Malé a střední firmy v síti

Cílem výzkumu, který uskutečnily společnosti Tele2 a BMI sdružení v rámci akce eBusiness Roadshow, bylo zmapovat názo...


Cílem výzkumu, který uskutečnily společnosti Tele2 a BMI sdružení v rámci akce
eBusiness Roadshow, bylo zmapovat názorovou orientaci, současné a plánované
chování malých a středních firem (s maximálním počtem 100 zaměstnanců) při
využití IT a internetu, především se zřetelem na moderní způsoby komunikace a
elektronického obchodování.
Za hlavní překážky rozvoje elektronického obchodování označili oslovení
především nízkou úroveň znalostí o IT a internetu, bezpečnost transakcí a dat.
Vadí také malý rozsah českého trhu, již tradičně problém plateb přes internet a
nedostatečný právní rámec. Mezi dalšími důvody se objevuje nedostatečná znalost
přínosu elektronického obchodu, malá ochota manažerů pro technologické změny a
technologická nevybavenost firem. Pokud jde o připojení malých firem k
internetu 78 % z nich je připojeno a dalších 10 procent plánuje připojení do
konce tohoto roku. Pouhých 12 % společností o zavedení internetu neuvažuje.
Samozřejmě, že v této souvislosti je zajímavé, jaké procento malých firem do
250 zaměstnanců je připojeno k internetu v zemích EU. Z hlediska dotazované
problematiky se mezi respondenty objevily velké rozdíly některým z dotazovaných
se otázky jevily jako velmi odborné, řadu výrazů neznali (outsourcing,
webhosting, Evropská komise). Mnozí se ostýchali sdělit, že vlastně nemají
představu, jak internet v podniku využít. V těch firmách, kde internet nemají,
většinou netuší, k čemu by jim mohl být a považují jej pouze za prostředek
zábavy. A jaké je procento firem připojených k internetu a firem vlastnících
webové stránky podle krajů? Pro odpůrce pragocentrismu jistě příjemný pohled...

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.