Matlab pomůže investorům i lékařům

Nové překladače a knihovny, Matlab WebServer a velké množství zajímavých aplikací z mnoha oborů taková byla letošn...


Nové překladače a knihovny, Matlab WebServer a velké množství zajímavých
aplikací z mnoha oborů taková byla letošní konference uživatelů produktů firmy
MathWorks.
V rámci Matlabu verze 11+ je v první řadě nově k dispozici knihovna C/C++
Graphics Library, která obsahuje funkce pro kreslení 2 a 3rozměrných grafů, pro
rotace, změny měřítka grafů i pro tvorbu uživatelského rozhraní. Z programů
napsaných v Matlabu je nyní možné generovat samostatné, na Matlabu nezávislé
aplikace (ve verzích pro Windows i UNIXy). Jejich šíření je navíc zcela volné.
Data Acquisition Toolbox propojuje Matlab s měřicími a zvukovými kartami od
National Instruments a Hewlett-Packard. Data z reálného prostředí je tak možné
načítat bez nutnosti tvorby specializovaných měřicích programů.
Database Toolbox zpřístupňuje pomocí nástroje Visual Query Builder ODBC/JDBC
databáze i uživatelům neovládajícím SQL. Nově se objevily také knihovny určené
pro analýzu v oblasti finančnictví a tzv. FEMLAB, což je knihovna pro řešení
parciálních diferenciálních rovnic.
Kód napsaný v Matlabu bylo zatím možné kompilovat do podoby C/C++ nebo využít
vlastní interpreter (Runtime Server). Nově se díky Matlab WebServeru otevírá i
možnost přistupovat k programům přes webové rozhraní. Matlab přitom běží pouze
na straně serveru a s uživatelem komunikuje prostřednictvím HTML formulářů. V
případě použití tohoto řešení se tak sníží poplatky za licence a také není
nutné udržovat větší počet instalací.
Na pražském semináři pořádaném firmou Humusoft (distributor produktů MathWorks
v ČR) byla k vidění celá řada zajímavých aplikací. Z těch "tradičních" lze
zmínit např. využití Matlabu/Simulinku při vývoji regulátoru spalovacího kotle
či při řízení dynamických pohonů NC obráběcích strojů. Zdaleka se přitom
nejednalo jen o průmyslové aplikace. Osobně mě zaujala přednáška představitelů
České národní banky o využití Matlabu při stanovení investičních pravidel a
také při vizualizaci anatomických struktur v lidském mozku.
(pah)
9 3149 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.