Maya pro animace

Nový program pro kompozici a tvorbu efektů na profesionální úrovni nese název Maya Fusion a bude poprvé předveden na v...


Nový program pro kompozici a tvorbu efektů na profesionální úrovni nese název
Maya Fusion a bude poprvé předveden na výstavě NAB, jež právě probíhá v Las
Vegas. Maya Fusion bude sloužit pro tvorbu digitálních efektů na platformě
Windows
NT a je výsledkem technologické spolupráce firem Alias/Wavefront a kanadské
firmy Eyeon Software.
Firma Eyeon Software je producentem poměrně známého kompozičního programu
Digital Fusion Post, který se stal základem právě pro Maya Fusion. Digital
Fusion Post u nás používá např. Česká televize, Mirage Praha, QQ Studio Ostrava
a další. Tento kompoziční nástroj pracuje též na platformě NT. Výhodou tohoto
programu je kromě rychlosti zejména jeho otevřenost, podpora standardních
plug-inů od firem Ultimate Corporation
či 5D Limited. Díky podpoře běžných produkčních formátů (DMF, EDL, Quick Time
3,.....) mohou uživatelé využívat různých hardwarových platforem a volně
přecházet mezi příslušnými programy.
Jednou z funkcí, které naleznete v Maya Fusion, by mělo být spojení živého
videa (představované plošným obrazem) s 3D animovanými modely (např. postavami)
včetně tzv.
Z-depth kompozice 3D renderovaných obrázků. Z-depth je přitom vlastnost, která
dá vkládané geometrii správnou hloubku; tím pádem snadno a přesně umístí např.
obrázek do živého videa.
9 0707 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.