MAOS a SPAD nové SW produkty pražské burzy

Bylo to na podzim roku 1996, když se Burza cenných papírů (BCCP) odhodlala k radikálnímu kroku místo aby objednala věr...


Bylo to na podzim roku 1996, když se Burza cenných papírů (BCCP) odhodlala k
radikálnímu kroku místo aby objednala věru nelevný obchodní systém od kanadské
firmy ISM, rozhodla se inovovat svůj starý obchodní systém AOS (Automatizovaný
obchodní systém) vlastními silami. Každý, kdo se někdy snažil vytvořit a
odladit nějaký softwarový produkt pochopí, jak mimořádné to bylo rozhodnutí.
Základním předpokladem jsou v takovémto případě schopní a pro práci zapálení
programátoři, s velkou dávkou invence a osobní zodpovědnosti. V BCPP to štěstí
měli. Práci si v prvním kole rozdělili do dvou základních etap. První etapa
modernizace se týkala v podstatě pouze technologické stránky a vznikl tak MAOS
(Modernizovaný obchodní systém BCPP). Druhá etapa pak zavádí i nový segment
obchodování SPAD (Systém pro podporu obchodování s akciemi a dluhopisy), který
by měl významným způsobem ovlivnit současný stav na českém kapitálovém trhu.
MAOS modernizovaný obchodní systém BCPP
MAOS je systém s klient-serverovou architekturou, který byl vytvořen burzou a
několika českými softwarovými firmami. Burza vytvořila serverovou stranu řešení
a část klientské strany, která se zabývá komunikací se serverem (dále
komunikační server), a softwarové firmy se postaraly o uživatelskou část řešení
(dále obchodní modul). Dnes má burza uzavřeny smlouvy o spolupráci s firmami
Merlin, Softcase, Total solutions a Telpro. Někteří členové burzy si však
vyvinuli obchodní modul vlastními silami. Burza si vybrala ty softwarové firmy,
které se dosud zabývaly dodávkami softwa-ru pro backoffice pro obchodníky s
cennými papíry, kteří jsou členy burzy. Cílem tohoto výběru bylo dosáhnout
dokonalého softwarového napojení obchodního modulu (podpora frontoffice) na
Backoffice u všech členů burzy. K užší spolupráci pak burza vybrala ty firmy,
které měly instalace minimálně u pěti jejích členů.
Velkou výhodou celého systému je fakt, že členové burzy mohou přecházet na MAOS
postupně. Je to dáno tím, že BCPP používá pro modernizovaný systém stejný
hardware a rovněž algoritmy obchodování zůstaly zatím nezměněny. Mění se tak
vlastně pouze způsob komunikace s burzou. Naproti tomu, všechny obchodní
systémy dodávané ze zahraničí předpokládaly den D, od kterého všichni začnou
obchodovat na novém systému. V tomto požadavku se samozřejmě skrývá nejedno
riziko. Prvním zásadním kamenem úrazu už je snaha, aby k danému dni byli
připraveni opravdu všichni. Pod pojmem všichni je třeba vidět jak burzu, tak i
zhruba stovku jejích členů, roztroušených po celé republice. Nepřehlédnutelný
je i fakt, že burza v současné době umožňuje používat paralelně starý i
modernizovaný obchodní systém. Možnost paralelního využívání starého i nového
systému v sobě zahrnuje i určitou pojistku, kterou je možnost přejít v případě
potíží na ověřený obchodní systém. Od nasazení druhé etapy řešení MAOS však ve
starém systému již nebudou podporovány nově vytvořené funkce.
Celé řešení se skládá ze softwaru zajišťujícího funkci centrálního serveru
burzy, komunikačního serveru, obchodního modulu a databázového serveru člena
burzy, kde je umístěno datové rozhraní mezi aplikací burzy a obchodním modulem
některé softwarové firmy. Jednotlivé prvky jsou uspořádány podle následujícího
schématu:
Software na centrálním serveru burzy zajišťuje dvě základní funkce vyřizování
požadavků došlých od uživatelů a zajištění broadcastingu. Za zmínku stojí
zvláště řešení broadcastingu, které je na počítači AS/400 unikátní. Události
jsou snímány pomocí triggerů, dostávají se do dvou distribučních souborů. Jeden
obsahuje události určené všem účastníkům, druhý obsahuje privátní informace. Z
těchto souborů jsou data okamžikem zápisu rozesílána všem, resp. přihlášeným
uživatelům, při skutečně minimální zátěži procesorů. Pokud se uživatel přihlásí
později, obdrží okamžitě informace o všech událostech, které se při obchodování
v rámci daného dne staly. Broadcasting je navíc selektivní, to znamená, že
každý uživatel si může vybrat typy událostí, které chce zasílat.
Komunikační server je software napsaný pro operační systém Windows 95 nebo
Windows NT, který zajišťuje na jedné straně komunikaci s centrálním serverem
burzy a na druhé straně komunikaci s obchodním modulem přes databázi obsahující
tabulky datového rozhraní. Komunikace s centrálním serverem burzy je založena
na APPC komunikaci (součást komunikačního protokolu SNA). Pakety SNA odcházejí
z centrálního serveru burzy na router, kde se zapouzdřují do IP a v této formě
putují rozsáhlou sítí WAN až na router člena burzy. Tam se odstraní IP hlavička
a paket se předá do lokální sítě firmy nebo přímo do komunikačního serveru. Ten
je pomocí softwarového rozhraní ODBC napojený do databáze s datovým rozhraním.
Databázový server obchodníka je tak na burze zcela nezávislý jak hardwarově,
tak softwarově. Může jím být běžné PC, UNIXový systém nebo cokoliv jiného,
jedinou podmínkou je, aby provozovaná databáze byla vybavená ODBC ovladačem pro
32bitové MS Windows. Ideální databázové řešení dovolující škálování výkonu
podle momentální potřeby představují SQL servery známých výrobců jako Sybase,
Oracle, Borland, Microsoft apod. Každý člen burzy si tak může zvolit databázi,
která mu nejlépe vyhovuje. Obchodních modulů existuje na trhu, jak již bylo
zmíněno, celá řada. Každý obchodní modul může být individuálně přizpůsoben
potřebám příslušného člena burzy.
Jaký má však modernizace obchodního systému burzy dopad pro řadového investora?
Každý investor může komunikovat s burzou pouze prostřednictvím obchodníků s
cennými papíry, kteří jsou členy burzy. V zájmu členů burzy je pak tuto
komunikaci maximálně usnadnit. Před zavedením MAOS byly systémy některých členů
burzy schopny nabízet svým klientům některá data odesílaná burzou a sbírat od
nich objednávky. Automatické předání objednávek burze a upozornění klienta v
reálném čase na uspokojení jeho objednávky však bylo jen velmi těžko řešitelné.
MAOS umožňuje členu burzy, aby přijal objednávku od svého klienta, ověřil si
stav jeho účtu, odeslal objednávku na burzu a podal okamžitě zprávu klientovi v
případě jejího uspokojení. Vše proběhne zcela automaticky.
Existuje celá řada možností napojení klientů na systém člena burzy. Jako
nejzajímavější se zatím jeví napojení přes síť Internet. Někteří členové burzy
již tento způsob komunikace používají a burza očekává, že se zavedením
modernizovaného systému burzy do provozu dojde k podstatnému rozvoji v této
oblasti. Obchodování na burze, které se dnes zvláště drobným investorům jeví
jako komplikované, se tak může dostat při minimálních nákladech až na jejich
domácí počítač ve stejném rozsahu, jako jej mají k dispozici členové burzy.
SPAD Systém pro podporu obchodování akcií a dluhopisů
SPAD je nový obchodní segment připravovaný BCPP, kde je obchodování řízeno
tvůrci trhu (market-makery). Segment je určen zvláště větším investorům.
Algoritmy obchodování vycházejí z principu sjednání obchodu přímo mezi dvěma
protistranami a řídí se následujícími zásadami:
Investorská veřejnost má po celou dobu obchodování k dispozici informaci o tom,
za kolik lze na trhu koupit či prodat.
Všechny uzavřené obchody jsou registrovány v obchodním systému BCPP nejpozději
do 10 minut po jejich sjednání a BCPP je okamžitě uveřejní.
V obchodním systému BCPP lze registrovat sjednaný obchod jen tehdy, pokud jeho
cena odpovídá aktuální situaci na trhu, dané kotacemi tvůrců trhu (kotace
tvůrce trhu = závazná, kvantifikovaná nabídka na nákup a prodej cenných papírů).
BCPP si od tohoto nového segmentu slibuje zprůhlednění obchodování na
kapitálovém trhu pro domácí i zahraniční investory a podstatné zvýšení
vypovídací schopnosti kursů vyhlašovaných burzou.
8 0296 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.