Mediální inkvizitoři přistoupili k Internet2

Sdružení MPAA a RIAA se připojila jako korporátní členové ke konsorciu Internet2. Pozorovatelé jako nejpravděpodobně...


Sdružení MPAA a RIAA se připojila jako korporátní členové ke konsorciu
Internet2. Pozorovatelé jako nejpravděpodobnější důvod jejich vstupu do
sdružení uvedli snahu vytvářet technologie pro potírání pirátských aktivit, pro
což oba subjekty potřebují znát nejaktuálnější trendy, jež Internet2 vyvíjí.
Představitelé sdružení RIAA (Recording Industry Association of America) se
hodlají zaměřit především na ochranu digitálního obsahu chráněného autorskými
právy distribuovaného v sítích příštích generací. Zástupci MPAA (Motion Picture
Association of America) své přistoupení zdůvodnili především snahou o nalezení
inovativních cest, jak doručit filmovou produkci divákům.
Internet2 je neziskové konsorcium tvořené více než 200 americkými univerzitami
a komerčními subjekty působícími v oblasti technologií a provozování sítí.
Zaměřuje se na vývoj a implementaci síťových technologií, jimiž obohacují i
současný internet.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.