Matlab do Excelu

SimMechanics, Matlab Excel Builder a nová verze Femlabu to jsou hlavní oznámení, která na tiskové konferenci prezentoval...


SimMechanics, Matlab Excel Builder a nová verze Femlabu to jsou hlavní
oznámení, která na tiskové konferenci prezentovali zástupci firmy Humusoft.
Jakým směrem se vědeckotechnický a simulační software ubírá?
Matlab Excel Builder 1.0 je určen především finančním profesionálům, ale
uplatnění nalezne všude, kde je hromadně nasazen Microsoft Excel. Jde o
nástroj, který dokáže z programů v Matlabu učinit moduly pro Microsoft Excel.
Tímto způsobem lze tedy uživatelům kancelářského balíku snadno zpřístupnit řadu
specializovaných aplikací bez toho, aby museli používat další rozhraní. V
Matlabu je řada algoritmů již hotová, není tedy nutno psát je znovu rychlost
náročnější aplikace je díky optimalizačním funkcím Matlabu také vyšší, než
kdyby byl program tvořen přímo v aplikaci Excel (tj. ve Visual Basicu).
Distribuce modulu probíhá tak, že kromě datového xls souboru dostanou uživatelé
Excelu také příslušnou knihovnu a runtime. Moduly vytvořené v Excel Builderu
lze přitom libovolně dále distribuovat i prodávat, z hlediska licenční politiky
se tedy jedná prostě o vývojové prostředí.
Další novinkou od firmy MathWorks, kterou Humusoft uvedl na český trh, je
SimMechanics, nadstavba nad systémy Matlab/Simulink. Jedná se o nástroj pro
modelování a simulaci mechanických systémů. Předdefinované bloky, např. tělesa
a jejich spojení, umožňují rychle vytvářet grafické reprezentace složitých
mechanických soustav a dále s těmito reprezentacemi pracovat.
Do nové verze (číslo 2.2) se dostal i další z produktů nabízených Humusoftem,
Femlab švédské firmy Comsol. Jedná se o nástroj pro modelování a simulaci
fyzikálně-technických dějů, který lze použít pro řešení systémů parciálních
diferenciálních rovnic a jejich kombinace s dalšími matematickými vztahy. V
nové verzi jsou k dispozici také speciální moduly pro chemický průmysl,
strojírenství či elektromagnetický modul. Možným využitím nástroje je např.
řešení SchrÖdingerovy rovnice.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.