Mapy Sítě - Vzniká nový obor: Geografie Internetu

Kyberprostor neboli matrix chápal jak autor tohoto pojmu, americký spisovatel William Gibson, tak další autoři sci-fi jak...


Kyberprostor neboli matrix chápal jak autor tohoto pojmu, americký spisovatel
William Gibson, tak další autoři sci-fi jako oblast veškerých digitálních
informací, která je simulována jako třírozměrný prostor. Přeneseně se ovšem
začalo tohoto výrazu používat k označení všech virtuálních realit, počítačových
sítí a zejména Internetu.
Jedná se tedy vlastně o digitálně vytvářenou nebo zprostředkovávanou
skutečnost, do níž John Barlow a Mitch Kapor, zakladatelé Nadace elektronické
hranice (Electronic Frontiers Foundation), zahrnují vedle sítí a Internetu i
mezinárodní telekomunikační sítě, zprostředkované optickými kabely a satelity.
Celá staletí lidé sestavují mapy Země, blízkého i vzdáleného vesmíru, aby se
dokázali orientovat v prostoru, jenž je obklopuje. S nástupem elektronických
médií vzniká další, tentokrát virtuální prostor, obsahující nové světy za
monitory našich počítačů. Dnes už jsou tyto prostory natolik rozsáhlé, natolik
rozvrstvené, že je snadné se v nich ztratit. Proto začínají vznikat jejich mapy
a to na nejrůznějších úrovních.
Ruku v ruce s rozvojem Internetu vzniká kyberprostorová topografie.
Kyberkartografové se snaží sestavit mapy umělých prostorů, které by pomohly
uživatelům orientovat se nejen v textových informacích (což už takřka deset let
zprostředkovávají vyhledávače), ale i v infrastruktuře zabezpečující průtok dat
či v graficky strukturovaných virtuálních světech.
Ve skutečnosti je možno mapovat kyberprostor v několika rovinách: Za prvé to
jsou mapy síťové infrastruktury, vycházející z klasické geografie a zobrazující
fyzikální dálnice dat (trasy optických kabelů, rozmístění satelitů, serverů či
jednotlivých uzlů zajištujících směrování paketů atd.). Za druhé se jedná o
mapy struktur hypertextů a webových stránek (od prvních náčrtů Arpanetu po
současné, nezřídka velmi dokonale propracované struktury stránek). Do třetího
oddílu bychom mohli zařadit takzvané komunikační mapy, zachycující např.
možnost připojení v té které oblasti nebo hustotu výměny dat (např. Usenetu,
World Wide Webu, elektronické pošty, monitoring návštěvnosti jednotlivých Webů
atd.). Čtvrtou, velmi atraktivní kategorií jsou vlastní mapy virtuálních
prostorů, jejichž rozvoj ovšem teprve začíná. Na jejich počátku bychom mohli
najít mapy rozšiřujících se on-line her, jako je např. Ultima Online, Project
Entropia, MiddleEarth, Atriarch nebo nesmírně populární EverQuest, do jehož
fantastické digitální krajiny simulované v třídimenzionální grafice vstupuje
pravidelně již takřka půl milionu hráčů. Stejně jako on-line hry, jejichž
propracovanost rok od roku stoupá, vznikají i další umělé světy, jako je
například SaGam CyberCity nebo Cybertown, jedno z největších virtuálních
prostředí na Internetu. Je nasnadě, že s rozvojem digitálního hyperprostoru,
především ovšem virtuální reality, vznikl obor, který můžeme nazvat
kyberprostorová topografie nebo kyberkartografie. Pozornost jí věnují jak
významné instituce, jako je Bell Labs nebo MediaLab, tak univerzitní střediska,
např. londýnská University College, kde působí Martin Dodge, či irská Národní
univerzita v Maynoothu, kde pracuje Rob Kitchin. Oba jsou mj. autory vysoce
ceněné publikace Atlas kyberprostoru (Atlas of Cyberspace), která vyšla v
polovině letošního roku a která přináší nejen teoretický úvod do problematiky,
ale i na tři sta map a graficky zpracovaných údajů týkajících se rozvoje
vizuálně generovaného kyberprostoru. Protože kyberprostor není v žádném případě
statický, ale neustále se mění a rozšiřuje, bude mít brzy řada těchto map už
jen historickou cenu, která ovšem minimálně ilustruje rozvoj Internetu. Nutno
rovněž dodat, že již před Atlasem kyberprostoru vznikla na toto téma řada
zasvěcených publikací a studií. K nejvýznamnějším patří Mapování Internetu
(Mapping The Internet, 1995) od Dava Jevanse nebo Geografické pojímání
kyberprostoru (Geographic Conceptualization of Cyberspace, 1997) od Masany
Takeyamy. Britští vědci Dodge a Kitchin také vydávají Cyber-Geography Research
Bulletin, zabývajícími se metodami prozkoumávání nových elektronických světů.
Stojí za zmínku, že nejen kyberkartografové, ale samozřejmě i odborníci na
telekomunikace či manažeři nejrůznějších komerčních společností zabývajících se
e-businessem využívají k mapování digitálního prostoru celou řadu softwarových
nástrojů, aby získali informace o cestách dat nebo mapy internetového trhu
(např. Visual Insights, Internet Cartographer, Clearweb, Astra SiteManger a
další). Služba Internet Weather Report přináší den co den geografické mapy,
které pomocí zavedených grafických symbolů informují o průtoku dat a nárůstu IP
adres v té které oblasti.
Další informace o mapování Internetu přinášejí např. následující adresy:
http://www.cybergeography.org, http://www.kitchin.org/atlas/index.html,
http://www.mappingcyberspace.com/ a http://www.telegeography.com/.
1 1986 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.