Meditace a kreativita zázemí manažera

Praxe ukazuje, jak celá řada odpovědných pracovníků v podnikové sféře trpí psychicky a nakonec i fyzicky, a to mnohd...


Praxe ukazuje, jak celá řada odpovědných pracovníků v podnikové sféře trpí
psychicky a nakonec i fyzicky, a to mnohdy jen proto, že si neumějí, nebo snad
někteří ani nechtějí, nalézt kompenzační ventil na uvolnění onoho známého
vnitřního "manažerského přetlaku". Receptů již byly napsány celé spousty. Od
zdravé výživy až po sport. Otázkou číslo 1 v tomto ohledu vždy bylo a stále je:
Jak taková předsevzetí dodržovat?
V některých firmách se osvědčuje vskutku nenáročný způsob, jakým si vedoucí
manažeři mohou nalít do těla nové síly. Jde o starý pojem, ale pro potřeby
podniků v netradičním vydání. Říká se mu meditace. Tuto metodu vnitřního
rozjímání, hloubání, přemítání a následné relaxace uplatňují například v
americké společnosti Nortel Networks, kde pro své zaměstnance k tomuto účelu
dokonce vybavili i meditační místnosti. U firmy Medtronic zase jde příkladem
ředitel Bill George, který medituje denně už několik let a dokonale ovládá
svoji mysl i tělo, díky aktivnímu užívání starověké mantry. Ale ve své drtivé
většině se nejedná o žádná kouzla, která by lidi unášela někam do nadoblačných
výšin, nýbrž o uvolnění z nenadálých nebo trvalých stresů spojených s pracovním
vytížením.

Jak meditovat
Odborníci doporučují vyzkoušet několik forem praktické meditace, až si každý
nakonec najde tu "svojí", která nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Pro začátek
stačí pět až deset minut denně, a tuto dobu je pak možné postupně zvyšovat.
Nejlepší přístup k meditaci je takový, že manažer (ale každý pracovník firmy,
který hodlá meditovat) by neměl od meditace nic očekávat, jinak se vystavuje
stresu. Ale bude-li denně meditovat, brzy se dostaví odměna v podobě uvolnění a
chuti do práce, do života. Lance Secretan, poradce řady významných amerických
podnikatelů, doporučuje následujících několik tipů, jak cvičit svého ducha:
1. Snaž se najít prostor, kde se právě nekonají žádné vzrušené debaty či nějaké
spory a hádky. Nelze-li jinak, tak se pokoušej o to, aby ses alespoň v duchu od
daného prostředí vzdálil.
2. Když své cvičení provádíš na pracovišti nebo doma, dobře si rozmysli, zda ti
přitom bude vyhovovat tlumená hudba.
3. Vyhýbej se všem povzbuzovacím prostředkům včetně kávy a alkoholu. Těsně před
meditací nejez.
4. Vyber si pohodlné křeslo nebo jiné vhodné místo k sezení a posaď se tak, aby
páteř byla relativně rovná, kolmo k zemi.
5. Zavři oči. Vyjmi si kontaktní čočky, pokud je používáš.
6. Hluboce dýchej a umožni svému hrudníku a žaludku, aby se rozšiřovaly, když
se nadechuješ.
7. Vydechuj plně a pomalu.
8. Soustřeďuj své vědomí na dýchání a na pocity uvolnění.
9. Potom umožni i svým myšlenkám a pocitům, aby vstupovaly do tvé mysli.
Rozpoznávej je, ztotožni se s nimi a opět se soustřeďuj na dýchání.
10. Když skončíš, otevři oči a užívej si pocit, že jsi uvolněn a soustředěn.
Pak se můžeš vrátit ke svému dennímu programu.

Kreativita
Nicméně žádný manažer nebude kreativní jenom proto, že často medituje.
Kreativní aktivita vyžaduje víc. Především nějaký hodnotný účel, který dokáže
inspirovat a doslova "chytit" za srdce. Takový účel vyvěrá z nutnosti a z toho,
co si manažer myslí, že je správné. "Nutnost je matkou invence", praví staré
přísloví, a určitě je to pravda. Všimněme si, že když má člověk pocit, že může
něco zajímavého podniknout, určitě mu to pomůže báječně se soustředit. Právě v
tomto smyslu může být i meditační průprava platným pomocníkem. Dalším mocným
motivačním činitelem v kreativitě je pocit morálního rozhořčení, které vyvěrá z
přirozeného nutkání udělat ze světa lepší místo. A to už jsme u předsevzetí a
vůle proměnit vše, o čem byla řeč, v realitu. To je bezesporu důležitý
kategorický imperativ, zejména pro vedoucí pracovníky. Philip Holden, jenž
přednáší obchodní politiku na Caledonian University v Glasgow, doporučuje
manažerům dodržovat "desatero přikázání", která sám sestavil na základě svých
bohatých zkušeností v oblasti personalistiky. Je přesvědčen, že jejich byť
nepravidelné dodržování pomůže každému posílit jeho odhodlání odvážně se
pouštět do řešení těch nejtěžších problémů:

1. Jdi svojí cestou. Měj odvahu obhajovat své přesvědčení a buď připraven se
kvůli tomu třeba postavit i mimo dav ostatních.
2. Nečekej, že se ti štěstí bude objevovat každý den, ale když ho vycítíš,
neváhej ani vteřinu a chop se ho oběma rukama. Jak kdysi řekl Mark Twain:
"Náhoda je největší ze všech vynálezů."
3. Zaměřuj se na výsledky, nikoliv na aktivitu. Důležitá je kvalita, nikoliv
doba, kterou nad věcí trávíš. Pusť z hlavy iluzi, že musíš stále dělat aktivně
jen jednu věc. Také musíš přemýšlet a odpočívat, abys mohl dobíjet své
psychické baterie.
4. Nikdy neztrácej svůj smysl pro naléhavost.
5. Myslet na odměnu není nic špatného. Motivuj se i příležitostným přemýšlením
o užitku, který ti kyne z tvé kreativní práce například peněžitou odměnou,
uznáním a vlastní sebeúctou. Pamatuj, že úspěch obvykle plodí další úspěch.
Dělat věci dobře je předpokladem, aby se před tebou otvíraly dveře k dalším
šancím.
6. Buď fyzicky fit. Jedině díky cvičení těla můžeš získat energii a výdrž,
které jsou tolik potřebné ke každé kreativní práci. Existuje celá řada důkazů,
že dobrý fyzický stav a pravidelné cvičení podněcují tvoji představivost a
pročišťují mysl.
7. Uměj se zasmát. I když momentálně nezískáš výsledky podle plánu, snaž se vše
vidět i z humornější stránky, která se vždy dá nalézt. Výzkumy ukazují, že týmy
jsou kreativnější, jestliže jejich jednotliví členové mají smysl pro humor a
dovedou se smát.
8. Měj v oblibě to, co děláš. Vybírej si věci a postupy, které se ti líbí: Sám
pak poznáš, že ti práce půjde lépe od ruky a že se brzy dostaví kýžený úspěch.
9. Překonávej každou překážku, která se ti staví do cesty, žádnou nevynechávej,
i když se ti zdá malicherná. Vysoce kreativní lidé by nedokázali být tak
aktivními, kdyby na první neúspěch reagovali namísto železného odhodlání
ústupem. Mozart by nesložil 600 skladeb, Edison nepřihlásil 1 093 patentů a
Napoleon nesvedl 68 bitev.
10. Vždy a všude tvrdě pracuj. Jak řekl zmiňovaný vynálezce žárovky: "Génius je
jedno procento inspirace a pětadevadesát procent perspirace." Ano, každý velký
člověk musí vypotit kbelíky potu, než se stane oním velikánem. Naprostá
oddanost svěřenému úkolu je nezbytnou podmínkou kreativity. Může se stát, že ti
v okamžiku odpočinku hlavou probleskne nějaká pozoruhodná myšlenka. V takovém
případě neváhej a zapiš si ji ještě dříve, než ji zapomeneš. Vzpomínaný Thomas
Edison si k tomuto účelu vedl zvláštní sešit o 200 stranách, který měl stále u
sebe.
1 1877 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.