McAfee prodala divizi

Sparta převezme z rove× i existuj!c! kontrakty uzavřenß firmou McAfee. Formßlný bude koupý uzavřena býhem n sledujÝc...


Sparta převezme z rove× i existuj!c! kontrakty uzavřenß firmou McAfee. Formßlný
bude koupý uzavřena býhem n sledujÝcÝch třÝ mýsÝc¨, bli×ÜÝ informace o cený
vÜak uvedeny nebyly.
Divize McAfee Research dosud realizovala vřzkum v r¨znřch IT oborech, jako je
napřÝklad prevence pr¨nik¨, bezpeŔnostnÝ sprßva, vnýjÜÝ ·toky Ŕi zranitelnosti
softwaru. JejÝmi klienty byly mimo jinÚ americkÚ organizace Defense Advanced
Research Projects Agency (DARPA) Ŕi National Security Agency nebo firma HP.
Sparta se zabřvß systÚmovřm in×enřringem a je rozdýlena do třÝ divizÝ obrannÚ
a vesmÝrnÚ systÚmy, hardwarovÚ systÚmy a informaŔnÝ systÚmy.
Vřvoj firmy McAfee bude pokraŔovat v jinÚ jejÝ divizi, a to Antivirus and
Vulnerability Emergency Response Team.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.