Média milují aféry

Pornografie, rasismus, návody na výrobu výbušnin, nelegální šíření hudby a filmů, zákeřné počítačové viry to...


Pornografie, rasismus, návody na výrobu výbušnin, nelegální šíření hudby a
filmů, zákeřné počítačové viry to je jen stručný výčet námětů, kterých si v
souvislosti s Internetem rády všímají redakce deníků, TV a rozhlasových stanic.
Lidé "nepostižení" informačními technologiemi (ti ke své práci zatím nemusejí
používat počítač) si tak mylně mohou stále představovat Internet jen jako
zhoubné semeniště zla. Jelikož uživatelů Internetu jsou u nás dle nejnovějšího
průzkumu společnosti Acron Communications necelé dva miliony, zbytek populace
zůstává odkázán právě na tyto zprostředkované informace.
Minulý týden opět hladinu neinternetového veřejného mínění rozhýbalo několik
událostí vznik recesistického serveru a pornografický obsah stránek s adresou
obsahující jméno paní prezidentové. Ačkoli náplní práce většiny našich čtenářů
je spíše nějaké smysluplné využití Internetu, každý ze zvědavosti zabrousí na
stránky s lákavými názvy: www.dagmar havlova.cz, www.ss-man.cz nebo
www.kompost.cz. Ačkoli zpracování i obsah zmiňovaných Webů, poplatný jejich
zaměření, je na dobré úrovni, je jistě možné vést sáhodlouhé diskuse o etice
jejich obsahu. Tuzemská internetová pavučina obsahuje i mnohem větší perly,
které, pokud by se dostaly do spárů bulvárních novinářů, by jistě zaplnily
titulní stránky. Mnohé, opravdu "kuriózní" materiály lze najít často jen v
uzavřených diskusních fórech či na stránkách mimo doménu cz, takže
pravděpodobnost jejich odhalení investigativními reportéry masmédií naštěstí
není velká.
Argumenty obou stran, v případě serveru www.dagmarhavlova.cz propírané v
médiích (např. pokud si zaregistrujete stránku se svým jménem, ostatní
jmenovci, kterým se nebude líbit jejich obsah, vás mohou žalovat), jsou zatím
bezzubé. Konečné slovo budou mít jistě právníci. Jelikož se spor týká
Internetu, na který jsou veškeré existující právní předpisy často krátké,
nevěřím v tomto případě v rychlé a jednoznačné řešení. Namátkou jsem se podíval
na stránku www.novak.cz a zjistil jsem, že se věnuje tvorbě a prodeji softwaru
na zakázku. Pokud bych se jmenoval Novák a z nějakého důvodu z duše nenáviděl
vývoj softwaru, na čemž bych si patřičně zakládal, mohl bych se, ad absurdum,
existencí a obsahem této stránky cítit dotčen a podat trestní oznámení.
Zjistil jsem rovněž, že doménu www.karel.cz si již někdo zaregistroval. Ačkoli
na ní zatím není obsah, se kterým bych nesouhlasil, čas od času se na ni ze
zvědavosti určitě podívám. Mnoho domén obsahujících jména našich politiků, jako
např. www.miloszeman.cz, již bylo zaregistrováno, ale na své využití zatím
čekají, takže čtenáři, diváci a posluchači se mají i v budoucnosti na co těšit.
Vraťme se ale zpět k praktičtějším záležitostem. Tento týden se na Výstavišti v
Praze-Holešovicích konal již devátý ročník veletrhu informačních a
komunikačních technologií ComNet Prague 2001. Jeho hlavním tématem bylo
"Budování business hodnot prostřednictvím inteligentních sítí". Nakolik toto
téma zaujalo návštěvníky, se dozvíme záhy. V Computerworldu se ke ComNetu
vrátíme v příštích číslech.
Nedílnou součástí veletrhů jsou v poslední době nejrůznější doprovodné akce.
Mezi ty nejnavštěvovanější patří odborné konference. U příležitosti ComNetu
bylo možné navštívit dokonce dvě. K tradičnímu Elektronickému Businessu, který
byl letos přenášen živě i na Internet, se nově přidala i VIZE 21. Dvoudenní
konference Elektronický Business, kterou již po čtvrté pořádala naše redakce,
měla letos podtitul Budoucnost v síťové ekonomice. Po vyslechnutí přednášek v
průběhu prvního dne jsem si ověřil, že okřídlené rčení "vše souvisí se vším"
opravdu platí. Jako nit se totiž všemi přednáškami táhla myšlenka, že žádná
tuzemská firma usilující o dosažení úspěchu na lokálním, ale zejména globálním
trhu, nemůže ignorovat nejnovější ekonomické a zejména technologické trendy.
Mnohé české a slovenské firmy to již měly možnost pocítit a v praxi si ověřit
platnost dalšího rčení: "Kdo chvíli stál, již stojí opodál."
1 0895 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.