Mapy ve službách elektronického byznysu

Informace z konference IGUG 2000 Odkud přijíždějí zákazníci do vašeho obchodu? Odkud klikají na váš Web? Jak vypad...


Informace z konference IGUG 2000
Odkud přijíždějí zákazníci do vašeho obchodu? Odkud klikají na váš Web? Jak
vypadají plány vašeho třetího výrobního závodu? Jak je vykryto území státu
nemocnicemi? Potřebujete to vědět? Teď hned? A někdy třeba i prostřednictvím
mobilního telefonu? Pak jste na nejlepší cestě začít zkoumat novinky v oblasti
GISů. Vhodnou příležitostí k tomu rozhodně byla letošní konference uživatelů
produktů Intergraphu IGUG 2000, která se na začátku května konala v americkém
Huntsvillu.
Jestliže v minulém roce byly na IGUGu hlavním tématem otevřené technologie v
protikladu proti dosavadním proprietárním řešením, letos už byla otevřenost
považována za samozřejmost a hlavním trendem byl další krok směrem k
integrovaným komplexním řešením.
Velké změny
S tímto trendem souvisí rovněž organizační změny IGUGu (Intergraph Graphics
User Group) i v samotné firmě Intergraph a letošní IGUG byl místem, kde byla
řada z nich přednesena široké uživatelské veřejnosti. Jak už jsme vás
informovali v CW 21/00, IGUG 2000 se mj. stal místem rozloučení dosavadního
šéfa Intergraphu Jima Meadlocka s širokou uživatelskou základnou, jíž tu byl
rovněž představen nový výkonný ředitel, Jim Taylor (k výměně na postu CEO došlo
letos 1. března).
Jim Taylor ve své úvodní řeči hovořil o posledním vývoji uvnitř firmy a
nastínil i výhledy do budoucnosti. Poté, co na konci minulého roku odprodal
Intergraph firmu VeriBest společnosti Mentor Graphics a 10. dubna letošního
roku podepsali představitelé 3Dlabs definitivní smlouvu o odkoupení produkce
grafických karet Intense3D, hledá se kupec pro celou divizi Intergraph Computer
Systems.
Tyto změny jednoznačně odrážejí heslo, se kterým bylo možné se na letošním
IGUGu setkat v míře vrchovaté Focus the power. Intergraph chce maximum sil
zaměřit na oblasti, v nichž je světovým leaderem. Za ty Jim Taylor označil GIS
a mapování, produkty pro správu inženýrských sítí, fotogrammetrii, stavební
inženýrství, projekci, provoz a údržbu stavebních jednotek a systémovou
integraci.
Nová struktura
Nová struktura společnosti nyní vypadá následnovně: pod mateřskou společnost
spadají divize IPS (Intergraph Public Safety sem patří i mapování/GIS nebo
inženýrské sítě a komunikace), PBS (Process & Building Solutions) a IGS
(Intergraph Government Solutions) ty budou mít vlastní business plán a
účetnictví, čímž dojde mj. k výraznému zprůhlednění finančních toků. Intergraph
nadále úzce spolupracuje s Z/I Imaging Corporation a Bentley Systems, což jsou
samostatné společnosti, ale s majetkovým podílem Intergraphu.
Společnost Bentley od Intergraphu nově přebírá Civil, Plotting, Intergraph bude
jako OEM nabízet MicroStation/J a ProjectBank. Bentley se podle svého šéfa
Keitha Bentleyho soustředí na technologie (mj. přichází s novým projektem
viecon.com), Intergraph na podniková řešení a integraci.
GeoMedia 4.0
V době, kdy se slovo "e-commerce" skloňuje na každém kroku a m-commerce na
každém druhém, nemohl na tento vývoj nezareagovat ani svět GISů, tedy
geografických informačních systémů. Jak mohou GISy souviset s e-commercí? Máte
10 obchodů v 10 teritoriích, potřebujete sledovat, odkud, kam a proč tam lidé
jezdí. Rozhoduje jen vzdálenost jejich bydliště? Nákupní prostředí? A co lidé z
jednotlivých lokalit nejvíce kupují?
Skupina software GeoMedia zahrnuje produkty GeoMedia, GeoMedia Professional,
GeoMedia Web Map a GeoMedia Web Enterprise. Hlavní ambicí tohoto GISu zůstává
otevřenost a snadná použitelnost, nová verze 4.0 však přináší řadu nových
progresivních vlastností, které právě mj. míří i do zmíněné oblasti e-commerce
a m-commerce.
Velmi významná je rozšířená podpora databázových serverů, konkrétně Oracle 8i
Spatial Object Model, ODBC Tabular a Microsoft SQL Server. Vylepšen byl
vykreslovací engine, který je nyní integrální součástí GeoMedie, nástroje pro
sběr dat, nástroje pro generování webových aplikací a také škálovatelnost
systému prostřednictvím podpory clusterů. Plná kompatibilita s Windows 2000 je
samozřejmostí.
Systém podporuje také nejnovější standardy pro výměnu dat včetně XML/GML
(Extensible Markup Language/Geographic Markup Language) a WML (Wireless Markup
Language) pro využití GISu v bezdrátových sítích. Podpora WML je určena
primárně pro profesionální uživatele (např. technické pracovníky rozvodných
společností v terénu), kteří tak mohou kdykoli porovnat informace v geografické
databázi s realitou.
Varianta GeoMedia Web Map bude navíc zřejmě prvním nástrojem pro vizualizaci na
Webu, který může být v reálném čase propojen současně s několika gisovými
datovými sklady. První 3 zmíněné varianty GeoMedie 4.0 by měly přicházet na trh
právě nyní, na verzi Web Enterprise si počkáme do 3. čtvrtletí tohoto roku.
Závěr
Konference IGUG se letos konala již po dvaadvacáté. Navštívilo ji na 1 500
účastníků (pořadatelé uvádějí přes 2 000 lidí vč. přednášejících) a proběhlo
zde více než 250 prezentací, které zahrnovaly mj. témata vizualizace, mapování/
GIS, AIM, plotting, scanning, fotogrammetrii, komunikace a další.
Součástí IGUGu byly již tradičně certifikační programy pro GeoMedii a
fotogrammetrii, letošní novinkou byl SWEP (Software expert program). Příslušné
certifikáty lze získat pochopitelně i jako výsledek školení v průběhu roku.
Jejich vlastnictví firmami poskytujícími své služby zákazníkům je nepochybně
určitou zárukou, že jimi zpracovávané projekty budou mít minimálně standardní
úroveň.
Shrnout obsah přednášek do jednoho relativně krátkého textu je pochopitelně jen
těžko možné. Společnost Intergraph však na svých webových stránkách (www.
intergraph.com) připravila řadu zajímavých webcastů, jejichž prostřednictvím se
můžete dozvědět více o jejích produktech i oblastech jejich nasazení.
K některým informacím, které zazněly na letošním IGUGu, se vracíme ve vložených
textech, o ostatních uveďme alespoň to, že se z velké části věnovaly konkrétním
řešením v jednotlivých oblastech průmyslu a služeb, i vlastnostem širokého
portfolia produktů Intergraphu a partnerských firem volba přitom pochopitelně
padla na ty z nich, se kterými se zákazníci Intergraphu setkají při své práci
hodně se mluvilo např. o Windows 2000 nebo SQL Serveru Micosoftu.
IGUG se konal poprvé v roce 1979 a od té doby se několikanásobně rozšířil počet
přednášek i počet účastníků. Letos se ve své současné podobě konal naposled
napříště bude mít každý "vertikální byznys" svou "user group", bude sponzorovat
své vlastní konference a akce. Intergraph je nyní mateřská společnost, která
sama o sobě žádnou uživatelskou konferenci pořádat nebude. Od příštího roku
tedy můžete navštívit několik specializovanějších konferencí.
0 1466 / pen

Sázíme na Windows
Bývá zvykem zahájit každý den uživatelské konference nějakou keynote a ani
letošní IGUG nebyl v tomto uhledu výjimkou. O příspěvku nového CEO Intergraphu
Jima Taylora si můžete více přečíst v hlavním článku, zde se zaměříme na
druhého přednášejícího.
Druhý den konference zahájil Douglas Miller, Group Product Manager Microsoftu
pro Windows 2000. V úvodu si neodpustil (a v současné situaci patrně ani
nemohl) vysvětlení, jak pozitivní přínosy měl pro uživatele Microsoft v
minulých letech a jak mu chce americká vláda bránit v pokračování v tomto
trendu. Mj. prohlásil, že dnes již každý operační systém na této planetě
obsahuje internetový prohlížeč a Microsoft, který podle něj s tímto nápadem
přišel první, za to má být postižen.
Poté nastínil svou vizi budoucnosti, která spočívá v širokopásmovém propojení
všech počítačů ať už budou mít jakoukoli podobu, ve sjednocení Webu, televize,
videa, hudby, her, všech druhů telefonie, analýzy dat atd. pod křídly PC.
Windows 2000 jsou podle něj výsledkem hlubokých diskuzí se zákazníky a snahy o
dosažení toho, co chtěli, hlavně spolehlivosti a snadná spravovatelnosti bez
nutnosti přerušení poskytování služeb při přenastavení systému. "Microsoft
investoval do Windows více než 1 miliardu dolarů, na vývoji a testech tohoto OS
pracovalo více než 5 000 lidí. Nový systém je i podle nezávislých testů
nesrovnatelně stabilnější než kterýkoli z jeho předchůdců a to bude nepochybně
důležité i pro vás, uživatele produktů Intergraphu, které jsou určeny pro tento
systém. Windows 2000 jsou díky své výkonnosti vhodná i pro náročné grafické
aplikace, kterým navíc poskytuje např. podporu až 9 monitorů," uvedl mj. Miller.

Chybí trocha skepse
Jednu keynote letošního IGUGu přednesl Clifford Stoll, vědec proslavený svým
skeptickým postojem k počítačům a Internetu. "Podle mého názoru chybí v oblasti
IT určitá dávka skepticismu. Všichni jsou strašně optimističtí, investují
tisíce dolarů do start-upů. Je třeba více zkoumat skutečnost, nevěřit všemu, co
někdo říká. Slibujeme našim dětem uč se počítače a budeš mít dobrý džob. Ale i
v roce 2100 budou existovat zaměstnanci, kteří ke své práci nepotřebují PC. Já
se neptám dentisty, jestli umí programovat v Javě," řekl mj. Stoll.
Stoll se ve své kritice zaměřil i na dnešní školy. Učení podle něj není o
hledání správných odpovědí, ale o porozumění. "Filmy budou ve škole velkými
pomocníky, pokud úplně nenahradí učebnice, pravil Thomas Alva Edison v roce
1922. Totéž se dnes říká o počítačích...," uvedl Stoll a dodal: "Když člověk
něco chce, narazí zpravidla na trojúhelník s těmito vrcholy: cena, kvalita a
rychlá dostupnost. Internet sice nabízí informace rychle a levně, ale kvalita
trpí."

750 mil trubek s vodou
Stejně jako v loňském roce, i letos zazněly na konferenci přednášky účastníků z
České republiky a ze Slovenska. Konkrétně bylo možno vyslechnout příspěvky Jana
Skýpaly z firmy ESPACE Morava o řešení informačního systému pro Ostravské
vodárny a kanalizace, o integraci GISu s dalšími systémy prostřednictvím
ActiveXu a o exportu dat z GeoMedia, Radoslava Bereše z YMS o integraci GISu a
PDM, a Milana Sedláčka ze Slovenského plynárenského průmyslu o technickém
informačním systému pro plynový tranzitní systém založený na GeoMedia a
GeoMedia WebMap.
Zmiňme zde alespoň významný projekt pro Ostravské vodárny a kanalizace, který
nese název TeGIS a jehož kořeny leží v roce 1997. Tehdy se uvedený podnik
rozhodl, že potřebuje náročnější GIS. Zvolil řešení pro sběr a úpravu dat
FRAMME (tehdy Intergraph uvedl ActiveFRAMME 4.0) a využil ActiveX. Nabízela se
2 možná řešení, tradiční ODL a ActiveFRAMME druhé jmenované zvítězilo díky
moderním vývojovým nástrojům, které umožnily rychlejší vývoj a větší otevřenost
právě díky rozhraní DirectX.
V lednu roce 1998 začal vývoj projektu, v červnu byla k dispozici první verze.
Během prací bylo třeba přenést data o 750 mílích trubek uložená v existujícím
GISu, vyřešit možnost vytvoření rozdílných konfigurací pro jednotlivé
uživatele, nebo integraci s dalšími daty, např. proto, aby se při velké opravě
mohl dopředu vybrat z databáze seznam zákazníků, kteří jí budou dotčeni a mohlo
se jim dopředu dát vědět. Výsledný systém pracuje na databázi Oraclu.

3 rozměry v GISech
Oblast GISů se vyvíjí stejně překotně jako celá oblast ICT (informačních a
komunikačních technologií). V loňském roce se na IGUGu mluvilo především o
otevřených technologiích a jejich výhodách oproti proprietárním řešením, letos
už byl tento přístup akceptován jako samozřejmost.
Stejně jako v dalších oblastech, i zde se stále více prosazuje třetí rozměr a
využívají se 3D GISy. K čemu se mohou hodit?
V lesnictví např. umožňují rozlišení jednotlivých stromů podle výšky, barvy
nebo tvaru koruny, zjišťování objemu dřeva na určité zalesněné ploše apod.
Vláda může přesně sledovat využití půdy, ať už pro zemědělskou, stavební nebo
jinou činnost, odhadovat množství obyvatel na určitém území podle výšky
obytných budov nebo odhadovat kvalitu bydlení v určité lokalitě podle zástavby,
infrastuktury i vegetace. Zcela zřejmé jsou přínosy 3D GISů i v
telekomunikacích, kde třetí rozměr umožňuje např. dopředu zjistit možnosti
šíření rádiového signálu na určitém území.
Všechny tyto informace pak mohou být dostupné z integrovaných informačních
systémů v nichž jsou GISy pouze jednou, ale podstatnou součástí. To je trend,
který trvá již řadu měsíců a v poslední době se dále prohlubuje.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.