Manažeři a zmatek

"Manažeři se nesetkávají s izolovanými problémy, které jsou navzájem nezávislé, ale s dynamickými situacemi, jejich...


"Manažeři se nesetkávají s izolovanými problémy, které jsou navzájem nezávislé,
ale s dynamickými situacemi, jejichž povaha spočívá v proměně problémů, jež
navzájem reagují. Já nazývám tyto situace zmatkem... Manažeři neřeší problémy:
řídí zmatek." R. Ackoff.
Před sto lety byly předmětem hlavního zájmu ekonomiky stroje. Lidé obsluhovali
stroje a jistým způsobem jim sloužili. Po vzniku počítačů a jejich rozšíření se
po roce 1970 zaměřila pozornost na informace. Lidé přesunuli své úsilí ze
strojů na informace, začali je považovat za jádro důležitosti a hlavní předmět
zájmu. Během 90. let se pak po vzniku a rozšíření internetu pozornost opět
posunula a v jádru zájmu nejsou informace, ale pracovníci a jejich znalosti.
Posun prvotního zájmu z informací na znalosti však vyvolává další důsledky.
Základní důležitost nabývají ne zaměstnavatelé, ale jednotlivci. Tak se
začínají formulovat nová zadání a nové přístupy, které řeší leadership
(vedení), motivaci, sociální kontext a další. A dostáváme se k tomu, že růst
podnikání, vývoj způsobů organizace a postupy při vytváření přidané hodnoty se
zásadně mění a závisí hlavně na způsobu a rychlosti, s níž se drobné, původně
rozptýlené informace sdružují, vyhledávají a přeměňují na odpovídající
znalosti, vhodné pro danou situaci. Konkurenční výhoda nebude nadále závislá na
technologii, ale mnohem výrazněji na rychlosti a efektivnosti, s níž podniky
zaznamenají změny ve svém okolí, zrealizují odpovídající inovace a poučí se z
výsledků těchto aktivit.
Snaha o řízení znalostí je tak jedním z podstatných motivů i konference
Systémová integrace 2002 (viz http://si.vse.cz). Ta se koná na Žofíně v Praze
ve dnech 10. 6. a 11. 6. 2002 a bude věnována čtyřem okruhům otázek: začlenění
České republiky do EU, zařazení podniku do dodavatelského řetězce, zavedení
řízení vztahů se zákazníky nebo externí pořizování služeb IS/IT.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.