MapGuide inovován

Firma Autodesk zahájila prodej MapGuide Release 4.0. Tato verze má v sobě zakomponovanou Javu a navíc podporuje nemapové ...


Firma Autodesk zahájila prodej MapGuide Release 4.0. Tato verze má v sobě
zakomponovanou Javu a navíc podporuje nemapové souřadnice.
Uživatele platforem Macintosh a Sun Solaris jistě potěší nový prohlížeč
Autodesk MapGuide Viewer, Java Edition, díky kterým lze i z těchto prostředí
přistupovat k interaktivním mapám a asociovaným datům.
Další výhodou je zjednodušení vývoje FM aplikací a je umožněn interaktivní
přístup k interiérovým FM designům a datům v nemapových systémových
souřadnicích. V MapGuide Release 4.0 je umožněn rychlejší přístup k mapám a
výkresům ve standardních formátech DWG a DXF a to díky jejich přímé podpoře.
Možnost rychle integrovat archivované mapy a schémata na mikrofiších a na
papíře patří mezi nejvýznamnější inovace. Velký pokrok nastal i na poli
rychlosti, kde uživatelé mohou přistupovat až ke gigabajtovým rastrovým datům v
několika vteřinách. Přístup a analýza informací uložených ve více
distribuovaných databází je zajištěn pomocí interaktivní mapy, která slouží
jako snadno pochopitelné rozhraní.
9 0272 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.