Měkčí zákon

Na konci minulého týdne schválil Senát novelu živnostenského zákona a spolu s ní i změnu zákona o některých služb...


Na konci minulého týdne schválil Senát novelu živnostenského zákona a spolu s
ní i změnu zákona o některých službách informační společnosti, kterou
připravilo Ministerstvo informatiky ČR.
Konkrétně se jedná o části, které upravují způsob rozesílání obchodních sdělení
elektronickými prostředky. Firma tak bude moci nově elektronicky zasílat
reklamu na své výrobky či služby pouze za předpokladu, že má od adresáta
(zákazníka) výslovný souhlas s příjmem takových e-mailů. Nová úprava však
rozlišuje mezi stávajícími zákazníky a zákazníky potenciálními. Stávajícím
zákazníkům budou obchodníci moci svoji nabídku elektronicky zasílat i v
případě, že nebudou mít jejich výslovný souhlas, ovšem za předpokladu, že
zákazníci budou mít možnost zasílání reklamy kdykoli odmítnout. Novela zákona
má nabýt účinnosti 1. srpna 2006.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.