Menší a rychlejší bezdrátová streamingová média

Microsoft a RealNetworks vydávají jedno prohlášení za druhým, v tichosti však nabízejí pokrokové multimediální tec...


Microsoft a RealNetworks vydávají jedno prohlášení za druhým, v tichosti však
nabízejí pokrokové multimediální technologie. Přiznejme si, že nás ani tak
nezajímá, jakým způsobem se k nám zvukové či obrazové datové toky dostávají.
Většina z nás chce pouze slyšet zvuk a vidět obraz, a to bez šumů a poruch.
Na konferenci Streaming Media West Conference předvedly vůdčí (i některé méně
známé) firmy v oboru nástroje, které by měly ke zlepšení poslechu a pohledu již
brzy přispět.
Microsoft nedávno uvedl Windows Media Audio a Video 8. Z pohledu poskytovatelů
obsahu je největším přínosem ve vývoji formátu vylepšená komprese. Nepříliš
dokonalá komprese formátu Windows Media (a ve většině ostatních video a audio
formátech) a z ní plynoucí velikost souborů je daní za vyšší kvalitu záznamu.
Výsledkem práce softwaru Windows Media 8 jsou soubory se záznamem o kvalitě
srovnatelné s CD nahrávkou, a to při samplovací rychlosti již pouhých 48 Kb/s.
Pro srovnání, dosažení stejné kvality v případě Windows Media 7 by vyžadovalo
datovou rychlost 64 Kb/s. Obrazová komprese se vylepšila z rychlosti přibližně
700 Kb/s (kvalita blížící se standardu nosičů DVD) na zhruba 500 Kb/s.
Od snů ke skutečnosti
Nesmíme zapomenout, že také společnost RealNetworks, která v proudu
streamingových dat představuje pro Microsoft nejvážnější konkurenci, přišla se
svým trumfem v podobě nového produktu RealSystem IQ. Zatímco Microsoft se
soustředí na velikost souborů, konkurenční RealSystem IQ věnuje zvýšenou
pozornost způsobu, jakým se proud dat dostane ke koncovému uživateli. Firma
RealSystem vytváří síť, v níž dochází k rozdělení zatížení serveru a
jednotlivých přenosových cest. Díky tomu by mělo dojít k částečnému nebo
úplnému vyřešení problémů, které dnes technologii streamingu sužují. Řeč je
zejména o přerušovaných tocích dat z přetížených serverů.
Přestože společnosti RealNetworks a Microsoft dnes mají ve streamingové aréně
navrch, nelze pominout ani několik menších firem, jejichž produkty by také
mohly mít vliv na kvalitu datových toků.
Velké i malé firmy kladou zvláštní důraz především na vynalézání způsobů,
jakými dostat toky dat na bezdrátová koncová zařízení. Potíž spočívá v omezené
dostupné šířce pásma, které je vyhrazeno pro mobilní telefony a zařízení PDA.
Inovace z malých dílen
Pár začínajících firem experimentuje s metodami, které umožní větší kompresi
dat nebo lepší správu datových toků se zvukovými nebo obrazovými záznamy.
Software PacketVideo používá speciální enkodér, s jehož pomocí komprimuje
soubory typu MPEG-1 a .wav natolik, aby je bylo možné posílat po přenosové
trase s kapacitou od 384 Kb/s až po 9,6 Kb/s. To je dostatečná komprimace k
tomu, aby technologie mohla fungovat na současných bezdrátových sítích.
Další firma s názvem TuneTo.com ohlásila své plány ohledně nové metody
bezdrátového streaming audia. Společnost TuneTo.com, která se v minulosti
zabývala provozováním internetového rádia, dnes prostřednictvím bezdrátové
datové služby poskytuje stejný obsah jako předtím, tentokrát však ve zvukové
kvalitě srovnatelné se 128Kb/s formátem MP3, což je téměř kvalita zvuku z CD
disku.
Aby mohla firma TuneTo.com této kvality dosáhnout, musí nechat protékat proud
dat několikastupňovým procesem, který vyžaduje také přítomnost PC a mezipaměti.
Jakmile se se svým PC přihlásíte k "rozhlasové stanici", stáhnete nejdříve
metadata souboru, které tvoří největší část jeho objemu. Poté proběhne
synchronizace vašeho mobilního zařízení s počítačem a data uložená v jeho
mezipaměti jsou přenesena do paměti mobilního zařízení (16 MB paměti pojme
přibližně půl hodiny hudby). Následně se vaše bezdrátové zařízení spojí se
servery poskytovatele a zbytek dat ze souboru plynoucí rychlostí pouhého 1 Kb/s
spustí přehrávání skladby.o


Internetové audio a 360stupňové video
Spoustu hudby a bez čekání. V dalším textu se dozvíte, jakým způsobem se
internetový rozhlas dostává z Webu na vaše PC bez zpoždění a jak vůbec funguje
technologie streaming audio. Dále si něco povíme o 360stupňovém internetovém
videu jde o plnohodnotné video, které dokáže současně postihnout děje
probíhající nalevo, napravo, nahoře i dole od kamery.

Co je streaming audio? Jde o technologii, díky které můžete poslouchat hudbu a
ostatní druhy zvukových souborů v reálném čase přímo z Internetu, aniž byste je
museli nejprve zdlouhavě stahovat.
Zmeškali jste ranní zprávy CNN? Poslechněte si je "na požádání" (on-demand) po
večeři. Nebo se zaposlouchejte do zvukových stop z hudebního CD ještě předtím,
než si ho objednáte na webové stránce typu CDNow.com. Od roku 1995, kdy se
RealPlayer stal prvním široce dostupným streamingovým přehrávačem, ocitl se
zvuk v reálném čase na dosah jediného kliknutí myší. Volně dostupné nebo levné
streamingové přehrávače dokáží zprostředkovat zvuk v dobré kvalitě, a to
dokonce i v případě připojení přes modem. Zvukový obsah Internetu bobtná a dnes
již existují tisíce webových stránek nabízející svůj obsah živě nebo na
požádání.
Zvláštní půvab streaming audia spočívá v jeho okamžité dostupnosti a
aktuálnosti. V případě tradičních souborů ke stažení, jakými jsou například
nahrávky ve formátu MP3, musíte nejdříve uložit celý soubor na disk a teprve
poté si jej můžete poslechnout. Streaming audio začne hrát několik málo vteřin
poté, co ťuknete na odkaz.
Soubory jsou uloženy na speciálních webových serverech. Poté, co ťuknete myší
na odkaz s hlasovou nahrávkou, stáhne váš streamingový přehrávač několik vteřin
audionahrávky do vyhrazené oblasti paměti zvané buffer (mezipaměť). Jakmile se
buffer naplní, začne dávkovat data do té části streamingového softwaru, která
slouží pro přehrávání, a vy slyšíte zvuk. Mezitím software pokračuje ve
stahování dat do bufferu. Díky tomuto procesu stahování dat během jejich
přehrávání může technologie streamingu nabídnout zvuk v téměř reálném čase.
Alespoň většinou. Zahlcený Internet nebo jiné potíže se spojením mohou
přicházející proud dat přerušit. Následkem toho se může buffer úplně vyprázdnit
a proud zvuku je přerušen až do doby, dokud není mezipaměť znovu plná.
Odtučněný signál
Základem streamingové audio technologie je komprese souborů. Většina hudebních
souborů je příliš veliká na to, aby se dala protlačit těsnými přenosovými
trasami modemů, které většina z nás pro připojení k Internetu používá.
Následkem komprese dochází k odstranění části originálního zvukového signálu,
který většina z nás stejně není schopna vnímat. Tomuto procesu se říká
perceptual encoding (percepční kódování kóduje se pouze to, co může člověk
vnímat). Odříznuty jsou například velmi vysoké a velmi nízké frekvence.
Tímto způsobem vzniká soubor, jehož velikost je již dostatečně malá pro stažení
přes modem, avšak jehož zvuková kvalita se příliš neliší od originálu.
Milovníci hudby s vytříbeným sluchem si rozdílu nicméně všimnou: Výrazně
komprimovaný zvukový záznam postrádá brilanci a mohou se v něm vyskytnout
poruchy podobné "vířivému" zvuku krátkovlnného rozhlasového vysílání.
Nejnovější kompresní schémata známá, pod souhrnným názvem kodek, však odvádějí
mnohem lepší práci než streamingové technologie první generace, jejímž
představitelem byl například software RealAudio 1.0.
Komprese představuje pouze jednu část procesu, díky kterému se zvuk přenese do
vašeho počítače. O zbytek se starají speciální schémata pro přenos dat zvaná
rovněž streamingové protokoly (například RealTime Streaming Protocol). Pro
streaming audio je správné časování vším. Streamingové protokoly zajišťují, že
k vám jednotlivé noty skladeb dorazí ve správném pořadí a ve správném časovém
okamžiku.
Napříč proudy
Zvukovým vlnám na Internetu dnes dominují čtyři streamingové technologie:
RealAudio společnosti RealNetworks, Windows Media od Microsoftu, QuickTime
firmy Apple a společností Nullsoft vyvinutá streamingová technologie MP3 zvaná
Shoutcast. Každý ze zmíněných produktů pracuje s vlastním komprimačním
schématem a některé z nich jsou zejména vhodné pro přenos zvuku přes
nízkokapacitní přenosové trasy připojené například přes modem. Software
RealAudio například implementuje funkci zvanou SureStream, která se dokáže
vypořádat se zácpami na Internetu automatickým přechodem na nižší kvalitu
zvuku, a tedy na menší objem přenášených dat. Díky tomu nemusí docházet k
přerušování proudu hudby v kritických chvílích.
Všechny zmíněné technologie zpřístupňují obrovské množství informací. Můžete
naladit více než 3 100 rozhlasových stanic (odkazy na ně lze nalézt na
portálech typu NetRadio), z nichž kolem 250 vysílá pouze na Webu. Zaposlouchat
se můžete do čehokoliv jazzovou a rockovou hudbou počínaje a rozhovory a
přenosy z místních zastupitelstev konče. A nové stanice vznikají každý den.
Co k poslechu potřebujete? Stačí PC s připojením na Internet, zvuková karta a
reproduktor nebo sluchátka a samozřejmě přehrávač pro streaming audio. O přízeň
vašich ušních bubínků svádí boj několik volně dostupných přehrávačů od firem, z
nichž jmenujme například RealNetworks, Microsoft či Apple.
Avšak zaposlouchat se do streaming audia lze i bez PC. Například společnost
Kerbango nabízí za 300 dolarů Internet Radio, což je zařízení velikosti
radiopřijímače, které se "ladí" na streamingové rozhlasové stanice pomocí
vestavěného modemu s přenosovou rychlostí 56 Kb/s nebo s využitím
širokopásmového připojení. V současné době toto zařízení podporuje pouze
technologii RealSystem G2 firmy RealNetworks. Přístroj iRad, jehož výrobcem je
společnost AudioRamp a jehož cena činí 399 dolarů, přistupuje k věci trochu
jinak. Dokáže přehrávat schémata RealSystem G2, Microsoft Windows Media a MP3,
a kromě toho nabízí vestavěnou jednotku CD-ROM, která zvládá jak zvuková CD,
tak i disky CD-ROM obsahující nahrávky ve formátu MP3.
Dále po proudu
Co dále čeká technologii streaming audio? Především lepší kvalita zvuku. Také
technologie kodeků, neboli kompresní schémata používaná pro minimalizaci objemu
zvukových dat se nadále vyvíjí. A každá další generace s sebou přináší
kvalitnější zvukové soubory s menším zkreslením. A konečně, dále se zvyšuje
rychlost připojení k Internetu, díky čemuž se poskytovatelé obsahu nemusejí
tolik starat o maximální kompresi dat. V případě připojení pomocí digitální
účastnické linky a při dnešních přenosových rychlostech kabelových modemů mohou
pouze audiofilové se zlatýma ušima poznat rozdíl mezi streaming audiem a
kompaktním diskem. Díky zmíněnému způsobu připojení je ladění internetových
rozhlasových stanic mnohem pohodlnější. Už není třeba čekat, až se modem
připojí, a poslouchat to skřípění.
360stupňové video
Něco takového jste ještě nezažili: Sledujete film a chcete zjistit, co se
odehrává vzadu za kamerou mimo záběr objektivu. Tak se otočíte a podíváte.
Technologie, která dostala název 360stupňové internetové video (360-degree
Internet video), vám umožní změnit záběr a rozhodnout se, co chcete sledovat.
360stupňové video zaznamenává všechny děje, které se odehrávají v okolí kamery.
Zatímco klasický objektiv snímá pouze to, co vidí vaše oči při pohledu přímo
před sebe, tyto nové systémy dokáží zaznamenat úplný obraz. Výsledkem je
snímek, jaký by mohl spatřit pouze člověk s očima i vzadu na hlavě.
Tato technologie je podobná digitálnímu panoramatu, které umožňuje prohlížení
všech směrů v rámci statického obrazu. V případě panoramatického zobrazení je
nasnímáno několik digitálních obrázků, které se vzájemně mírně překrývají. Poté
jsou tyto obrázky pomocí speciálního softwaru "sešity" k sobě do jednoho
dlouhého, nepřerušeného obrazu. S pomocí rozšiřujících modulů (plug-in)
používaného webového prohlížeče se můžete "otočit" doprava či doleva, nebo
úplně dokola, a tak získat úplný přehled o celé scéně.
360stupňové video pozvedává digitální panoramatické snímky na ještě vyšší
úroveň. V tomto případě se můžete "otáčet" uprostřed pohyblivé scenérie.
Například místo prohlížení statického panoramatu Grand Canyonu můžete sledovat
video ze sestupu po stezce "Bright Angel trail", a přitom se můžete kdykoliv
podle libosti podívat vzhůru, dolů, doleva nebo doprava.
Objektivy základem úspěchu
Snímání obrazových záběrů v úhlu 360 stupňů umožňuje speciální konfigurace
objektivů. Každý z momentálně dostupných systémů od firem Be Here, IMove a IPix
ovšem zaznamenává obraz trochu jiným způsobem.
Internetový videosystém společnosti Be Here pracuje s kónickými čočkami. Snímá
horizontální obraz v úhlu 360 stupňů, přičemž je schopen zachytit všechno v
úhlu plus mínus 45 stupňů od horizontální roviny, tj. snímá 90stupňový
vertikální obraz. Systém od firmy IMove používá digitální videokameru, která je
vybavena šesti objektivy. Každý z objektivů pokrývá úhel 95 stupňů z celého
kruhu. (Překrývající se úhlové výseče jsou využívány k "sešívání" jednotlivých
záběrů k sobě.) Zmíněných šest objektivů zachycuje skutečnost v úhlu 360 stupňů
horizontálně i vertikálně, čímž vzniká kulový obraz, ve kterém se lze libovolně
pohybovat. Firma IPix snímá skutečnost pomocí dvou navzájem k sobě zády
otočených objektivů typu "rybí oko", díky čemuž vzniklé filmy zachycují vše v
úhlu 360 stupňů horizontálně i vertikálně.
Jakmile je obraz nasnímán, software ho sestaví do celku a připraví ho pro
prohlížení na Internetu. Objektivy společnosti Be Here vytváří obraz ve tvaru
prstence, který musí být ještě před prohlížením zploštěn. Software firmy IMove
slepuje obrazy ze šesti objektivů a software od IPix na sebe napojuje dva
obrazy snímající úhel 180 stupňů. Všechny aplikace provádějí rovněž korekci na
zakřivení, takže konečný výsledek vypadá přirozeně.
Takto vytvořené videozáběry lze přehrát do podoby filmu nebo umístit na webovou
stránku a zpřístupnit ke stažení. Když si uživatel takové video prohlíží, může
pomocí myši obrátit svůj pohled doleva, doprava, nahoru nebo dolů, a podívat se
tudíž jakýmkoliv směrem.
Video s pohledem zevnitř
Interaktivní obrázky a Web se spolu již několik let přirozeně snoubí. Díky
panoramatickým snímkům můžeme s pomocí technologie typu QuickTime VR sledovat
děj v úhlu 360 stupňů. V roce 1999 představila společnost Perceptual Robotics
kameru, kterou lze fyzicky ovládat z internetového prohlížeče; je s ní možno
otáčet doleva či doprava a přibližovat nebo oddalovat obraz (zoom). Avšak v
daném okamžiku může kameru ovládat pouze jediný uživatel, takže všichni ostatní
musejí sledovat to, co chce vidět uživatel s "ovladačem" v ruce.
Se 360stupňovým videem se dostává uživateli do rukou více ovladatelských
pravomocí. Všichni si mohou stáhnout soubor se všemi pohledy, takže všichni
mohou změnit svůj úhel pohledu, aniž by přitom omezovali ostatní. Nepropadejte
však přílišnému optimismu: Není zrovna pravděpodobné, že se vám dostane do
rukou ono výrobní zařízení, s jehož pomocí budete moci natočit vlastní film.
Taková kamera je k dispozici pouze u velkých produkčních společností a na
základě speciálních smluv se studii, která 360stupňové filmy tvoří. Pokud však
jde pouze o sledování výtvorů nasnímaných pomocí zmíněné technologie, máte vše
ve svých rukou.
Ke sledování filmů natočených pomocí 360stupňových videokamer od firem Be Here
nebo iPix potřebujete software buď RealPlayer nebo Windows Media Player. V
případě použití aplikace RealPlayer si musíte stáhnout malý plug-in. Produkt
IMove vyžaduje speciální prohlížeč, který si můžete stáhnout z webové stránky
této společnosti. Očekává se, že tento prohlížeč bude brzy spolupracovat také
se softwary RealPlayer, Windows Media Player a QuickTime od firmy Apple.
1 2147 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.