Matlab generuje samostatné aplikace

Nové verze programů pro vědeckotechnické výpočty Matlab a Femlab představil jejich tuzemský distributor, společnost H...


Nové verze programů pro vědeckotechnické výpočty Matlab a Femlab představil
jejich tuzemský distributor, společnost Humusoft.
Matlab se dostal do verze 7.0. K hlavním novinkám patří celočíselná aritmetika
vhodná pro práci s přirozeně celočíselnými daty (digitální zpracování signálu a
zpracování obrazu). V této souvislosti snad stojí zato uvést, že celočíselná
aritmetika v Matlabu znamená matematicky přirozené chování a není totožná s
tím, jak se tomuto pojmu rozumí např. v C++ nebo v Javě. V Matlabu 7.0,
několika změn doznalo také uživatelské rozhraní (např. možnost interaktivní
volby typu grafu nebo snadná tvorba shortcutů), vylepšen je export dat (HTML
nebo MS Word).
Výpočetní rychlost operací v pevné řádové čárce se podařilo zvýšit díky přímé
podpoře knihovny Intel MMX. Tvůrci programu připravují podporu pro 64bitové
platformy na Linuxu i Windows. Matlab Compiler 4.0 nyní umožňuje z Matlabu
generovat a dále šířit samostatné aplikace až dosud byla přitom tato funkce
omezena technicky nebo licenčně. Šíření programů se realizuje pomocí modulu
Matlab Component Runtime, jehož funkce zhruba odpovídá Java Virtual Machine.

OLE pro průmysl
Co se týče dalších produktů firmy MathWorks, několika změn se dočkal i Simulink
a StateFlow (oba 6.0), k novým produktům patří např. Fixed-Point Toolbox
(nadstavba nad celočíselnou aritmetikou) a Filter Design HDL Coder, který
automaticky implementuje celočíselné filtry v programovatelných logických
polích FPGA. Simulink 6 nyní nově dovoluje např. rozdělení velkých modelů na
menší samostatné části (komponenty) a paralelní práci s nimi. Uložení
jednotlivých komponent v samostatných souborech v nich umožňuje samostatně
pouštět simulace i testovat jejich kvalitu a provádět ladění. Nové rozhraní OPC
(OLE for Process Control) Toolbox je implementací MS OLE pro komunikaci s
průmyslovými a regulačními soustavami.
Femlab, další z produktů distribuovaných společností Humusoft, je dílem švédské
firmy Comsol. Jedná se o nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních
dějů pomocí parciálních diferenciálních rovnic nebo metody konečných prvků.
Aktuální verze 3.0a má mj. vylepšenou možnost sdílet data s Matlabem a
Simulinkem, nicméně již není pouze nadstavbou nad tímto výpočetním prostředím.
Produkt byl přepsán z jazyka Matlabu do C++/Javy, a tím se osamostatnil. Verze
3.0a nabízí také větší rychlost a lepší využití paměti.

Podnikový software
Jako poslední novinku uvedla společnost Humusoft na český trh programy Visio
Simulation Solution a Witness Visio Link od firmy Lanner Group. Spadají spíše
do kategorie podnikového než vědeckotechnického softwaru.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.