Manažeři si BI nechválí

Průzkum, který si objednala společnost Unisys a provedla firma KRC, ukázal, že vedoucí pracovníci a IT manažeři jsou ...


Průzkum, který si objednala společnost Unisys a provedla firma KRC, ukázal, že
vedoucí pracovníci a IT manažeři jsou stále více znechuceni složitostí BI
(business intelligence) aplikací, které mají sloužit k urychlení rozhodování.
Podle uvedeného průzkumu se manažeři zabývají možností standardizovat velké
množství BI aplikací, které jsou používány v jejich podnicích. Více než 30 % z
nich uvedlo, že využívají ve svém podniku 11 a více různých BI aplikací,
přičemž většina podniků jich používá alespoň sedm. Systémy BI jsou programy a
služby, které by společnostem měly pomáhat provádět analýzy trhů, zákazníků a
provozních ukazatelů podniků a zvyšovat tak výkonnost podniků a jejich tržby.
Podle analytiků má v současnosti celosvětový trh s těmito aplikacemi hodnotu
asi 25 miliard dolarů.
Růst trhu s BI aplikacemi a nepravidelné obměňování softwaru donutil
společnosti dokupovat tato řešení postupně. Výsledkem toho jsou však podle
firmy Unisys nesourodé systémy, u kterých není možné jednotně vykazovat
výsledky, což vede k neefektivnosti. Ukazuje se, že 92 % všech vedoucích
pracovníků IT oddělení by si přálo tyto aplikace standardizovat, aby se dosáhlo
efektivnějšího výkaznictví.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.