stále není schopen ve své zóně GPRS rozběhnout. RadioMobil původně
prohlašoval, že chystá GPRS rozjet ve velkém teprve s příchodem telefonů s
podporou čtyř logických kanálů (timeslotů). Předpokládá se ale, že pod tlakem
konkurence bude GPRS spuštěno velmi brzy a tedy již bez ohledu na dostupné
telefony. Jelikož byl RadioMobil doposud v datových službách dosti za EuroTelem
(nenabízel přenosy 14,4 Kb/s ani HSCSD), lze také očekávat, že na GPRS bude
nabídnuta výrazně příznivější cena, než je v současnosti nabízena EuroTelem (a
která zpětně donutí EuroTel k již výše zmíněnému snížení ceny). Zajímavé je, že
RadioMobil (na rozdíl od EuroTelu) zatím nechce nabízet přístup na WAP přes
GPRS hodlá jej nabízet teprve příští rok.
Český Mobil GPRS implementuje také, ale zatím není schopen jej nabídnout
zákazníkům. Podle vyjádření jeho představitelů bude GPRS uvedeno teprve v
okamžiku, kdy bude možné jej nabídnout za rozumnou cenu dostatečně širokým
vrstvám zákazníků. Český Mobil je orientován na cenově velmi citlivého
zákazníka. Na druhou stranu ale volí poněkud podivnou cenovou strategii u
služeb, které jsou určeny pro velké zákazníky. Mohlo by se proto paradoxně
stát, že na GPRS bude zpočátku nastřelena neracionálně vysoká cena. Český Mobil
zatím nedělal žádné veřejné představení GPRS technologie ve své síti, takže lze
těžko hodnotit úroveň její implementace. Lze odhadovat, že spuštěna by tato
služba měla být někdy na počátku příštího roku.
Závěr
Služby založené na technologii GPRS nepochybně posunou možnosti mobilních
komunikací výrazně kupředu a zpřístupní datové služby širokému segmentu
zákazníků včetně segmentu cenově citlivých příležitostných uživatelů. Lze také
předpokládat velký rozvoj datových aplikací pro mobilní terminály, které budou
tuto technologii využívat.
0 2954 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.