Mapy ve službách e-commerce

Nové členění firmy i řadu produktových novinek především z oblasti gisových technologií oznámila společnost Inter...


Nové členění firmy i řadu produktových novinek především z oblasti gisových
technologií oznámila společnost Intergraph na konferenci GeoFórum CS 2000.
Nové rozčlenění firmy na vertikální divize, resp. segmenty, znamená vlastně
vytvoření samostatných a nezávislých organizací uvnitř firmy. Co se týče GISů,
cílem Intergraphu je posunout GeoMedii z oblasti klasického geografického
systému na úroveň celopodnikových řešení, eventuálně kompletních řešení pro
jednotlivé oblasti (G-Solutions).
Velká pozornost je věnována co nejjednoduššímu provozování geografických
systémů v prostředí Internetu. V současné době je možné pomocí tenkého klienta
(webového prohlížeče) doplnit vlastní grafická data či poslat aktuální změny na
server. Při tisku lze přistupovat ke vzdálenému tiskovému archivu a tisknout
vektorové mapy na lokálním zařízení přesně tak, jak je navrhl kartograf. Není
problém distribuovat prostorová data v uživatelem definovaném souřadném systému
a formátu. Novinkou v GeoMedii je možnost přístupu k databázi Oracle8i, nový
nástroj pro interaktivní návrh základního řešení a další optimalizace (výkon
GDO, nižší objem přenášených dat, optimalizace barev v obrazových datech
apod.). Intergraph již standardně umožňuje také přístup ke svým mapovým
aplikacím přes protokol WAP, třebaže výsledná odpověď serveru má dnes logicky
ještě spíše textovou podobu.
Další novinka Intergraphu má jméno TerraShare. Tato technologie slouží pro
efektivní management velkoobjemových grafických dat, pro jejich sdílení a pro
organizaci i distribuci obrazových dat. Speciálně na řešení oblasti e-commerce
je pak zaměřen produkt TerraShare e-geo. Brněnskou konferenci GeoFórum CS 2000
uspořádala firma Intergraph ve spolupráci se skupinou CSGUG (Czech and Slovak
Graphics Users Group). Akce byla pojata především jako uživatelská, a tak zde
bylo možné vyslechnout řadu příkladů reálného nasazení představovaných
technologií.
0 3077 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.