Malí Davidové mezi webovými servery

"A přiběhl David, stál nad Filištínským. Potom pochytiv meč jeho, dobyl ho z pošvy a zabil jej, a sťal jím hlavu jeh...


"A přiběhl David, stál nad Filištínským. Potom pochytiv meč jeho, dobyl ho z
pošvy a zabil jej, a sťal jím hlavu jeho. To vidouce Filištínští, že umřel
nejsilnější jejich, utíkali." Tento úryvek z Bible, konkrétně z knihy
Samuelovy, by měl trošku navodit atmosféru. Řeč totiž bude miniaturních
webových serverech, které mohou proti normálním počítačům působit stejně jako
biblický David proti Goliášovi.
Při vzniku Internetu před několika desítkami let si asi nikdo ani v nejbujnější
fantazii nedokázal představit, kam až může vývoj původně vojenské počítačové
sítě dospět. Pokud budeme uvažovat pouze informace a služby, které jsou
dostupné pomocí webových stránek, je celý princip velice jednoduchý. Uživatel
používá nějaký dostupný prohlížeč (jako je třeba Internet Explorer nebo
Netscape Navigator), pomocí něhož přistupuje k webovým stránkám vystavených na
webovém serveru (Apache, IIS apod.). Toto zažité schéma se ale pomalu začíná
bortit. Do Internetu budou kromě počítačů připojovány další přístroje. Podle
některých vizionářů budou v příštím tisíciletí na Síť připojeny ledničky,
topení, televizory nebo třeba auta.
Na co takoví Davidové?
Na první pohled se může zdát, že se jedná o vize pro normálního smrtelníka
nezajímavé. Ale představte si, že na Internet bude připojeno veškeré zařízení
vaší kanceláře nebo bytu. Budete si tedy moci na dálku, pomocí svého
prohlížeče, pustit topení na chatě, zjistit obsah ledničky nebo zkontrolovat
zámky u sejfu. To všechno se může jevit jako fikce, ale přesto již na podobných
projektech pracují desítky vědců. Dokonce i vy si můžete podobné zařízení
připravit doma, a vkročit tak do budoucnosti.
Všechno se dá totiž realizovat pomocí již existujících technologií embedded
webových serverů. Tyto "zapouzdřené" servery budou v každém takovém domácím
zařízení a budou zprostředkovávat kontakt s vaším prohlížečem. Tato nová
architektura bude využívat "fat" (tlustého) klienta a "skinny" (vyzáblý)
server. Výhody jsou zřejmé stačí implementovat relativně jednoduchý webový
server, který pomocí webových stránek může uživateli nabídnout kou velice
komfortní ovládání daného zařízení. Může se využít veškerých možností, které
nám HTML nabízí. Kromě grafiky, formulářů a různých multimédií se jedná zejména
o Javu. Vzdálená zařízení tak již dnes mohou nabídnout konfigurování pomocí
Internetu bez nějakého velkého zvýšení nákladů. Inu, posuďte sami.
Kdo že je nejmenší?
Na tu čest být označován jako nejmenší webový server si dělá nárok velké
množství zařízení. Dost často se jedná o jednoduchý reklamní trik, jindy pouze
autor netuší, že na světě existuje ještě něco daleko menšího. Protože není
žádná komise, která by takové údaje měřila a zapisovala je třeba do Guinessovy
knihy rekordů, není jednoduché určit současného rekordmana. Přesto se zdá, že
pořadí alespoň na prvních dvou místech je jasné:
webACE webový server (http: //people.ne.mediaone.net/fwhite/ace/index.html) je
pravděpodobně na 1. místě. Je postaven na opravdu miniaturním mikrokontroleru
firmy Fairchild ACE110 1MT8. Jeho velikost je srovnatelná s hlavičkou zápalky,
nemůžeme proto od něj očekávat žádný obrovský výkon. Paměť má kapacitu na dvě
webové stránky (z nichž jedna je dynamická a zobrazuje stav připojené diody).
Server také nedokáže obsluhovat více požadavků najednou. Pokud ovšem uvážíme
délku softwaru (ten je zdarma k dispozici a celková velikost je 1 010 bytů) a
nákupní cenu 2,12 dolaru, jedná se opravdu o zajímavý produkt. Autor plánuje
další rozvoj a doufá, že kód doplní o FTP server. Server je připojen do
Internetu a můžete si ho vyzkoušet na adrese http://fwhite.ne.mediaone.net, a
zařadit se tak mezi více jak 12 000 návštěvníků.
iPic webový server (http://www ccs.cs.umass.edu/~shri/iPic.html) se dlouhou
dobu držel na prvním místě a jistě po zásluze. Je založen na výrobku Mikrochip
PIC12 C509A stejnojmenné firmy a na EEPROM čipu 24LC256. Tím jsou dány i možné
parametry tohoto serveru, který umožňuje uchovávat daleko větší množství
stránek než webACE server. Velikost celého kódu je 512 bytů (ne obyčejných, ale
12bitových), kdy vlastní webový server zabírá méně než 99 těchto bytů. V
mikrokontroleru je kromě vlastního webového serveru implementován file-systém a
jednoduchý telnet server na editaci souborů. Matchbox webový server
(http://wearables.standford.edu/main.html) je pokládán za první takový
miniaturní server. Rozměry nejsou nikterak fascinující, jsou srovnatelné s
krabičkou od zápalek (což napovídá i název). Je postaven na procesoru AMD
486-SX na 66 MHz a je vybaven 16 MB paměti RAM a 16 MB Flash ROM. To stačí ke
spuštění ořezané verze Red Hat Linuxu (použita je verze 5.2) včetně HTTP
daemona.
Samozřejmě ani komerční výrobci nezaostávají a na trhu se začíná objevovat
velice široká nabídka podobných serverů. Ty sice nemohou vítězi příliš
konkurovat, zato nabízejí sofistikovanější, ale i dražší řešení.
Budoucnost pro Davida
Možná se jednou dočkáme momentu, kdy se o první místo v počtu instalací
webových serverů budou prát malé čipy, zatímco takoví Goliášové jako Apache
budou s bídou zaujímat místa v první desítce.
Implementace takového webového rozhraní není sice úplně levnou záležitostí, ale
začíná vypadat velmi reálně. Trochu šikovný elektrotechnik si může již dnes
začít připojovat jednotlivá zařízení na svoji interní počítačovou síť s
relativně malými náklady. Pokud se tedy i vy budete pokoušet připojit si nějaké
takové zařízení k vaší interní síti, nezapomeňte na zabezpečení. Přece byste
nechtěli, aby vám někdo hacknul vaši ledničku.
9 3425 / als









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.