Marketing na podporu exportu

Česká agentura na podporu obchodu Czech Trade byla pověřena realizací programu podpory malých a středních podniků, kt...


Česká agentura na podporu obchodu Czech Trade byla pověřena realizací programu
podpory malých a středních podniků, který na svém prosincovém zasedání
schválila vláda ČR. Program Marketing navazuje na úspěšný program Podpora
exportu z let 1999 a 2000 a jeho prostřednictvím budou podnikům poskytovány
vývozní, informační, poradenské a vzdělávací služby. Program Marketing byl
schválen na období 2001 až 2004 a výše jeho ročního rozpočtu bude záviset na
celkovém vývoji státního rozpočtového hospodaření. Pro tento rok disponuje
program částkou 80 milionů Kč. Základním cílem programu, který je určen podniky
do 250 zaměstnanců, je usnadnit přístup těchto podniků na zahraniční trhy a
přispívat ke zvýšení jejich vývozu a k využívání obchodních příležitostí
existujících na světovém trhu. Zároveň program přispěje k zapojení podniků do
jednotného trhu EU. Program je určen pro začínající, ale i zkušené vývozce,
kteří se zaměřují na posílení svých exportních aktivit. Umožňuje podnikům
získat dotaci ve výši 60 % vynaložených nákladů (je stanovena maximální výše
dotace za rok) na marketingové informace, vzdělávání, propagační materiály a
internetový marketing, exportní a marketingové poradenství a dotace na výstavy
a veletrhy. V loňském roce obdržel Czech Trade asi 750 žádostí o registraci,
přičemž největší zájem byl o čerpání prostředků na propagační materiály v
cizích jazycích, zahraniční veletrhy a výstavy. Vzrostl i zájem o tvorbu
vlastních internetových stránek. Zhruba 70 % žadatelů tvoří podniky s méně než
50 zaměstnanci, nejvíce jsou zastoupeny kategorie 1-10 a 11-50 zaměstnanců.
Největší objem dotací byl vyplacen podnikům z Prahy, následuje Brněnský,
Zlínský a Ostravský kraj. Nejmenší zájem byl v Plzeňském, Budějovickém a
Karlovarském kraji. Z oborového pohledu dominují strojírenské podniky. Na
dalších místech jsou obchodní firmy, firmy poskytující softwarové služby a
textilní podniky. Převládá zájem o export do sousedních zemí a geograficky
blízkých států (Švýcarsko). Příjem žádostí o účast v programu byl zahájen 2.
ledna 2001, nejaktuálnější informace o programu najdete na adrese
www.czechtrade.cz v části Finanční zdroje.(jaf)
1 0180 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.