Malí, ale nikoli nevýznamní

Dnešní téma jsme zaměřili do oblasti, o které se u nás tak často nepíše - na trh malých ekonomických systémů. Je...


Dnešní téma jsme zaměřili do oblasti, o které se u nás tak často nepíše - na
trh malých ekonomických systémů. Je to trh zajímavý, dynamický, poněkud
roztříštěný, nejsou v něm "velké peníze", ale uživí úctyhodné množství firem,
které se na uspokojování jeho potřeb zaměřily. Je to obor, v kterém dokáží
zazářit schopnosti našich programátorů.
Podívejte se tedy s námi na oblast, která možná není mediálně tak přitažlivá
jako svět velkých nadnárodních firem, ale přesto je svým významem
nezastupitelná.

Rozvoj soukromého podnikání fyzických osob a zrod malých rodinných firem dal v
roce 1990 vzniknout zajímavému a rychle se rozvíjejícímu trhu malých
ekonomických systémů.
Doslova přes noc vznikala poptávka po jednoduchých a levných účetních
programech, které by mohl obsluhovat každý, kdo je potřeboval. Dalším
požadavkem byla garance dodržování účetních a daňových předpisů, jež se v té
době měnily s každým zdvihnutím poslaneckých pravic. Navíc novopečení
podnikatelé měli často jen mlhavou představu o účetnictví - nutnost zaměstnat
vyškoleného zaměstnance nebo agendu outsourcovat přišla až o něco později.
Ve stejnou dobu pochopitelně - a stejně živelně - vznikaly malé softwarové
firmy a firmičky, které rychle začaly se svými produkty vyplňovat mezery na
trhu. Tedy vývoj naprosto v souladu s běžnými zásadami tržního prostředí.
Opravdu zajímavé to začalo být o několik let později, tak kolem roku 1994.
Tehdy již mnoho rodinných firmiček vyrostlo ve statnější "eseróčka" a jejich
nároky na ekonomické - tedy nikoliv již jen účetní - systémy podstatně
vzrostly. Ani běžné programy pro jednoduché účetnictví již zdaleka nevystačily
jen s peněžním deníkem. Na trhu však bylo stále dost zdatných domácích
softwarových firem, které stačily většinu těchto požadavků krýt. Tady to právě
začíná být zajímavé - těch firem bylo nezvykle mnoho.
Konsolidace trhu - ano, ale kdy?
Začalo se mluvit o nutnosti konsolidace trhu, o vysokých nákladech na vývoj
softwarových systémů a o pravděpodobném zániku významného procenta existujících
výrobců malého ekonomického softwaru. Popravdě řečeno, mluví se o něm dodnes -
ale trh zůstává téměř stejně členitý a rozmanitý, jako byl před několika lety.
Určitá konsolidace nastala jen na špičce peletonu. Firem, které vyrostly a
začaly podnikat ve velkém, je skutečně jen několik. Nicméně jak se zdá, ani těm
ostatním zákazníci nechybějí. Proč?
Myslím, že v tom hraje roli několik faktorů: především samozřejmě cena - která
z malých a leckdy i středních firem si může dovolit dát statisíce korun za
informační systém a následně platit veškerou nutnou podporu. Většina těchto
podniků je ráda, když má dobrou účetní a jen u těch větších, tak nad 20
zaměstnanců se objevují lidé, které je možné označit za správce IT. Náklady na
informační systém mají velmi přesné hranice a jen málokdy by výkonnější
informační systém přinesl takový růst produktivity, aby se firmě opravdu
vyplatil.
Dalším faktorem je nechuť ke změně již vyzkoušeného programu, pokud je ales-poň
v základních parametrech vyhovující. Popravdě řečeno, aby došlo ke změně
účetního programu, tak musí buď ten starý být opravdu nevyhovující, nebo se
firma nečekaně pustí do nových aktivit, popřípadě se vymění vlastník nebo
vedení firmy. V ojedinělých, nicméně přesto existujících případech, si změnu
vynutí nová účetní, která má z předchozího pracoviště s nějakým programem dobré
zkušenosti. Ostatně - je jen málo loajálnějších zákazníků, než je spokojený
účetní!
Dalším velmi důležitým faktorem je vzájemná důvěra. Malá softwarová firma se
schopným vedením a programátory, s poctivým přístupem k práci a s úctou k
zákazníkům, se rychle dokáže dostat do pozice ne nepodobné rodinnému lékaři
nebo právníkovi. Dodavatel zná většinu svých klientů osobně a jeho pomoc se
často nevztahuje jen na software. Je žádán o radu i v oblasti nákupu hardwaru a
sítí, většinou se s ním konzultují i nákupy dalších softwarových aplikací,
zvláště tehdy, pokud je třeba jejich funkce sladit s dodávaným ekonomickým
systémem.
Malý ekonomický systém
Co tedy vlastně obsahuje malý ekonomický systém? Samozřejmě účetnictví, více či
méně přednastavitelné. Účetní firmy a větší podniky, které mají prostředky na
zaměstnávání vyškolených účetních, chtějí maximální volitelnost nastavení účtů
v jednotlivých dokumentech. Malé firmy si zase jsou jistější, pokud si mohou
dát odborně sestavit účtovou osnovu a souvztažnosti účtů k jednotlivým
dokumentům. Obsluha programu si potom již jen vybírá z nabízených možností. Na
účetnictví pochopitelně navazují další agendy, jako je např. skladové
hospodářství, prodej přes pokladnu, systémy cash&carry, personalistika a mzdy,
sledování cashflow, elektronický styk s bankou, kniha jízd či třeba nadstavby
pro finanční analýzu. Programy mají velmi často modulární strukturu, klient si
tedy může zvolit, zda a případně které nadstavby si zakoupí. Existuje i mnoho
speciálních aplikací, které s malým ekonomickým systémem spolupracují - na trhu
jsou programy pro vedení agendy servisních organizací a autoservisů, programy
pro hotelové recepce, aplikace pro restaurace a veřejné stravování, nebo třeba
systémy pro lékaře a lékárny.
Míra uživatelského komfortu je dána nejen schopnostmi programátorů, ale i
užitým operačním systémem - v tomto segmentu trhu totiž DOS ještě zdaleka
nevymřel.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.