Mapa osídlování planety

Do výzkumu se může zapojit kdokoliv Pravděpodobně nejambicióznější výzkumný projekt, jenž má zmapovat migrační ...


Do výzkumu se může zapojit kdokoliv
Pravděpodobně nejambicióznější výzkumný projekt, jenž má zmapovat migrační
historii lidstva, představily společnosti IBM a National Geographic Society.
Výzkum, který bude trvat pět let, bude využívat náročných laboratorních a
počítačových analýz vzorků DNA lidí pro jediný účel zmapovat proces osídlování
Země.
Tým mezinárodních vědců a výzkumníků, vedený badatelem Spencerem Wellsem z
časopisu National Geographic, bude shromažďovat genetické vzorky, analyzovat
výsledky a také vypracuje zprávu o genetických kořenech současné populace.
Vytvořeno bude deset center po celém světě, jež prostudují více než 100 000
vzorků DNA původního obyvatelstva. Projekt má odhalit detailní informace o
migrační historii lidstva a přispět k novému pochopení vazeb a rozdílů, které
spojují lidský druh. Výsledná databáze bude obsahovat jednu z největších sbírek
lidských genetických informací a bude sloužit jako mimořádný zdroj pro
genetiky, historiky a antropology. Zájemci z řad široké veřejnosti se mohou do
Genografického projektu zapojit tak, že si za asi 100 dolarů zakoupí speciální
soupravu a poskytnou souhlas se zařazením do databáze. Centrum výpočetní
biologie firmy IBM získané informace využije k interpretaci vzorků a odhalení
nových vzorců a kontextů ukrytých v datech.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.