Máte sny pak neváhejte a realizujte je!

Anthony Marshall z Milwaukee, kdysi velmi úspěšný podnikatel, sice nikdy nepatřil mezi žádné Fordy a Rockefellery, ale...


Anthony Marshall z Milwaukee, kdysi velmi úspěšný podnikatel, sice nikdy
nepatřil mezi žádné Fordy a Rockefellery, ale svojí středně velkou firmu vždy
vedl spolehlivě. Padesát a někdy i sedmdesát zaměstnanců si nikdy nemohlo
stěžovat. Dnes pan Marshall sepisuje paměti, případně radí mladším jako
konzultant, jehož zkušenosti zejména z práce s lidmi různých profesí, kvalit,
věku a povah jsou prostě k nezaplacení. Dokonce i v dnešním "e-věku", jak sám
vtipně občas poznamenává, se na něho pro radu obracejí lidé, kteří třeba
zaměstnávají tisíc zaměstnanců a vydělávají stokrát víc, než on v době svého
vrcholu.
"Když se mě nedávno pár mladých manažerů vyptávalo, co soudím o tom všem, co se
týká letopočtu s magickým číslem 2000 a jak se s tím vyrovnat, tak jsem jim
položil prostou otázku. "Máte sen?" Překvapeně se začali usmívat a rozpačitě
krčit rameny. Když jsem jim otázku zopakoval, tak asi dva nebo tři odpověděli,
že ano, ale co prý to má společného s érou elektroniky a informatiky. Tak jsem
jim řekl: "Dělejte to, co dělá ten váš sen, a uvidíte."
Chce to samozřejmě ještě vysvětlení. On sám spatřuje "práci se snem" v
kultivaci jak života v podniku, tak podniku zvaného život. Jeho sen je
realizací sdílení vlastních vědomostí a dovedností se znalostmi a možnostmi
všech, kteří tvoří nevyčerpatelný potenciál lidských zdrojů, jež jsou nezbytné
stejně tak pro významné, jako pro zdánlivě obyčejné projekty. Recept Anthonyho
Marshalla k tomu obsahuje sedm důležitých vlastností, bez nichž nelze žádný sen
naplnit.
Recepty pro sny
První je čin aneb buď sám sobě startérem, říká tento moudrý muž a dodává, že
fyzikální zákon o akci a reakci je v tomto případě třeba brát jen "polovičatě".
Držet se pouze akce a na to druhé nemyslet. Asi jako když skutečně dobrý
atletický trenér říká svému svěřenci, který běží stovku: "Výstřel startéra
nesmíš slyšet, ale ucítit v nohách, které tě vynesou z bloků, pak už se jen
řítíš kupředu, pěkně v předklonu, a prvních čtyřicet metrů nezvedej hlavu,
stejně bys nikoho před sebou neviděl."
Druhým předpokladem naplnění snu je zdravý rozum. Je to pojem, o kterém ostatně
pojednávají celé knihy. Jedna z nich kterou stejnými slovy v roce 1776 nazval
její autor Thomas Paine dokonce posloužila jako ideový impulz k americké
revoluci a boji za nezávislost. Marshall má však na mysli takový rozum, který
je směsí zkušenosti, úsudku, intuice, vědomostí, celistvosti a odvahy
naslouchat vlastnímu instinktu, i když se zdá, že ostatní nesouhlasí.
Práce a zase práce
Další vlastností je těžká práce. I to říkají unisono takřka všichni rádci. Ale
Marshall dodává, že každý, kdo se chce upsat těžké práci, musí za to zaplatit
vysokou cenu v podobě odhodlání, zarytosti a úpornosti. Své místo má v této
hierarchii hodnot i představivost. Tu lze pěstovat pouze jedním způsobem
neustále mít otevřenou hlavu pro nové myšlenky. Jistě na tom něco bude, protože
vlastně už před Marshallem říkával jeden chytrý pán, že "obrazotvornost je
důležitější než znalosti". Jmenoval se Einstein.
Páté místo je vyhrazeno energii. Marshall tvrdí, že cestu k naplnění snu může
podstoupit jen takový člověk, který se nebojí uvést věci do pohybu, a je-li
zapotřebí, i rozhoupat loď. Ale vždy to musí být v pozitivním směru. Svůj
nezastupitelný význam má na této cestě i vize. "Když už máš sny," říká
Marshall, "tak ať to jsou velké sny a hned od prvního dne za nimi jdi, ale
pozor, drž se stále svých vnitřních majáků, které tě povedou ve správném
kurzu." Sedmou podmínkou naplnění snu je chuť nadchnout se. Ano, Marshall má
jistě pravdu, protože entuziasmus je nakažlivá záležitost. A člověk své sny
plní sice sám, ale zároveň ve společnosti druhých. Je-li plný nadšení, určitě
přitáhne i ostatní, a ti mu, třeba nevědomky, pomohou. Vždyť lidé dokáží více
ocenit člověka pozitivního a pro věc zapáleného, než škarohlída a flegmatika.
Tvořte budoucnost
Mohou platit shora uvedené rady pro plnění nadcházejících úkolů, které navzdory
magickému letopočtu 2000 jistě nebudou nijak kouzelně odlehčené? Ten, kdo si je
sám v praxi vyzkouší, určitě dá Anthonymu Marshallovi za pravdu. Jistě s ním
bude souhlasit, že sny je třeba nejen snít, ale snažit se je i uskutečňovat.
Jak jinak totiž předvídat budoucnost? Ostatně už známý expert na řízení Peter
Drucker řekl, že "nejlepší způsob, jak udělat prognózu budoucnosti, je tvořit
ji." Faktem ovšem zůstává, že tím, co v sobě chová perspektiva, je nejistota.
To víme již dnes. Zrovna tak víme, že to bude perspektiva dynamická a odlišná.
Ale jedno zůstává stále stejné. Lidé budou stále podstatnou, rozhodující
složkou úspěchu. Týmy lidí spolupracující, kooperující, komunikující i
soupeřící budou tak jako vždy tvořit hodnoty i v nové budoucnosti.
V knize Williama Danfortha I Dare You (Vyzývám tě) je obsažena jedna zajímavá
myšlenka, která byť dávno vyslovená přesně vystihuje nutnost vzájemné
propojenosti všech při plnění snů. Jeden z hrdinů tam říká: "Vyzývám tě, ať jsi
kdokoliv, poděl se s ostatními o plody své odvahy. Udržuj si nadšení, když
pomáháš druhým, a uvidíš, že se tvůj život obohatí."
I u nás
A je dobře, že tato filozofie proniká i mezi české subjekty. Vezměme si
kupříkladu česko-americkou společnost DCB Actuaries and Consultants, s. r. o.,
z Brna, která se specializuje na poskytování manažerských konzultačních služeb
v oborech řízení rizik, pojistné matematiky, řízené zdravotní péče, datových
skladů a finančnictví. Lidé z DCB dokázali nalézt způsob, jak získávat
zkušenosti, které by uvítali čeští klienti a které u nás zatím nejsou nebo
nebyly.
Bylo třeba hledat takového zahraničního partnera, který by umožnil vzájemně
sdílet jejich know-how i lidské zdroje při významných projektech, a přitom
brněnské firmě nebránil rozvíjet její specifický přístup k místnímu trhu. Po
několika letech hledání mezi konzultačními firmami zaměřenými na řízení rizik
pro pojišťovny, penzijní fondy a banky našli takového partnera v mezinárodní
síti reprezentované zejména americkou společností Woodrow Milliman. A lze říci,
že právě tento subjekt se řídí tím, co bylo shora uvedeno o "sdílení plodů
odvahy" a o "nadšení pomáhat druhým, neboť to obohacuje i vlastní život."
Řečeno prakticky: Brněnská společnost DCB má nyní k dispozici zkušenosti více
jak 2 600 specialistů z 27 zemí světa a současně se jí otevřely nové horizonty
k uplatnění vlastních znalostí, do nichž investovala nemalé prostředky.
0 1226 / alsn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.