Máte na to 3 minuty

Žijeme v době, ve které se mění formy prodeje i chování zákazníků. Tak jak výpočetní technika pronikala do našeh...


Žijeme v době, ve které se mění formy prodeje i chování zákazníků. Tak jak
výpočetní technika pronikala do našeho každodenního života, tak se i její
prodej začal stěhovat na místa daleko atraktivnější, a hlavně blíže
spotřebiteli.
Stejně tak jako se mění forma prodeje, mění se i skladba a struktura prodejních
firem pohybujících se v tomto segmentu trhu. Dochází k rychlé koncentraci
lokálních prodejních řetězců do větších celků a případně jejich začleňování pod
křídla nadnárodních firem. Očekávaný vstup mezinárodních specializovaných IT
retailových firem je na dohled a dříve úspěšní drobní prodejci velmi těžko
odolávají tomuto tlaku. V tomto kontextu lze bez nadsázky nazvat rok 1999 rokem
konsolidace českého retailu.
Ve slovníku téměř všech dodavatelů se začaly objevovat pojmy jako
merchandising, placing, category management, point of sale material, instore
marketing, atd. Začínají se používat i jiné komunikační úrovně než jen produkt
a cena. Běžný zákazník stráví v IT sekci hypermarketu v průměru 3 minuty a
pokud není osloven něčím zajímavým, je pro prodejce ztracen. Retailový prodej
výpočetní techniky podle studií kopíruje vývoj prodeje spotřební elektroniky se
zpožděním 2-3 roky a praktiky potravinových řetězců se zpožděním 5-6 let. Také
vliv Internetu je neoddiskutovatelný. Díky němu se zákazník stává vzdělanějším
a informovanějším.
Zajímavým fenoménem současné doby je schopnost zákazníka rozlišit prodej s
přidanou hodnotou a bez ní. Tou hodnotou může být cokoliv: rada, předprodejní a
poprodejní technická podpora, možnost konfigurace na přání, instalace softwaru,
atd. Bohužel, ochota za tyto služby platit něco navíc je malá. Je běžným jevem,
že zákazník si nechá vše vysvětlit ve specializované prodejně a nakoupí co
nejlevněji někde jinde. Výsledkem je v mnoha případech nespokojený zákazník,
který si se složitějšími problémy prostě neporadil. I toto je bohužel daň za
překotný vývoj, kterým český retailový trh prochází.
Jak budeme nakupovat zítra? Pokud opět nahlédneme pro inspiraci směrem na
západ, uvidíme, že velcí se stávají ještě většími, malí se specializují a vše
se podřizuje strategii "co nejblíže ke spotřebiteli". Prodej např. spotřebního
materiálu pro tiskárny u benzinové pumpy proto již nevypadá jako nápad hodný
klienta bohnické léčebny. Také pokusy prodávat počítače přímo z palety nebyly
nezajímavé. Internetový prodej začíná nabírat obrátky a možnost objednat si vše
v klidu a teple domova, láká čím dál více lidí.
V krátkodobém horizontu lze tedy vysledovat dva trendy rozvoje českého retailu.
Prodej přes Internet, který ovšem celosvětově bojuje s problémem plateb. Dokud
nebude překonána tato bariéra, nelze předpokládat masivnější rozšíření ani u
nás. Rozvoj a rozšiřování klasického retailu zůstává i nadále tím druhým a
hlavním trendem. Rozhodně nás ještě překvapí svou nápaditostí, různorodostí a
hlavně silou.
9 0483 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.