Mapa nebo skutečnost?

GIS systémy se začínají neodbytně prosazovat i v prostoru. Jednotliví výrobci softwaru v současné době dodávají ke...


GIS systémy se začínají neodbytně prosazovat i v prostoru. Jednotliví výrobci
softwaru v současné době dodávají ke svým systémům speciální nástroje, pomocí
kterých je možné vytvářet, zobrazovat a analyzovat trojrozměrná geografická
data.
Co aplikace umí?
Tyto nástroje dokáží také vytvářet a editovat modely terénu (TIN), generovat
vrstevnice, vypočítávat svažitost či viditelnost terénu, vytvářet jeho řezy
atd. Na geografická data se můžete dívat z různých perspektivních pohledů a u
některých lze vytvářet také jednoduché animace "průletu" nad terénem. 3D data
jsou sice obvykle charakterizována vektory, ale do prostorových scén je mnohdy
možné přidávat i rastrová data charakterizující např. povrch.
Jestliže používáte mapy na vyhodnocení geografických dat (resp. vztahů mezi
nimi), můžete nyní vidět vliv hor, údolí, profilů budov a ostatních
třídimenzionálních objektů nejen na své okolí, ale i na sebe navzájem. Úroveň
současného softwaru dovoluje vytvářet dynamické a interaktivní mapy, které
povyšují geografickou vizualizaci a analýzu víceméně na úroveň reality.
Pokud se nyní budete rozhlížet na softwarovém trhu po produktech tohoto typu,
naleznete zde např. ArcView 3D Analyst od firmy ESRI a od Intergraphu 3D
Terrain Modeler. V programech pro práci s 3D geografickými daty naleznete (mimo
samotných nástrojů pro tvorbu 3D kontur a jejich statistickou analýzu ve třech
dimenzích) také možnost integrovat data pocházející z programů CAD, pracovat s
běžnými datovými formáty, nebo vytvářet hustotu ploch z atributů.
Další možnost, jak vytvořit model, je použití bodových datových zdrojů včetně
GPS. Při práci v prostoru musíte zpracovávat skutečné rysy zemského povrchu
(jako jsou budovy), ale také doly, podzemní vodu, metro nebo seizmickou
aktivitu.
Vizualizační nástroje obsahují zásobu metod pro zpracování perspektivních
pohledů (pan, zoom, rotace, překlápění, průlety...). Perspektivní scény můžete
také rychle konvertovat do formátu VRML a použít pro další prezentaci na
webových stránkách. Pro dosažení příslušného efektu reality je třeba pokrýt
povrch rastrem nebo použít syntetickou texturu (3D Terrain Modeler, který
dokáže vytvářet průmyslový standard Open Flight Models). Texturou lze také
pokrýt modely, představující reálné budovy, silnice a liniová vedení.
Výsledkem 3D analýzy může kromě znázornění vzájemných vztahů být také
vygenerování nebo interpolace profilu, zjednodušování a vytváření kontur,
výpočet velikosti ploch a objemů sklonů svahů nebo stínění hor.
Něco málo o 3D datech
Arc View 3D Analyst, který nám slouží jako příklad programů této kategorie,
podporuje 3 primární datové typy pro modelování ve 3D pravidelné sítě,
trojjúhelníkovou nepravidelnou síť TIN a 3D Shapefiles.
Tvorba síťových ploch je možná importováním dat z běžně dostupných datových
zdrojů; mezi ně patří v USA např. DEMs (U.S. Geological Survey Digital
Elevation Models), NIMA (National Imagery and Mapping Agency) nebo DTED
(Digital Terrain Elevation Data). 3D Terrain Mode-ler zpracovává také
standardní datové zdroje, jako je CIB a CADRG (rastrové obrázky), DTED a VMAP.
TIN je rychlejší a efektnější reprezentace ploch na vektorovém základě. Tyto
plochy mohou být přitom odvozeny od nějakého existujícího GIS projektu.
3D data lze získat i z ortofotomapy nějakého města. Mimo "barev" zde mohou být
umístěny hladiny obsahující informace o dopravě, struktuře obyvatel, sítě apod.
Počáteční informační atributy zahrnují jména ulic, jména budov a jejich výšku a
jména vodních ploch. Všechny tyto rysy mohou být zařazeny jako témata a
zobrazeny v perspektivním pohledu dohromady s ortofotomapou. Během používání 3D
můžete získat seznam informací o objektech způsob získávání těchto informací
specifický pro každý program, během "průletu" může uživatel např. označit
vrchol budovy a získat její výšku nebo označit střed ulice a získat její jméno,
případně další informace.
Zbývá snad jen dodat, že práce v 3D (a ještě navíc v reálném čase) s takovým
množstvím dat, jaká představují geografické informace, je samozřejmě velmi
náročná na hardware.
9 0771 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.