Menší palivové články

Významného pokroku při vývoji klíčové komponenty palivového článku dosáhla podle svých slov firma Fujitsu. Jedná ...


Významného pokroku při vývoji klíčové komponenty palivového článku dosáhla
podle svých slov firma Fujitsu. Jedná se o membránu, která by měla palivové
články učinit menšími a efektivnějšími.
Membrána je srdcem palivového článku. Jejím úkolem je oddělit vodu a methanol
od katalyzátoru. Vysoká koncentrace methanolu ve vodě je žádoucí, neboť to
prodlužuje dobu chodu článku. Koncentrace však nesmí být příliš vysoká, neboť
pak směs obou tekutin může membránu proděravět a celé zařízení zničit.
Současné prototypy napájecích článků mají membrány, které dovolují maximálně
10% koncentraci methanolu ve vodě. Nová membrána od Fujitsu však dovoluje
koncentraci zvýšit až na 30 %.
Zvýšení obsahu methanolu ve vodě o 20 % v praxi znamená, že například
300mililitrový palivový článek může napájet notebook 8 až 10 hodin. Stejný
článek se starou membránou by dokázal shodný počítač zásobit energií jen po
dobu asi tří hodin.
Podobný výzkum provádí i firma PolyFuel. Ta už veřejnosti předvedla membránu,
která umožňuje využívat až 50% koncentraci methanolu. Výsledkem má být menší,
lehčí a levnější palivový článek.
Články vyví-její i společnosti Hitachi, NEC a Toshiba. Nejblíže sériové výrobě
je údajně NEC, jenž hodlá příslušné produkty uvést na trh ještě v průběhu
letošního roku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.