Maximální studio

Čeští vydavatelé se v poslední době činí na poli 3D grafiky a tak vám mohu představit nejmladší přírůstek do ro...


Čeští vydavatelé se v poslední době činí na poli 3D grafiky a tak vám mohu
představit nejmladší přírůstek do rodiny, uživatelskou příručku k renderovacímu
programu 3D Studio Max 2.
Autor se pokusil na omezeném prostoru 410 stran vysvětlit pokud možno co
nejvíce z práce s tímto programem, počínaje nejzákladnějšími fakty o programu,
jeho nastavením a konče dokonce tvorbou vlastních programových modulů. To je
přinejmenším nadlidská práce, protože například jen kniha Inside 3D Studio Max,
popisující základní principy práce s tímto programem, čítá 1 200 stran. Na
druhou stranu je třeba podotknout, že je vyžadována alespoň částečná znalost
problematiky 3D modelování a vytváření scén v 3D programech.
Na prvních stránkách knihy se dozvíme o nejzákladnějších principech práce s 3D
Studiem Max a o jeho objektovém základě, zbytek je věnován popisu všech
nástrojů a funkcí programu a to tím stylem, že se probírají jednotlivá menu
programu, u kterých jsou vysvětleny funkce a parametry jednotlivých položek.
Autor popisuje nástrojové lišty, menu a nastavení programu (hlavně podrobné
vysvětlení importu a exportu pro formáty PSD, AutoCAD a VRML je nutno
pochválit), přičemž se podrobněji zabývá hlavně Material Editorem a panelem
nástrojů dvěma hlavními prvky 3D Studia Max. K většině popsaných funkcí je
přiložen obrázek menu dané funkce z programu, který usnadňuje uživateli
orientaci.
Je dobře vidět, že autor jen nepřeložil manuál, ale že skutečně 3D Studio Max
ovládá a ví, co je pro pochopení práce s tímto programem nejdůležitější. Kniha
jako celek působí velice dobrým dojmem. Má pěkný layout a řazení kapitol,
obsahuje také obrázky ovládacích panelů 3D Studia Max, které používá při
vysvětlování jednotlivých funkcí programu a tak usnadňuje chápání obsahu.
Obsahuje také rejstřík pojmů, přídavný CD-ROM není díky povaze knihy třeba.
Jedinou výtku bych měl ke kvalitě grafiky, a to hlavně u barevných obrázků v
popisu Material Editoru na druhou stranu se tomu při tak nízké ceně nelze
příliš divit. Logika knihy je postavena (spíše než na pomocníkovi a průvodci
programem) na popisu jednotlivých panelů a funkcí v programu, ke kterým je
někdy přiřazen i příklad práce s danou funkcí nebo typem objektu a užitečný tip.
Toto pojetí je dobré hlavně pro ty, kdo si chtějí přečíst, k čemu daná funkce
slouží a co všechna nastavení funkce provádějí s objektem. Proto bych ji
doporučil hlavně začátečníkům, kteří se chtějí rychle dostat do problematiky
ovládání 3D Studia Max a chtějí tento program používat spíše pro tvorbu
jednodušších modelů a scén. Lidem, kteří chtějí s tímto programem pracovat
trvale a chtějí v něm tvořit i složitější věci, doporučuji po přečtení této
knihy sérii Inside 3D Studio Max bibli profesionálního uživatele 3D Studia Max
a řadu dalších knížek, které už popisují přímo jednotlivé metody a triky při
vytváření složitých scén, např. 3D Studio Max Design Guide nebo Hollywood FX
Effects. To ale nemění nic na faktu, že tato publikace je zatím zřejmě nejlepší
českou příručkou ke 3D Studiu Max na trhu.
V porovnání s analogickou knihou od nakladatelství Kopp bych preferoval právě
recenzovanou publikaci.
(David Řeháček: 3D Studio Max 2 uživatelská příručka, Computer Press, Brno,
1998, 409 stran, 348 Kč)
8 3051 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.